Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Paweł Laidler, IAiSP UJ. METODY NARUSZEŃ KOPIOWANIE IMITOWANIE ODTWARZANIE NAŚLADOWANIE BEZPRAWNE USUWANIE, ZAKRYWANIE PODSZYWANIE SIĘ POD FIRMĘ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Paweł Laidler, IAiSP UJ. METODY NARUSZEŃ KOPIOWANIE IMITOWANIE ODTWARZANIE NAŚLADOWANIE BEZPRAWNE USUWANIE, ZAKRYWANIE PODSZYWANIE SIĘ POD FIRMĘ."— Zapis prezentacji:

1 Dr Paweł Laidler, IAiSP UJ

2 METODY NARUSZEŃ KOPIOWANIE IMITOWANIE ODTWARZANIE NAŚLADOWANIE BEZPRAWNE USUWANIE, ZAKRYWANIE PODSZYWANIE SIĘ POD FIRMĘ

3 - NARUSZENIE PRAWA DO AUTORSTWA (ZMIANY BEZ ZGODY AUTORA) - NARUSZENIE PRAWA DO INTEGRALNOŚCI UTWORU - NARUSZENIE PRAWA DO DECYDOWANIA O UPUBLICZNIENIU UTWORU - NARUSZENIE PRAWA DO NADZORU AUTORSKIEGO NAD KORZYSTANIEM Z UTWORU AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE

4 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNA (NIEZALEŻNA OD WINY, ZŁEJ WOLI) - PRAWO DO ŻĄDANIA ZAPRZESTANIA NARUSZANIA PRAW AUTORSKICH - ŻĄDANIE USUNIĘCIA SKUTKÓW NARUSZEŃ (PUBLICZNE OŚWIADCZENIE) - W RAZIE BRAKU INNYCH MOŻLIWOŚCI SĄD ZASĄDZA ODSZKODOWANIE OCHRONA AUTORSKICH PRAW OSOBISTYCH

5 - TWÓRCY PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNE PRAWO DO KORZYSTANIA Z UTWORU ORAZ ROZPORZĄDZANIA UTWOREM - PRAWO DO ZWIELOKROTNIANIA I PRAWO DO ROZPOWSZECHNIANIA - ZAKAZ REPRODUKCJI CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UTWORU - PRAWO DO WYNAGRODZENIA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

6 OCHRONA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH PODMIOTY UPRAWNIONE DO DOCHODZENIA PRAW ZANIECHANIE, USUNIĘCIE SKUTKÓW, NAPRAWIENIE SZKODY, WYDANIE OŚWIADCZENIA PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ (10 LAT / 3 LATA)

7 OGRANICZENIE PRAW AUTORSKICH DOZWOLONY UŻYTEK PRYWATNY MOŻLIWOŚĆ PUBLICZNEGO WYKONYWANIA W CELACH NIEZAROBKOWYCH PRZYTACZANIE UTWORÓW DLA CELÓW NAUCZANIA, ANALIZY, WYJAŚNIANIA

8 NIEDOZWOLONA INGERENCJA W SFERĘ AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH DOTYCZY PRAWA DO AUTORSTWA DZIEŁA PRZYWŁASZCZENIE DZIEŁA NIELEGALNE KOPIOWANIE DZIEŁA LUB JEGO CZĘŚCI PLAGIAT NIE MUSI SKUTKOWAĆ SZKODĄ MATERIALNĄ

9 “presenting as one’s own the words, the work, or the opinions of someone else without proper acknowledgment” “borrowing the sequence of ideas, the arrangement of material, or the pattern of thought of someone else without proper acknowledgment” „copying large parts of someone’s work (even with proper acknowledgement)” „the wrongful appropriation or purloining, and publication as one's own, of the ideas, or the expression of the ideas (literary, artistic, musical, mechanical, etc.) of another”

10 -NIEWŁAŚCIWE CYTOWANIE INNEGO AUTORA („…”) -BRAK ODNIESIENIA W PRACY DO CYTOWANEGO ŹRÓDŁA (PRZYPISY) -BRAK ODNIESIENIA W PRACY DO PARAFRAZOWANEGO ŹRÓDŁA (PRZYPISY) -BRAK WŁAŚCIWEGO ODNIESIENIA W BIBLIOGRAFII -UMIESZCZENIE POMYSŁÓW, KONCEPCJI, UJĘCIA TEMATU, WNIOSKÓW CZY FRAGMENTÓW UTWÓRU INNEGO AUTORA JAKO SWOICH WŁASNYCH -NAPISANIE PRACY OPARTEJ W DUŻEJ CZĘŚCI NA PRACY INNEGO AUTORA (MIMO PRZYPISÓW)

11 1.NIE PRZEPISYWAĆ CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW UTWORÓW INNYCH AUTORÓW. 2.PISZĄC DOKŁADNĄ TREŚĆ Z INNEGO UTWORU NALEŻY UMIESZCZAĆ JĄ W CUDZYSŁOWIU. 3.KAŻDY CYTAT NALEŻY OZNACZYĆ PRZYPISEM (FORMA DOWOLNA, ALE KONIECZNE PEWNE ELEMENTY PRZYPISU). 4.PRZYPIS POWINIEN SIĘ POJAWIĆ RÓWNIEŻ JEŚLI PARAFRAZUJEMY CZYJĄŚ WYPOWIEDŹ. 5.TŁUMACZYĆ Z OBCEGO JĘZYKA DOKŁADNIE, NIE ZMIENIAJĄC ZNACZENIA WYPOWIEDZI.

12 6. STWORZYĆ JAK NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ PRACĘ (POMYSŁ, TEZA, TREŚĆ, WNIOSKI). 7. NIE OPIERAĆ SIĘ NA BADANIACH INNYCH I OKREŚLAĆ JE JAKO SWOJE. 8. KOPIOWANIE DUŻYCH FRAGMENTÓW PRACY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS POZBAWIA PRACY WALORÓW ORYGINALNOŚCI. 9. PISZĄC KOLEJNĄ PRACĘ, ESEJ, DYSERTACJĘ, STARAĆ SIĘ NIE POWIELAĆ WŁASNYCH FRAGMENTÓW NADAJĄC IM NOWY CHARAKTER (AUTOPLAGIAT). 10. POSTAWIĆ SIĘ W SYTUACJI AUTORA TEKSTU.

13 ISTNIEJĄ PROGRAMY ANTYPLAGIATOWE PROMOTORZY PRZYWIĄZUJĄ WIĘKSZĄ WAGĘ DO PROBLEMU PLAGIATÓW WIELE ZAJĘĆ/MODUŁÓW POŚWIĘCONYCH PLAGIATOM INSTNIEJE INSTYTUCJONALNA FORMA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU PLAGIATU


Pobierz ppt "Dr Paweł Laidler, IAiSP UJ. METODY NARUSZEŃ KOPIOWANIE IMITOWANIE ODTWARZANIE NAŚLADOWANIE BEZPRAWNE USUWANIE, ZAKRYWANIE PODSZYWANIE SIĘ POD FIRMĘ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google