Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Symbol opalizujący znaczenia... Bolesław Leśmian „Dziewczyna”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Symbol opalizujący znaczenia... Bolesław Leśmian „Dziewczyna”"— Zapis prezentacji:

1 Symbol opalizujący znaczenia... Bolesław Leśmian „Dziewczyna”

2 Bolesław Leśmian informacje o autorze

3 Bolesław Leśmian (1877 – 1937) poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki; debiutował pod koniec Młodej Polski tomem „Sad rozstajny” (1912), jednak wszechstronny rozwój jego twórczości, pozostającej poza głównymi nurtami poetyckimi dwudziestolecia, przypada na lata międzywojenne. Opublikował wówczas dwa zbiory wierszy: „Łąka”(1920) oraz „Napój cienisty” (1936); pośmiertnie ukazał się tom „Dziejba leśna” (1938) (na podstawie: T. Wroczyński, Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego )

4 Koncepcja języka poetyckiego Bolesława Leśmiana

5 W szkicu literackim Z rozmyślań o poezji Leśmian napisał: „Słowa wiersza powinny być nieustannie wyczuwalne. Wiersz jest nie tylko myślą – obrazem – treścią. Jest on ponadto jeszcze samodzielnym tworem słownym, który się z magii słów narodził”. (na podstawie : Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, Bliżej słowa [za:] Bolesław Leśmian, Szkice literackie ) Podręcznik, s. 248

6 Odczytanie wiersza „Dziewczyna” z tomu „Napój cienisty”

7 Zadania

8  O czym jest tekst? Przedstawcie treść wiersza na poziomie dosłownym.

9  Ustalcie, które elementy wiersza mogą uchodzić za rzeczywiste, a które są nieprawdopodobne. Podkreślcie R, jeśli ma charakter realistyczny, lub F, jeśli jest fantastyczny.  mur R / F  cienie R / F  dwunastu bohaterów R / F  praca (kruszenie muru) R / F  upersonifikowane młoty i ich praca R / F Zeszyt ćwiczeń, s. 55

10  Wskażcie moment przejścia między realizmem a fantastyką. Odczytajcie odpowiedni fragment.

11  Czego symbolem może być mur z wiersza B. Leśmiana? Według Zeszytu ćwiczeń, s. 58 ograniczenia człowieka... granica poznania... MUR

12 dwunastu braci...

13 cienie...

14 młoty...

15 dziewczyna...

16 głos...

17 Odniesienie do koncepcji Bolesława Leśmiana

18 „Podstawowym składnikiem cząstkowym utworu poetyckiego jest dla Leśmiana słowo, któremu zostaje nadane szczególne znaczenie. Traci ono swoje odniesienie do zewnętrznej rzeczywistości, jakie się mu przypisuje w życiu codziennym (...). Jeżeli słowa do czegoś się odnoszą – to właśnie do siebie wzajemnie.” (na podstawie : Jan Zięba, Bolesława Leśmiana Światopogląd nowoczesny )

19 Interpretacja wiersza kontekst filozoficzny

20 Zadania

21  Dokończcie zadania tak, aby powstała poprawnie notatka na temat wiersza Bolesława Leśmiana. Według Zeszytu ćwiczeń, s. 58 Utwór porusza problem............................................. Przedstawiona historia obrazuje............................... Filozoficzne odniesienia dotyczą............................... Poeta wykorzystał poetykę........................................

22 Podsumowanie

23 SYMBOL wyjaśnienie symbolu nie musi być jednoznaczne należy powiązać znaczenie symbolu z treścią konkretnego dzieła np. w „Dziewczynie” mur SYMBOL „OPALIZUJE” ZNACZENIA

24

25 Bibliografia : Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, Bliżej słowa (Podręcznik, klasa 3), Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 2014, s. 249 – 250 Ewa Horwath, Bliżej słowa (Zeszyt ćwiczeń, klasa 3, cz. 2), Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 2013, s. 55, 58 Tomasz Wroczyński, Bywalec uroczysk – poezja Bolesława Leśmiana [w tegoż:] Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1996, s. 130 – 133 Jan Zięba, Bolesława Leśmiana Światopogląd nowoczesny, Kraków: Universitas 2000, s. 187 ŹRÓDŁA : zadania w prezentacji uzupełniana przez uczniów


Pobierz ppt "Symbol opalizujący znaczenia... Bolesław Leśmian „Dziewczyna”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google