Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lekcja 1 na 2 lipca 2016 r.. „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich” (Rodzaju 1:27)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lekcja 1 na 2 lipca 2016 r.. „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich” (Rodzaju 1:27)"— Zapis prezentacji:

1 Lekcja 1 na 2 lipca 2016 r.

2 „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich” (Rodzaju 1:27) Człowiek nie został stworzony jako równy Bogu, ale „na Jego obraz”. Człowiek w każdym aspekcie odzwierciedlał Stwórcę. OBRAZ DuchowyIntelektualnyFizyczny 5 Mojżeszowa 6:5 SerceDuszaSiła 1 Tesaloniczan 5:23 DuchDuszaCiało Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym (trzy osoby w jednym). Człowiek został stworzony jako ‘Ish (mężczyzna) i ‘Ishsah (kobieta), i „nazwał także ich imię Adam” (Rodzaju 5:2 NBG, Wuj.; 2:23-24).

3 „A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.” (Rodzaju 3:6) Akt nieposłuszeństwa opisany w 3 rozdziale księgi Rodzaju spowodował natychmiastowe konsekwencje. Jakie one były? W. 7. W. 7. Zobaczyli że są nadzy i próbowali rozwiązać swój problem bez Bożej pomocy. W. 8-10. W. 8-10. Ukryli się, ponieważ obawiali się spotkania ze swoim Stwórcą. W. 12-13. W. 12-13. Oskarżali się wzajemnie i pośrednio obwiniali Boga. W. 16. W. 16. Kobiety miały rodzić z bólem. Pojawiły się zmiany w relacjach między mężczyzną a kobietą. W. 17-19. W. 17-19. Przyroda zmieniła się. Człowiek miał pracować z trudem i bólem. Ludzie mieli umierać.

4 „I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem [hebr. zera – nasienie] a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę” (Rodzaju 3:15) „Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania za grzechy ludu” (Hebrajczyków 2:17) Grzech spowodował wrogość między człowiekiem i Bogiem. Jednak Bóg zwrócił tę wrogość w stronę szatana i stworzył dla człowieka drogę zbawienia – zadośćuczynienie. Jezus odpokutował— zapłacił— za grzech każdego człowieka. Oto Boży plan przywrócenia tego, co zniszczył grzech. Jezus poniósł karę, której wymagały nasze grzechy. Wymagania Prawa zostały spełnione. Nasze grzechy są przebaczone dzięki skrusze i wyznaniu. „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (1 Jana 1:9)

5 „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia” (Kolosan 1:15) „My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem” (2 Koryntian 3:18)

6 „Chrystus miał zawsze przed oczami rezultat swojej misji. W Jego ziemskim życiu, tak pełnym trudu i poświęcenia, myśl, że Jego wysiłki nie są daremne, dodawała Mu otuchy. Przez danie swego życia za życie człowieka mógł odnowić w ludzkości obraz Boga, podnieść ją z prochu, na nowo ukształtować charakter na wzór swego własnego charakteru - wynieść do chwały swojej.” E.G.W. (Śladami Wielkiego Lekarza, rozdział 43, str. 504 – wyd. ang.)

7 „Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą” (1 Piotra 1:2) Jaka jest twoja odpowiedzialność za przywilej, który Bóg oferuje? Jak przyjaciele paralityka, który został spuszczony z dachu (Marek 2:1-12), tak kościół, współdziałając z Chrystusem, powołany jest w celu prowadzenia ludzi do odnowienia w nich fizycznego, umysłowego i duchowego obrazu Boga. Bóg wiedział jak zrealizować swój plan, wybrał nas by nam przebaczyć i nas odnowić. W ten sposób możemy otrzymać życie od Jezusa i „obfitować“ (Jan 10:10).

8 „W planie przywrócenia człowiekowi obrazu Bożego, zostało przygotowane, by Duch Święty poruszał umysły ludzkie, i aby był, jak obecność Chrystusa, kształtującym wpływem dla ludzkiego charakteru. Przyjmując prawdę, ludzie stają się również odbiorcami łaski Chrystusa i oddają swoją uświęconą ludzką zdolność dla dzieła, w które Chrystus był zaangażowany – ludzie stają się współpracownikami z Bogiem. Uczynienie ludzi przedstawicielami Bożymi, ta Boska prawda jest im dana do zrozumienia. Zapytałabym jednak kościół, czy odpowiedzieliście na ten cel? Czy wypełniliście Boży plan, roznosząc światło Boskiej prawdy, rozsypując za granice, drogocenne klejnoty prawdy?” E.G.W. (Ten dzień z Bogiem (This Day With God), 12 luty)


Pobierz ppt "Lekcja 1 na 2 lipca 2016 r.. „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich” (Rodzaju 1:27)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google