Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych lata 2007 - 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych lata 2007 - 2008."— Zapis prezentacji:

1 Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych lata 2007 - 2008

2 Realizacje 2007 rok Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko: -Pełnowymiarowe boisko (68 x 105 m) o nawierzchni ze sztucznej trawy do piłki nożnej z trybunami na około 400 osób i sztucznym oświetleniem -2 boiska treningowe (25 x 40 m i 13,96 x 25,20 m) o nawierzchni ze sztucznej trawy, ogrodzone ażurowymi panelami drewna -1 płyta treningowa z murem -Boisko piaskowe ( 18 x 9 m) do siatkonogi -Szatnia i zaplecze sanitarno – natryskowe w kontenerach systemowych 2007r. – 1 520 000 zł 2008r. – 1 700 000 zł Ogólny koszt zadania: 3 600 000 zł Planowane zakończenie inwestycji: maj 2008r.

3 Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko (2007r.) Przed W trakcie

4 Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko (2007r.) Stan aktualny

5 Realizacje 2007 rok Renowacja Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

6 Realizacje 2007 rok W budynku gimnazjum i szkoły zawodowej Ośrodka Szkolno- Wychowawczego: - odnowiono elewację - przeprowadzono remont dachu i kominów - przeprowadzono remont instalacji odgromowej i uziemiającej. Wartość całkowita projektu: 913 135 zł Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa: 763 002 zł

7 Renowacja Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących (2007r.) Przed renowacją

8 Renowacja Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących (2007r.) W trakcie prac renowacyjnych

9 Renowacja Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących (2007r.) Po renowacji

10 Renowacja Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących (2007r.) Po renowacji

11 Realizacje 2007 rok Lekka hala namiotowa przy Szkole Podstawowej nr 38, ul. Brandstaettera 6 - boisko o wymiarach 19 x 39 m z liniami do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną - wysokość obiektu w osi – 9 m - posadzka – sztuczna trawa z włókna polipropylenowego - oświetlenie zapewniające natężenie około 200 lx - nowoczesny system nawiewu ciepłego powietrza Koszt zadania: 1 000 000 zł

12 Budowa hal sportowych (2007r.) Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 38

13 Budowa i modernizacja boisk sportowych (Granty 2007r.) V Liceum Ogólnokształcące, ul. Zmartwychwstańców 10 boisko o wymiarach 24 x 44 m do piłki ręcznej i koszykówki koszt 224 307 zł Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1, os. Pod Lipami 105 bieżnia czterotorowa o długości 65 m i szerokości 4 m z trawy syntetycznej koszt 57 000 zł Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Szczepankowo 74 boisko o wymiarach 20 x 40 m do piłki ręcznej i koszykówki, boisko do siatkówki o nawierzchni ze sztucznej trawy koszt 201 565 zł Gimnazjum nr 50, ul. Ściegiennego 10 Boisko o wymiarach 24 x 44 m, bieżnia z trawy syntetycznej o długości 70 m i szerokości 3,7 m koszt 225 074 zł Gimnazjum nr 64, os. Winiary 2 Boisko o wymiarach 24 x 44 m do piłki ręcznej i koszykówki koszt 206 244 zł Rada Osiedla Strzeszyn, ul. Krajenecka koszt 240 000 zł

14 Budowa i modernizacja boisk sportowych (Granty 2007r.) Całkowity koszt boisk: 1 154 190 zł

15 Termorenowacja budynków (2007r.) Przedszkole Nr 28, ul. Galileusza 7 koszt 430 000 zł Szkoła Podstawowa nr 18, os. Armii Krajowej 100 koszt 550 000 zł Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Boranta 2 koszt 1 150 000 zł Szkoła Podstawowa nr 69, ul. Jarochowskiego 62 koszt 2 030 000 zł Gimnazjum nr 11, os. Bolesława Chrobrego 107 koszt 1 940 000 zł IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Swojska 6 koszt 1 000 000 zł Koszt ogółem: 7 100 000 zł w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości: 1 290 000 zł

16 Termorenowacja budynków (2007r.) Przedszkole Nr 28, ul. Galileusza 7 Przed termorenowacją

17 Termorenowacja budynków (2007r.) Przedszkole Nr 28, ul. Galileusza 7 Po termorenowacji

18 Termorenowacja budynków (2007r.) Remont węzła cieplnego w Przedszkola Nr 28, ul. Galileusza 7 Przed Po

19 Termorenowacja budynków (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 18, os. Armii Krajowej 100 Przed termorenowacją

20 Termorenowacja budynków (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 18, os. Armii Krajowej 100 Po termorenowacji

21 Termorenowacja budynków (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Boranta 2 Przed termorenowacją

22 Termorenowacja budynków (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Boranta 2 Po termorenowacji

23 Termorenowacja budynków (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 69, ul. Jarochowskiego 62 Przed termorenowacją

24 Termorenowacja budynków (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 69, ul. Jarochowskiego 62 Po termorenowacji

25 Termorenowacja budynków (2007r.) Gimnazjum nr 11, os. Bolesława Chrobrego 107 Po termorenowacji

26 Termorenowacja budynków (2007r.) Gimnazjum nr 11, os. Bolesława Chrobrego 107 Po termorenowacji

27 Termorenowacja budynków (2007r.) IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Swojska 6 W trakcie prac

28 Termorenowacja budynków (2007r.) IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Swojska 6 Po termorenowacji

29 Ważniejsze remonty (2007r.) Gimnazjum nr 62, ul. Janickiego 22 Stan techniczny przed modernizacją

30 Ważniejsze remonty (2007r.) Gimnazjum nr 62, ul. Janickiego 22 modernizacja szatni zakończenie wymiany okien koszt 500 000 zł Po modernizacji

