Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych rok 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych rok 2009."— Zapis prezentacji:

1 Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych rok 2009

2 2 OBIEKTY SZKOLNE ------------------------------- 257 W TYM PRZEDSZKOLA /wolnostojące/------------------------------- 95 OGÓLNA POWIERZCHNIA OBIEKTÓW SZKOLNYCH -------------- 817 379 m2 SZKOŁY POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE ---------- 3384 POWIERZCHNIA POM. DYDAKTYCZNYCH ------------------------------ 194 958 m2 MAŁE SALE GIMNASTYCZNE ------------------ 157 POWIERZCHNIA MAŁYCH SAL GIMNASTYCZNYCH ------------------- 10 361 m2 SALE GIMNASTCZNE /> 160 m2/ -------------------136 POWIERZCHNIA SAL GIMNASTYCZNYCH -------------------------------- 40 939 m2 RAZEM POMIESZCZENIA DO NAUKI-------- 3715 OGÓLNA POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ DO NAUKI------------ 244 957 m2 INFORMACJA O OBIEKTACH OŚWIATOWYCH

3 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

4 INWESTYCJE I REMONTY Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania realizuje samodzielnie od 2000 roku zadania z zakresu remontów, modernizacji, rozbudowy i budowy obiektów oświatowych przez dwa oddziały: Oddział Remontów oraz Oddział Inwestycji i Spraw Majątkowych Celem działania oddziałów jest poprawa warunków pracy, nauki i wychowania w poznańskich szkołach i placówkach oświatowych. Podstawą planowania jest analiza zasobów i możliwych rozwiązań oraz przewidywanych skutków ich realizacji.

5 Poznań realizuje rozbudowę i modernizację bazy sportowej szkół. W latach 2000-2008 ze środków miasta wybudowano: 6 pełnowymiarowych hal sportowych; 7 hal namiotowych z zapleczami; krytą pływalnię z elementami parku wodnego; basen do nauki pływania; unowocześniono i wyremontowano 46 sal gimnastycznych; zmodernizowano i pokryto sztuczną trawą 150 boisk szkolnych wyposażając je w sprzęt sportowy. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

6 6 GIMNAZJUM nr 12 im. Jacka Kuronia KRYTA PŁYWALNIA Basen 25 m, mały basen do nauki pływania, jakuzzi, zjeżdżalnia 65 m, sauna, widownia.

7 INWESTYCJE I REMONTY ZAŁOŻENIA DO STRATEGII LEPSZA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W zakresie bazy oświatowej: 1) analizowanie stanu technicznego budynków i innych obiektów szkolnych oraz terenów przyszkolnych; 2) dostosowywanie bazy oświatowej do standardu odpowiadających bezpieczeństwu i wymogom sanitarnym zgodnym z wytycznymi Unii Europejskiej, 4) poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej: sal gimnastycznych /np. namiotowych/ i boisk sportowych, placów gier i zabaw, 5) kontynuowanie działań termomodernizacyjnych, 6) kontynuowanie modernizacji bazy kształcenia praktycznego, 7) dostosowywanie szkół i placówek oświatowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, usuwanie barier architektonicznych i transportowych, 8) stworzenie systemu zabezpieczenia i monitorowania obiektów oświatowych.

8 Nowe oddziały dla dzieci 6-letnich w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa nr 77

9 Nowe oddziały dla dzieci 6-letnich w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa nr 88

10 Nowe oddziały dla dzieci 6-letnich w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa nr 77

11 INWESTYCJE I REMONTY ZAŁOŻENIA DO STRATEGII LEPSZA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W zakresie wyposażenia w sprzęt i pomoce naukowe oraz nowoczesne technologie pomoce techniczno-dydaktyczne: 1) analizowanie stanu wyposażenia szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 2) kontynuowanie działań związanych z wyposażeniem szkół w pracownie komputerowe ze stałym łączem do Internetu, 3) wyposażenie szkół w nowoczesne pracownie dydaktyczne, systematyczny monitoring jakości sprzętu, 4) wyposażenie sal gimnastycznych i boisk szkolnych w nowoczesny, zapewniający bezpieczeństwo sprzęt sportowy, 5) wyposażenie bibliotek szkolnych w urządzenia multimedialne, 6) wyposażenie szkół realizujących kształcenie specjalne w sprzęt i urządzenia do nauki i rehabilitacji na miarę potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych, 7) poszerzenie bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego o najnowsze technologie, techniki oraz organizację pracy, 8) wdrażanie technologii informacyjnych, w tym wykorzystanie komputera jako środka dydaktycznego na zajęciach z przedmiotów ogólnych i profilowanych.

