Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRUKTURA PZSS Polski Związek Strzelectwa Sportowego, w skrócie PZSS, zwany dalej Związkiem, jest ogólnokrajowym, dobrowolnym, samorządnym, związkiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRUKTURA PZSS Polski Związek Strzelectwa Sportowego, w skrócie PZSS, zwany dalej Związkiem, jest ogólnokrajowym, dobrowolnym, samorządnym, związkiem."— Zapis prezentacji:

1

2 STRUKTURA PZSS Polski Związek Strzelectwa Sportowego, w skrócie PZSS, zwany dalej Związkiem, jest ogólnokrajowym, dobrowolnym, samorządnym, związkiem sportowym, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie strzelectwa sportowego..w strukturach PZSS występuje 11 komisji rozpatrujące sprawy w zakresie swoich kompetencji. Tomasz KWIECIEŃ

3 STRUKTURA PZSS Kolegium SędziówAntoni KAMIŃSKI Rada ZawodniczaSylwia Bogacka - b.sylwii@wp.pl Komisja Ds. Strzelania Dynamicznego i Czarno prochowego Marek Stasiak – przewodniczący, Komisja Ds. Sportu Zawodników Niepełnosprawnych Kazimierz Chojnacki - przewodniczący Komisja Ds. Wyróżnień i OdznaczeńGrzegorz Jarząbek - przewodniczący Komisja Dyscyplinarna i Zmiany Barw KlubowychEugeniusz Pędzisz - przewodniczący Komisja Rewizyjna Eugeniusz Gniecki - Przewodniczący Komisja Ds. Strzelania ŚrutowegoRobert Pietruch – przewodniczący, Komisja Upowszechniania Strzelectwa SportowegoMirosław Kowalski - przewodniczący Komisja Ds. Dzieci i MłodzieżyWłodzimierz Aleksiejuk – przewodniczący, Komisja Licencyjno-PatentowaMarek Matracki - Przewodniczący Komisja Metodyczno-Szkoleniowa i Doskonalenia Kadr Trenerskich A. Kijowski – przewodniczący, Komisja StatutowaGrzegorz Gładyszewski - przewodniczący

4 KONTAKT PZSS Polski Związek Strzelectwa Sportowego ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa, tel. 22-849-84-67, fax 22-849-57-76 e-mail: biuro@pzss.org.plbiuro@pzss.org.pl Rachunek bieżący PZSS: 60 1060 0076 0000 3200 0136 9459 Bank BPH SA o/Warszawa

5 WZSS ZWIĄZKI STRZELECTWA SPORTOWEGO W strukturze PZSS działają wyodrębnione terytorialnie, organizacyjnie i finansowo Wojewódzkie Związki Strzelectwa Sportowego i jest ich 16. Teren działania Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego odpowiada administracyjnemu obszarowi jednego województwa. Siedziby, cele i zadania ww. Związków Strzelectwa Sportowego określają ich statuty. Postanowienia statutów Wojewódzkich Związków Strzelectwa Sportowego, w tym zwłaszcza zasady prawa wyborczego, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami statutu PZSS. Zarząd PZSS może powierzyć wykonywanie określonych swoich funkcji (zadań) Wojewódzkim Związkom Strzelectwa Sportowego oraz klubom działającym na danym terenie.

6 PomZSS PomZSS Al. Zwycięstwa 51, 80-213 Gdańsk tel.: 58 520 31 02 do 04, 58 520 31 07 wew. 161, fax. 58 340 76 96; e-mail: pomzss@poczta.onet.pl lub pomzss@pomzss.org.pl konto: PKO BP S.A. nr 52 1020 1811 0000 0902 0114 2728 z podaniem celu przelewu. Dyżury w biurze PomZSS: Poniedziałek od 12 oo do 15 oo, Środa od 12 oo do 15 oo w skład PomZSS wchodzi 21 klubów sportowych

7 Charakterystyka dyscyplin sportu W skład sportu strzeleckiego wchodzą: strzelectwo sportowe strzelectwo długodystansowe strzelectwo westernowe strzelectwo czarno prochowe i historyczne strzelectwo kurkowe strzelectwo dynamiczne Sport strzelecki realizowany jest w trzech dyscyplinach:  pistolet  karabin  strzelba gładkolufowa

8 Charakterystyka konkurencji strzeleckich W każdej dyscyplinie rozgrywane są konkurencje strzeleckie. Konkurencje rozgrywane są według kategorii wiekowych lub określonych grup zawodników.  konkurencje strzeleckie w dyscyplinie pistolet : o Pistolet dowolny o Pistolet szybkostrzelny o Pistolet sportowy o Pistolet pneumatyczny  konkurencje strzeleckie w dyscyplinie karabin: o Karabin pneumatyczny o Karabin sportowy o Karabin dowolny o Karabin standardowy  konkurencje strzeleckie w dyscyplinie strzelba gładkolufowa: o TRAP o SKETT o Duble TRAP

