Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego to szkoła z ponad 75-letnią tradycją.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego to szkoła z ponad 75-letnią tradycją."— Zapis prezentacji:

1 XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego to szkoła z ponad 75-letnią tradycją.

2 SKUTECZNE NAUCZAMY W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE w myśl słów Stefana Żeromskiego zapisanych na sztandarze szkoły: Człowiek to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno.

3 Nauczyciele pozwalają uczniom realizować dużo więcej, niż przewiduje program. Raport z ewaluacji KO w Łodzi: XXV Liceum Og ó lnokształcące, [na:] www.platforma.npseo.pl/summary/htmlReport/id/4860

4 W XXV LO uczniowie są przygotowywani do matury bardzo skutecznie. Wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej ze wszystkich przedmiotów umieszczają szkołę wśród „szkół sukcesu”, a z języka polskiego są jednymi z najwyższych w województwie.

5 Edukacyjna Wartość Dodana- JĘZYK POLSKI

6 Edukacyjna Wartość Dodana- PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

7 Edukacyjna Wartość Dodana- MATEMATYKA

8 Edukacyjna Wartość Dodana- PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO PRZYRODNICZE

9 100% uczniów zdaje maturę i dostaje się na prestiżowe kierunki szkół wyższych.

10 Nauczyciele indywidualizują proces nauczania, prowadzą zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne. Organizują bezpłatne zajęcia dodatkowe, intensyfikujące przygotowanie do matury.

11 . Uczniowie otrzymują stypendia : Prezesa Rady Ministr ó w, Prezydenta Miasta Łodzi i Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz inne.

12 Szkoła rozwija również uzdolnienia. Raport z ewaluacji KO w Łodzi: XXV Liceum Og ó lnokształcące, [na:] www.platforma.npseo.pl/summary/htmlReport/id/4860

13 Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało nam tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

14 Współpracujemy ze szkołami europejskimi, w ramach realizacji różnych projektów jeździmy do Brukseli. Uczniowie dwóch liceów ogólnokształcących z Łodzi: XXV LO im. Żeromskiego oraz I LO im. Kopernika wygrali udział w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. To nagroda za zwycięstwo w konkursie Euroscola, sprawdzającym wiedzę młodzieży na temat państw członkowskich i zasad działania Unii Europejskiej. [Dziennik Łódzki]

15 Co roku kilkudziesięciu uczniów zostaje laureatami ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów! np.: W ROKU SZKOLNYM 2010/2011: 42 laureatów konkursów i zawodów ogólnopolskich, ponad 70 laureatów konkursów i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i międzyszkolnym; W ROKU SZKOLNYM 2011/2012: 23 laureatów konkursów i zawodów ogólnopolskich, ponad 115 laureatów konkursów i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i międzyszkolnym.

16 OSIĄGAMY SUKCESY NA WIELU POLACH!

17 Z sukcesami uprawiamy wiele dyscyplin sportowych! Mamy tytuł SUPER CHAMPIONA ROZGRYWEK SPORTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM.

18 JESTEŚMY SAMORZĄDNI! SZKOLNA DEBATA O SAMORZĄDNOŚCI WYBORY „MŁODZI GŁOSUJĄ W RAMACH WSPÓŁPRACY Z CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

19 GODNIE REPREZENTUJEMY OJCZYZNĘ NA ŚWIECIE! Laureat międzynarodowego konkursu- Michał Karczewski- w czasie realizowania nagrody- rejsu po Morzu Śródziemnym Podczas wymiany z młodzieżą z Hiszpanii w ramach COMENIUSA

20 Szkoła ma dobry klimat, życzliwą atmosferę, jest przyjazna dla ucznia. Uczniowie czują się w niej bezpiecznie. Raport z ewaluacji KO w Łodzi: XXV Liceum Ogólnokształcące, [na:] www.platforma.npseo.pl/summary/htmlReport/id/4860

21 Na wniosek uczniów Stowarzyszenie Komitet Dziecka przyznało nam MEDAL SERCE DZIECKU.

22 Bierzemy udział w akcjach: „Przyjazna Szkoła” i „Szkoła bez przemocy”. Dwóch uczniów zostało nagrodzonych rowerami w konkursie „Warto być dobrym” organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła..

