Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych lata 2007 - 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych lata 2007 - 2008."— Zapis prezentacji:

1 Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych lata

2 Realizacje 2007 rok Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko: -Pełnowymiarowe boisko (68 x 105 m) o nawierzchni ze sztucznej trawy do piłki nożnej z trybunami na około 400 osób i sztucznym oświetleniem -2 boiska treningowe (25 x 40 m i 13,96 x 25,20 m) o nawierzchni ze sztucznej trawy, ogrodzone ażurowymi panelami drewna -1 płyta treningowa z murem -Boisko piaskowe ( 18 x 9 m) do siatkonogi -Szatnia i zaplecze sanitarno – natryskowe w kontenerach systemowych 2007r. – zł 2008r. – zł Ogólny koszt zadania: zł Planowane zakończenie inwestycji: maj 2008r.

3 Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko (2007r.) Przed W trakcie

4 Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko (2007r.) Stan aktualny

5 Realizacje 2007 rok Renowacja Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

6 Realizacje 2007 rok W budynku gimnazjum i szkoły zawodowej Ośrodka Szkolno- Wychowawczego: - odnowiono elewację - przeprowadzono remont dachu i kominów - przeprowadzono remont instalacji odgromowej i uziemiającej. Wartość całkowita projektu: zł Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa: zł

7 Renowacja Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących (2007r.) Przed renowacją

8 Renowacja Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących (2007r.) W trakcie prac renowacyjnych

9 Renowacja Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących (2007r.) Po renowacji

10 Renowacja Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących (2007r.) Po renowacji

11 Realizacje 2007 rok Lekka hala namiotowa przy Szkole Podstawowej nr 38, ul. Brandstaettera 6 - boisko o wymiarach 19 x 39 m z liniami do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną - wysokość obiektu w osi – 9 m - posadzka – sztuczna trawa z włókna polipropylenowego - oświetlenie zapewniające natężenie około 200 lx - nowoczesny system nawiewu ciepłego powietrza Koszt zadania: zł

12 Budowa hal sportowych (2007r.) Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 38

13 Budowa i modernizacja boisk sportowych (Granty 2007r.) V Liceum Ogólnokształcące, ul. Zmartwychwstańców 10 boisko o wymiarach 24 x 44 m do piłki ręcznej i koszykówki koszt zł Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1, os. Pod Lipami 105 bieżnia czterotorowa o długości 65 m i szerokości 4 m z trawy syntetycznej koszt zł Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Szczepankowo 74 boisko o wymiarach 20 x 40 m do piłki ręcznej i koszykówki, boisko do siatkówki o nawierzchni ze sztucznej trawy koszt zł Gimnazjum nr 50, ul. Ściegiennego 10 Boisko o wymiarach 24 x 44 m, bieżnia z trawy syntetycznej o długości 70 m i szerokości 3,7 m koszt zł Gimnazjum nr 64, os. Winiary 2 Boisko o wymiarach 24 x 44 m do piłki ręcznej i koszykówki koszt zł Rada Osiedla Strzeszyn, ul. Krajenecka koszt zł

14 Budowa i modernizacja boisk sportowych (Granty 2007r.) Całkowity koszt boisk: zł

15 Termorenowacja budynków (2007r.) Przedszkole Nr 28, ul. Galileusza 7 koszt zł Szkoła Podstawowa nr 18, os. Armii Krajowej 100 koszt zł Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Boranta 2 koszt zł Szkoła Podstawowa nr 69, ul. Jarochowskiego 62 koszt zł Gimnazjum nr 11, os. Bolesława Chrobrego 107 koszt zł IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Swojska 6 koszt zł Koszt ogółem: zł w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości: zł

16 Termorenowacja budynków (2007r.) Przedszkole Nr 28, ul. Galileusza 7 Przed termorenowacją

17 Termorenowacja budynków (2007r.) Przedszkole Nr 28, ul. Galileusza 7 Po termorenowacji

18 Termorenowacja budynków (2007r.) Remont węzła cieplnego w Przedszkola Nr 28, ul. Galileusza 7 Przed Po

19 Termorenowacja budynków (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 18, os. Armii Krajowej 100 Przed termorenowacją

20 Termorenowacja budynków (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 18, os. Armii Krajowej 100 Po termorenowacji

21 Termorenowacja budynków (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Boranta 2 Przed termorenowacją

22 Termorenowacja budynków (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Boranta 2 Po termorenowacji

23 Termorenowacja budynków (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 69, ul. Jarochowskiego 62 Przed termorenowacją

24 Termorenowacja budynków (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 69, ul. Jarochowskiego 62 Po termorenowacji

25 Termorenowacja budynków (2007r.) Gimnazjum nr 11, os. Bolesława Chrobrego 107 Po termorenowacji

26 Termorenowacja budynków (2007r.) Gimnazjum nr 11, os. Bolesława Chrobrego 107 Po termorenowacji

27 Termorenowacja budynków (2007r.) IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Swojska 6 W trakcie prac

28 Termorenowacja budynków (2007r.) IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Swojska 6 Po termorenowacji

29 Ważniejsze remonty (2007r.) Gimnazjum nr 62, ul. Janickiego 22 Stan techniczny przed modernizacją

30 Ważniejsze remonty (2007r.) Gimnazjum nr 62, ul. Janickiego 22 modernizacja szatni zakończenie wymiany okien koszt zł Po modernizacji