12 Budowa i modernizacja placów zabaw Szkoła Podstawowa nr 4

13 Budowa i modernizacja placów zabaw Szkoła Podstawowa nr 77

14 INWESTYCJE I REMONTY W roku 2009 w budżecie miasta Poznania na inwestycje i remonty w szkołach i placówkach oświatowych zaplanowano kwotę 62 025 015 złotych Z tego na : inwestycje …………………………………….... 26 055 000 zł, remonty ……………………………………….. 9 860 000 zł, termorenowacja ……………………………….. 11 041 590 zł, modernizacje boisk szkolnych ………………… 1 590 394 zł, modernizacje …………………… ………………. 6 055 287 zł, modernizacje placów gier i zabaw ………………. 380 000 zł, wyposażenie bieżące ………………………………. 970 000 zł, zakupy inwestycyjne …………….………………… 267 500 zł, program ORLIK 2012 …………….………………4 800 000 zł, Dodatkowo w sześciu placówkach realizowane są zadania ze środków pochodzących z Konkursu Grantowego Prezydenta Miasta Poznania o łącznej wartości 1 005 244 zł. Zadania remontowe realizowane będą w blisko 150 placówkach oświatowych, a wśród nich w 42 szkołach podstawowych, 16 gimnazjach, 66 przedszkolach, 10 zespołach szkół zawodowych, 12 liceach ogólnokształcących i 4 placówkach oświatowych innego typu (Szkoły Podstawowe Specjalne, Szkoły i placówki artystyczne, Internaty i bursy szkolne).

15 Inwestycje Budowa przedszkola przy ul. Ksieżycowej Wizualizacja

16 Inwestycje Budowa przedszkola przy ul. Ksieżycowej

17 Inwestycje Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Strzeszynie Wizualizacja

18 Inwestycje Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Strzeszynie

19 Inwestycje

20 Termorenowacja placówek Ocieplanie budynków z zastosowaniem nowoczesnych systemów dociepleń Nowoczesne technologie w systemach grzewczych z zastosowaniem central nawiewno-wywiewnych Nowoczesne źródła ciepła, modernizacje węzłów cieplnych Wymiana przestarzałych, nieefektywnych źródeł ciepła Odnawialne źródła ciepła

21 Termorenowacja placówek Ocieplanie budynków z zastosowaniem nowoczesnych systemów dociepleń Szkoła Podstawowa nr 6 Przed termorenowacją

22 Termorenowacja placówek Ocieplanie budynków z zastosowaniem nowoczesnych systemów dociepleń Szkoła Podstawowa nr 6 Po termorenowacji

23 Termorenowacja placówek Pozyskiwanie dodatkowych środków dla budżetu miasta z : Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Funduszy Ochrony Środowiska / Narodowego, Gminnego, Wojewódzkiego/ oraz Banku Ochrony Środowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej Prowadzenie programu termorenowacji placówek oświatowych zgodnie z zatwierdzonym Planem Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-2010 w priorytecie Zielony Poznań Przyjazny Środowisku – czyste powietrze wysoka jakość zamieszkania

24 Termorenowacja placówek Ocieplanie budynków z zastosowaniem nowoczesnych systemów dociepleń Szkoła Podstawowa nr 14 Po termorenowacji

25 Termorenowacja placówek Ocieplanie budynków z zastosowaniem nowoczesnych systemów dociepleń Szkoła Podstawowa nr 7 Przed termorenowacją

26 Termorenowacja placówek Ocieplanie budynków z zastosowaniem nowoczesnych systemów dociepleń Szkoła Podstawowa nr 7 Po termorenowacji

27 Termorenowacja placówek Ocieplanie budynków z zastosowaniem nowoczesnych systemów dociepleń Szkoła Podstawowa nr 60

28 Termorenowacja placówek Ocieplanie budynków z zastosowaniem nowoczesnych systemów dociepleń W latach 2004-2009 zrealizowano ocieplenie 41 obiektów na kwotę 36 000 000 zł

29 Termorenowacja placówek Nowoczesne technologie w systemach grzewczych z zastosowaniem central nawiewno-wywiewnych Szkoła Podstawowa nr 7

30 Termorenowacja placówek Nowoczesne technologie w systemach grzewczych z zastosowaniem central nawiewno-wywiewnych Szkoła Podstawowa nr 7

31 Termorenowacja placówek Nowoczesne źródła ciepła, modernizacje węzłów cieplnych Szkoła Podstawowa nr 23 Przed modernizacją

32 Termorenowacja placówek Wymiana przestarzałych, nieefektywnych źródeł ciepła Szkoła Podstawowa nr 26 Po modernizacji

33 Termorenowacja placówek Odnawialne źródła ciepła Instalacja solarna w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2