31 Remonty sal sportowych (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 14 koszt zadania ogółem : 110 000 zł Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Trybunalska 17 Koszt zadania ogółem : 72 000 zł W ramach remontu sal sportowych: - wyremontowano nawierzchnię podłóg - wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie - wymieniono okna - wykonano prace murarskie i malarskie

32 Remonty sal sportowych (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 14 Przed remontem

33 Remonty sal sportowych (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 14 Po remoncie

34 Remonty sal sportowych (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Trybunalska 17 Po remoncie

35 Ważniejsze remonty (2008r.) Remont auli w Zespole Szkół Budownictwa nr 1, ul. Rybaki 17 Przed remontem

36 Ważniejsze remonty (2008r.) Remont auli w Zespole Szkół Budownictwa nr 1, ul. Rybaki 17 Po remoncie

37 Hala sportowa w LO IV koszt ogółem: 1 200 000 zł w tym: 900 000 zł w roku 2008 Hala sportowa w LO XII koszt ogółem : 1 500 000 zł Modernizacje boisk koszt ogółem : 1 453 000 zł Modernizacja budynku po XV Liceum Ogólnokształcącym na potrzeby Przedszkola Nr 148 koszt ogółem: 1 500 000 zł Budowa Przedszkola Nr 46 koszt ogółem: 5 000 000 zł Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną Strzeszyn koszt ogółem: 39 000 000 zł Inwestycje realizowane w roku 2008

38 Planowana budowa hal sportowych 2008r. IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Swojska 6 XII Liceum Ogólnokształcące, ul. Gen. Kutrzeby 8 Stan aktualny

39 Planowana budowa i modernizacja boisk sportowych granty 2008r. Zespół Szkół z oddziałami Sportowymi nr 3, os. Piastowskie 65 przyznana kwota 184 297 zł Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, os. Stare Żegrze 1 przyznana kwota 231 870 zł Szkoła Podstawowa nr 89, ul. Sochaczewska 8 przyznana kwota 248 700 zł Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Sarmacka 105 przyznana kwota 177 510 zł Gimnazjum nr 23, os. Jagiellońskie 128 przyznana kwota 235 247 zł IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Warzywna 24 przyznana kwota 230 000 zł Całkowity koszt: 1 307 624 zł

40 Budowa Przedszkola Nr 46 Koncepcja

41 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn Planowany koszt inwestycji ogółem 39 mln. zł Realizacja w latach 2008-2010

42 Termorenowacja zadania planowane w 2008 r. Ocieplenie budynków ścian i stropów, kompleksowa wymiana stolarki okiennej, wykonanie nowej struktury elewacji Szkoła Podstawowa nr 51, os. Lecha 37 koszt ogółem: 2 200 000 zł Szkoła Podstawowa nr 66, os. Przyjaźni 127 koszt ogółem: 1 200 000 zł Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14 koszt ogółem: 2 200 000 zł Koszt wszystkich zadań: 5 600 000 zł w tym: planowane dofinansowanie z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 1 670 000 zł

43 Ważniejsze zadania remontowe planowane w 2008 roku - Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 40, ul. Garbary 82 koszt ogółem 1 800 000 zł - Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 65, os. Kosmonautów 111 koszt ogółem 100 000 zł -Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Szamarzewskiego – wymiana okien koszt ogółem 500 000 zł - Zabezpieczenie p.pożarowe w ciągach komunikacyjnych w Bursach Szkolnych przy ulicy Krakowskiej i Czeremchowej koszt ogółem 280 000 zł

44 Ważniejsze zadania planowane w 2008 roku Odnowieniem sal sportowych w ramach programu unowocześniania bazy sportowej - Remont bloku sportowego w Szkole podstawowej nr 7 ul. Galileusza koszt ogółem 420 000 zł - Remont bloku sportowego w Szkole podstawowej nr 9 ul. Łukaszewicza koszt ogółem 100 000 zł - Remont bloku sportowego w Szkole podstawowej nr 19 Os. Oświecenia koszt ogółem 100 000 zł - Remont bloku sportowego w Szkole podstawowej nr 46 ul. Inowrocławska koszt ogółem 130 000 zł - Remont bloku sportowego w Szkole podstawowej nr 53 ul. Głuszyna koszt ogółem 70 000 zł - Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 65, os. Kosmonautów 111 koszt ogółem 100 000 zł - Remont bloku sportowego w Liceum Ogólnokształcącym nr II ul. Matejki koszt ogółem 97 000 zł -Remont bloku sportowego w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV Os. Piastowskie koszt ogółem 120 000 zł - Remont bloku sportowego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Warzywna koszt ogółem 150 000 zł

45 Termorenowacje planowane na rok 2008 Szkoła Podstawowa nr 51, os. Lecha 37 Stan obecny

46 Termorenowacje planowane na rok 2008 Projekt elewacji Szkoła Podstawowa nr 51, os. Lecha 37

47 Termorenowacje planowane na rok 2008 Szkoła Podstawowa nr 66, os. Przyjaźni 127 Stan obecny

48 Termorenowacje planowane na rok 2008 Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14 Stan obecny

49 Modernizacja dachu w 2008r. Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Garbary 82 Stan obecny

50 Projektowane modernizacje budynków Przedszkole Nr 45, ul. Trzemeszeńska 12 Stan obecny

51 Projektowane modernizacje budynków Przedszkole Nr 3, ul. Dojazd 3 Stan obecny

52 Projektowana modernizacja dachu Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Różana 1/3 Stan obecny

53 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania


Pobierz ppt "Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych lata 2007 - 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google