9 Charakterystyka dyscyplin sportu Podstawowe kategorie wiekowe strzelców:  młodzicy – do 15 lat  juniorzy młodsi – 16 i 17 lat  juniorzy – 18, 19 i 20 lat  seniorzy – od 21 lat w tym  młodzieżowcy – 21, 22 i 23 lata Podstawowe grupy zawodników: Kobiety – bez ograniczenia wieku Mężczyźni – bez ograniczenia wieku Weterani – od 45 lat Młodzież szkolna, służby mundurowe, itp.

10 Obowiązujące odległości w strzelectwie sportowym (odległość liczona od linii ognia do linii tarcz): 10 m – strzelanie z broni pneumatycznej (pistolety i karabiny pneumatyczne) 25 m – strzelanie z broni kulowej krótkiej (pistolety i rewolwery bocznego i centralnego zapłonu) 50 m – strzelanie z broni kulowej długiej i krótkiej (karabiny małokalibrowe bocznego zapłonu i małokalibrowy pistolet dowolny bocznego zapłonu) 300 m – strzelanie z broni kulowej długiej (karabiny dużego kalibru, centralnego zapłonu) SPORT STRZELECKI

11 Obowiązujące kalibry broni w strzelectwie sportowym: 4,5 mm – broń pneumatyczna 5,6 mm,.22lr – broń kulowa małokalibrowa bocznego zapłonu do 8 mm – karabiny dużego kalibru ( centralnego zapłonu) 7,62 – 9,65 mm – pistolety i rewolwery centralnego zapłonu nie większy niż 12 – broń śrutowa W strzelectwie sportowym można stosować następujące przyrządy celownicze: otwarte – szczerbinka i muszka zakryte – przeziernik i muszka optyczne – luneta przymocowana do lufy karabinu (wyłącznie w konkurencji Ruchoma tarcza). Podstawowe komendy wydawane w strzelectwie sportowym: ŁADUJ, START, STOP, ROZŁADUJ SPORT STRZELECKI

12 dyscyplina strzelecka – PZSS wyróżnia trzy dyscypliny – pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa. W każdej z nich przeprowadza się różne konkurencje strzeleckie. konkurencje strzeleckie – Na opis konkurencji składa się zawsze dyscyplina, rodzaj broni użytej do strzelania, ilość strzałów oraz odległość na jaką się strzela. 1. Psp – to pistolet sportowy – czyli pistolet bocznego zapłonu o kalibrze do 5.56 mm. 2. Pcz – to pistolet centralnego zapłonu 3. Ksp – karabin sportowy, bocznego zapłonu w kalibrze.22LR. 4. Kcz – karabin centralnego zapłonu. 5. TRAP, SKEET – to konkurencje strzelane ze strzelby gładkolufowej do lecących rzutków. SPORT STRZELECKI SŁOWNICZEK

13 zawody strzeleckie – zorganizowane spotkanie połączone ze strzelanie z różnych rodzajów broni palnej, oparte na regulaminie zawodów. wpisowe – opłata ponoszona za możliwość startu w zawodach pokrywa koszt udostępnienie infrastruktury strzelnicy, obsada sędziowska, tarcze. metryczka – dokument w formie kartki papieru z twoim danymi oraz przynależnością klubową oraz po strzelaniu wynikiem jaki uzyskałeś. Metryczkę otrzymuje się podczas rejestracji na zawody i przekazuje ją sędziemu przystępując do strzelania. osobostart – jest to jeden start w jednej konkurencji. PK – start poza konkurencja, każdy kto nie ma licencji PZSS startuje i jest klasyfikowany w PK. SPORT STRZELECKI SŁOWNICZEK

14 komunikat klasyfikacyjny z zawodów – lista opublikowana po zawodach z wykazem zawodników i ich osiągnięć podpisana przez skład sędziowski, W komunikacie podana jest zawsze dyscyplina w której brałeś udział. Komunikat publikowany jest zazwyczaj kilka dni po zawodach, przeważnie na stronie internetowej organizatora zawodów i WZSS. Komunikaty pełnią bardzo ważną rolę, potwierdzają twój start w zawodach co jest niezbędne do przedłużenia licencji zawodniczej.( REGULAMIN PZSS ) Drugą ważną rolą komunikatu jest potwierdzenie czynnego uprawiania sportu strzeleckiego.


Pobierz ppt "STRUKTURA PZSS Polski Związek Strzelectwa Sportowego, w skrócie PZSS, zwany dalej Związkiem, jest ogólnokrajowym, dobrowolnym, samorządnym, związkiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google