23 U NAS SZANOWANE SĄ PRAWA DZIECI!

24 JESTEŚMY GOŚCINNI I OTWARCI NA INNYCH! Spotkanie w XXV LO im. Stefana Żeromskiego z młodzieżą z Izraela.

25 Pogłębiamy wiedzę i umiejętności podczas wycieczek krajoznawczych, rajdów ekologicznych, wyjść do teatrów, kin, muzeów...

26 Znajdujemy czas na zabawę!

27 U nas obowiązują: szacunek wobec innych, tolerancja, koleżeństwo i kultura osobista.

28 Obchodzimy wiele uroczystości, które jednoczą całą społeczność szkolną. SZKOLNA WIGILIA WALENTYNKI

29 W XXV LO KRÓLUJE PRZYJAŹŃ! Kocham uczniów otwartych na świat i potrzeby drugiego człowieka. (Dyrektor Alicja Wojciechowska)

30 W szkole docenia się wszelką działalność młodzieży. Raport z ewaluacji KO w Łodzi: XXV Liceum Ogólnokształcące, [na:] www.platforma.npseo.pl/summary/htmlReport/id/4860

31 JESTEŚMY SPOŁECZNIE WRAŻLIWI, WSPIERAMY INNYCH! Co roku jako Mikołaje z dużym workiem prezentów odwiedzamy dzieci z Domu Małego Dziecka Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

32 DZIAŁAMY NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO! - pomagamy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka w Łodzi, m. in. w organizacji spotkania choinkowo- noworocznego na rzecz dzieci z ubogich rodzin; - wspieramy Dom Sierot Polskich na Wileńszczyźnie; - współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci; - wspieramy akcje PCK; - współpracujemy z Ligą Obrony Kraju; - współpracujemy z Urzędem Miasta Łodzi i wieloma innymi instytucjami. POMOC PRZEDSZKOLAKOM Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 130 W ZORGANIZOWANIU JASEŁEK

33 UCZESTNICZYMY W AKCJI „SZKOŁA DOBRA”.

34 INNE NASZE WOLONTARIACKIE DZIAŁANIA: - ZBIÓRKA MATERIAŁÓW DLA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT; - ZBIÓRKA ZABAWEK DLA ŁÓDZKICH SZPITALI; - PRZYGOTOWYWANIE ZABAWEK DLA PRZEDSZKOLI; - CZYTANIE W SZKOŁACH W RAMACH AKCJI „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”; - WSPIERANIE „WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY”; - „GORĄCZKA ZŁOTA”; ZBIÓRKA PIENIĘDZY NA RZECZ DZIECI Z GHANY ( AKCJA UNICEFU); - POMOC POWODZIANOM; - WSPOMAGANIE PCK W ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH; - WIELE, WIELE INNYCH.

35 W szkole wszyscy nauczyciele nie tylko uczą, ale też wychowują. Raport z ewaluacji KO w Łodzi: XXV Liceum Ogólnokształcące, [na:] www.platforma.npseo.pl/summary/htmlReport/id/4860

36 Szkolny Program Wychowawczy stawia na kształtowanie w codziennych relacjach właściwych postaw moralnych, tolerancję, asertywność we współczesnym świecie, a także na kształtowanie empatii i wrażliwości. NASZA KREW RATUJE ŻYCIE!

37 PROPAGUJEMY POSTAWY PATRIOTYCZNE. Jeśli zapomnę o nich Ty, Boże na niebie. Zapomnij o mnie! Adam Mickiewicz

38 JESTEŚMY GOTOWI DO RATOWANIA ŻYCIA! OD LAT ZDOBYWAMY SUKCESY NA ETAPACH WOJEWÓDZKIM I OGÓLNOPOLSKIM W ZAWODACH PIERWSZEJ POMOCY ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKI CZERWONY KRZYŻ.