34 Remonty i modernizacje z wykorzystaniem nowych rozwiązań Remonty dachów z dociepleniem przy zastosowaniu ekofibru, wełny mineralnej lub płyt styropianowych PW11 Modernizacja sanitariatów z zastosowaniem kabin systemowych Wymiana stolarki okiennej z zastosowaniem nowoczesnych profili drewnianych, PCV oraz oraz szyb z poliwęglanu Remonty schodów i tarasów z wykorzystaniem nowych materiałów Remonty instalacji elektrycznej z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań Remonty posadzek z wykorzystaniem wykładzin poliuretanowych, obiektowych i sportowych

35 Remonty i modernizacje z wykorzystaniem nowych rozwiązań Remonty dachów z dociepleniem przy zastosowaniu ekofibru, wełny mineralnej lub płyt styropianowych PW11 Szkoła Podstawowa nr 7 Po remoncie

36 Remonty i modernizacje z wykorzystaniem nowych rozwiązań Wymiana stolarki okiennej z zastosowaniem nowoczesnych profili drewnianych, PCV oraz oraz szyb z poliwęglanu

37 Remonty i modernizacje z wykorzystaniem nowych rozwiązań Modernizacja sanitariatów z zastosowaniem kabin systemowych Szkoła Podstawowa nr 40

38 Remonty i modernizacje z wykorzystaniem nowych rozwiązań Modernizacja sanitariatów z zastosowaniem kabin systemowych Gimnazjum nr 1 Po remoncie

39 Remonty i modernizacje z wykorzystaniem nowych rozwiązań Remonty schodów i tarasów z wykorzystaniem nowych materiałów Przedszkole Nr 30

40 Remonty i modernizacje z wykorzystaniem nowych rozwiązań Remonty instalacji elektrycznej z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań Szkoła Podstawowa nr 35

41 Nowe rozwiązania projektowe poprawiające komfort cieplny budynków Likwidacja ponadnormatywnych przeszkleń obiektu Szkoła Podstawowa nr 18 Przed remontem

42 Nowe rozwiązania projektowe poprawiające komfort cieplny budynków Likwidacja ponadnormatywnych przeszkleń obiektu Szkoła Podstawowa nr 18

43 Modernizacje bloków sportowych Odnowione nawierzchnie w salach gimnastycznych o powierzchni ogółem 2 500m2 kompleksowe remonty podłóg z zastosowaniem nowych technologii systemowych wykorzystanie nowych materiałów przy odnawianiu podłóg

44 Modernizacje bloków sportowych Wykorzystanie nowych materiałów przy odnawianiu podłóg Szkoła Podstawowa nr 85 Przed remontem

45 Modernizacje bloków sportowych Kompleksowe remonty podłóg z zastosowaniem nowych technologii systemowych Zespół Szkól Zawodowych Nr 6 Przed remontem

46 Modernizacje bloków sportowych Wykorzystanie nowych materiałów przy odnawianiu podłóg Szkoła Podstawowa nr 85 Po remoncie

47 Modernizacje bloków sportowych Wykorzystanie nowych materiałów przy odnawianiu podłóg Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

48 Modernizacje bloków sportowych Szkoła Podstawowa nr 89 Kompleksowe remonty podłóg z zastosowaniem nowych technologii systemowych Po remoncie

49 Budowa i modernizacja boisk sportowych

50 Inwestycje Budowa boisk sportowych w ramach programu Orliki 2012

51 Budowa i modernizacja boisk sportowych Szkoła Podstawowa nr 88 Przed modernizacją

52 Budowa i modernizacje boisk sportowych Szkoła Podstawowa nr 88 Po modernizacji

53 Budowa i modernizacje boisk sportowych Zespół Szkół Ekonomicznych Po modernizacji

54 Budowa i modernizacje boisk sportowych Szkoła Podstawowa nr 74 Po modernizacji

55 Budowa i modernizacje boisk sportowych Zespół Szkół Mechanicznych Po modernizacji

56 Budowa i modernizacja placów zabaw Przedszkole Nr 38

57 Inwestycje Hala namiotowa

58 Inwestycje

59 Renowacja Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących REWITALIZACJA ŚRÓDKI – I ETAP Renowacja Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

60 ZAKRES ZADANIA: w budynku gimnazjum i szkoły zawodowej Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących: - odnowiono elewację, wymieniono okna; - przeprowadzono remont kominów i dachu /wymiana dachówki/; - wykonano nową instalację odgromową i uziemiającą; PRACE WYKONANO POD ŚCISŁĄ OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ Wartość całkowita projektu: 913 135 zł Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa: 763 002 zł Renowacja Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących

61 obiekt przed renowacją elewacji Renowacja Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących

62 obiekt po renowacji Wartość całkowita projektu: 913 135 zł Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:763 002 zł Renowacja Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących

63 obiekt w trakcie prac

64 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

65 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania


Pobierz ppt "Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych rok 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google