31 Remonty sal sportowych (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 14 koszt zadania ogółem : zł Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Trybunalska 17 Koszt zadania ogółem : zł W ramach remontu sal sportowych: - wyremontowano nawierzchnię podłóg - wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie - wymieniono okna - wykonano prace murarskie i malarskie

32 Remonty sal sportowych (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 14 Przed remontem

33 Remonty sal sportowych (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 14 Po remoncie

34 Remonty sal sportowych (2007r.) Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Trybunalska 17 Po remoncie

35 Ważniejsze remonty (2008r.) Remont auli w Zespole Szkół Budownictwa nr 1, ul. Rybaki 17 Przed remontem

36 Ważniejsze remonty (2008r.) Remont auli w Zespole Szkół Budownictwa nr 1, ul. Rybaki 17 Po remoncie

37 Hala sportowa w LO IV koszt ogółem: zł w tym: zł w roku 2008 Hala sportowa w LO XII koszt ogółem : zł Modernizacje boisk koszt ogółem : zł Modernizacja budynku po XV Liceum Ogólnokształcącym na potrzeby Przedszkola Nr 148 koszt ogółem: zł Budowa Przedszkola Nr 46 koszt ogółem: zł Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną Strzeszyn koszt ogółem: zł Inwestycje realizowane w roku 2008

38 Planowana budowa hal sportowych 2008r. IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Swojska 6 XII Liceum Ogólnokształcące, ul. Gen. Kutrzeby 8 Stan aktualny

39 Planowana budowa i modernizacja boisk sportowych granty 2008r. Zespół Szkół z oddziałami Sportowymi nr 3, os. Piastowskie 65 przyznana kwota zł Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, os. Stare Żegrze 1 przyznana kwota zł Szkoła Podstawowa nr 89, ul. Sochaczewska 8 przyznana kwota zł Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Sarmacka 105 przyznana kwota zł Gimnazjum nr 23, os. Jagiellońskie 128 przyznana kwota zł IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Warzywna 24 przyznana kwota zł Całkowity koszt: zł

40 Budowa Przedszkola Nr 46 Koncepcja

41 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn Planowany koszt inwestycji ogółem 39 mln. zł Realizacja w latach

42 Termorenowacja zadania planowane w 2008 r. Ocieplenie budynków ścian i stropów, kompleksowa wymiana stolarki okiennej, wykonanie nowej struktury elewacji Szkoła Podstawowa nr 51, os. Lecha 37 koszt ogółem: zł Szkoła Podstawowa nr 66, os. Przyjaźni 127 koszt ogółem: zł Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14 koszt ogółem: zł Koszt wszystkich zadań: zł w tym: planowane dofinansowanie z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zł

43 Ważniejsze zadania remontowe planowane w 2008 roku - Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 40, ul. Garbary 82 koszt ogółem zł - Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 65, os. Kosmonautów 111 koszt ogółem zł -Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Szamarzewskiego – wymiana okien koszt ogółem zł - Zabezpieczenie p.pożarowe w ciągach komunikacyjnych w Bursach Szkolnych przy ulicy Krakowskiej i Czeremchowej koszt ogółem zł

44 Ważniejsze zadania planowane w 2008 roku Odnowieniem sal sportowych w ramach programu unowocześniania bazy sportowej - Remont bloku sportowego w Szkole podstawowej nr 7 ul. Galileusza koszt ogółem zł - Remont bloku sportowego w Szkole podstawowej nr 9 ul. Łukaszewicza koszt ogółem zł - Remont bloku sportowego w Szkole podstawowej nr 19 Os. Oświecenia koszt ogółem zł - Remont bloku sportowego w Szkole podstawowej nr 46 ul. Inowrocławska koszt ogółem zł - Remont bloku sportowego w Szkole podstawowej nr 53 ul. Głuszyna koszt ogółem zł - Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 65, os. Kosmonautów 111 koszt ogółem zł - Remont bloku sportowego w Liceum Ogólnokształcącym nr II ul. Matejki koszt ogółem zł -Remont bloku sportowego w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV Os. Piastowskie koszt ogółem zł - Remont bloku sportowego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Warzywna koszt ogółem zł

45 Termorenowacje planowane na rok 2008 Szkoła Podstawowa nr 51, os. Lecha 37 Stan obecny

46 Termorenowacje planowane na rok 2008 Projekt elewacji Szkoła Podstawowa nr 51, os. Lecha 37

47 Termorenowacje planowane na rok 2008 Szkoła Podstawowa nr 66, os. Przyjaźni 127 Stan obecny

48 Termorenowacje planowane na rok 2008 Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14 Stan obecny

49 Modernizacja dachu w 2008r. Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Garbary 82 Stan obecny

50 Projektowane modernizacje budynków Przedszkole Nr 45, ul. Trzemeszeńska 12 Stan obecny

51 Projektowane modernizacje budynków Przedszkole Nr 3, ul. Dojazd 3 Stan obecny

52 Projektowana modernizacja dachu Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Różana 1/3 Stan obecny

53 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania


Pobierz ppt "Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych lata 2007 - 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google