39 Chcemy być wolni od uzależnień! Uczestniczymy w zajęciach i warsztatach profilaktycznych, organizujemy międzyszkolny konkurs: Jestem człowiekiem wolnym, nie poddam się uzależnieniom”.

40 W XXV LO młodzież jest doceniana za działalność i osiągnięcia.

41 Szkoła jest zadbana. Raport z ewaluacji KO w Łodzi: XXV Liceum Ogólnokształcące, [na:] www.platforma.npseo.pl/summary/htmlReport/id/4860

42 W XXV LO jest czysto i przytulnie.

43 Dysponujemy siłownią, salą gimnastyczną, boiskiem ORLIK, boiskiem do gry w piłkę siatkową i koszykową.

44 Uczymy się w dwóch pracowniach informatycznych z dostępem do Internetu, wyposażonych w komputery Macintosh i PC.

45 W bibliotece szkolnej jest bardzo bogaty księgozbi ó r, działa centrum multimedialne.

46 Mamy sklepik i gabinet lekarski.

47 Nauczyciele korzystają z programów unijnych i przygotowują dla uczniów szereg propozycji zajęć pozalekcyjnych. Raport z ewaluacji KO w Łodzi: XXV Liceum Ogólnokształcące, [na:] www.platforma.npseo.pl/summary/htmlReport/id/4860

48 Spotykamy się z interesującymi ludźmi: twórcami, historykami, kombatantami...

49 W szkole uczą profesjonalni, doświadczeni i sympatyczni nauczyciele, współpracujący z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i Centralną Komisją Egzaminacyjną.

50 Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami. Zdobyliśmy „Certyfikat za organizację i wprowadzanie zmian innowacyjnych w szkolnym systemie edukacji”.

51 Mamy dodatkowe zajęcia oraz warsztaty na Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej oraz w wielu instytucjach wspomagających oświatę. Podczas zajęć na Wydziale Prawa UŁ

52 Uczestniczymy w zajęciach doradztwa zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi.

53 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZAPRASZAMY DO KLAS ODDZIAŁPRZEDMIOTY Z PLANOWANYMI ROZSZERZENIAMI JĘZYKI OBCEPRZEDMIOTY UWZGLĘDNIONE W PROCESIE REKRUTACJI 1 A język polski język angielski wos lub geografia j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski do wyboru j. polski j. obcy matematyka wos lub geografia 1 Bmatematyka informatyka fizyka j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski do wyboru j. polski j. obcy matematyka informatyka lub fizyka 1 Cbiologia chemia fizyka j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski do wyboru j. polski j. obcy biologia chemia lub fizyka 1 Dj. polski historia WOS j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski do wyboru j. polski j. obcy historia wos 1 Ejęzyk angielski matematyka informatyka lub fizyka j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski do wyboru j. polski j. obcy matematyka informatyka lub fizyka 1 Fmatematyka biologia chemia j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski do wyboru j. polski j. obcy matematyka biologia lub chemia

54 Jesteśmy dumni z naszej szkoły! Dołączcie do nas!

55 W prezentacji wykorzystano zdjęcia z kronik szkolnych! XXV LO IM. Stefana Żeromskiego ul. Podhalańska 2a 93- 224 Łódź http://www.fotovid.pl/lo/ tel: 42 2531050 fax: 42 2531051 e-mail: listy@25lo.pl

56 Dziękujemy za uwagę. ZAPRASZAMY! Dojazd do szkoły: tramwajami nr 2, 4, 14, 3 autobusami: 69, 71, 72, 77, 95, 70, 75


Pobierz ppt "XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego to szkoła z ponad 75-letnią tradycją."

Podobne prezentacje


Reklamy Google