Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raiffeisen BANK Finansowanie działalności kontrahentów PGL LP - limit wierzytelności, w ramach tego limitu kontrahenci będą mogli korzystać z: –kredytów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raiffeisen BANK Finansowanie działalności kontrahentów PGL LP - limit wierzytelności, w ramach tego limitu kontrahenci będą mogli korzystać z: –kredytów."— Zapis prezentacji:

1 Raiffeisen BANK Finansowanie działalności kontrahentów PGL LP - limit wierzytelności, w ramach tego limitu kontrahenci będą mogli korzystać z: –kredytów na rachunku bieżącym i kredytów rewolwingowych –gwarancji bankowych –akredytyw –zabezpieczania Transakcji Terminowych (Forward) oraz Faktoringu z regresem do kredytobiorcy. Korzystanie z globalnego Limitu Wierzytelności pozwoli Państwu na pełną swobodę w wyborze najdogodniejszych instrumentów finansowania w ramach jednej umowy. Zastosowanie Limitu Wierzytelności umożliwia przyjęcie wspólnych zabezpieczeń spłaty do całego limitu. Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna 20 00-549 Warszawa Tel.: (+48-22) 585 20 00 Fax: (+48-22) 585 25 85 http://www.raiffeisen.pl

2 Raiffeisen BANK Finansowanie Transakcji PGL LP – Kontrahenci –Faktoring. W ramach Faktoringu wykupujemy należności krajowe i eksportowe: z odroczonym terminem płatności, istniejące i niewymagalne, których terminy płatności nie przekraczają 180 dni, w szczególnych przypadkach finansujemy nawet do 100% wartości faktury, niesporne, których zbywcy i dłużnicy nie są zagrożeni procesem upadłościowym lub likwidacją, co do których nie istnieją ograniczenia zbywalności wynikające z przepisów prawa, zastrzeżeń umownych lub właściwości zobowiązania (wykupywane wierzytelności muszą mieć charakter zbywalny, tj. pieniężny). Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna 20 00-549 Warszawa Tel.: (+48-22) 585 20 00 Fax: (+48-22) 585 25 85 http://www.raiffeisen.pl

3 Raiffeisen BANK Finansowanie Transakcji PGL LP – Kontrahenci –Gwarancje bankowe: płatnicze, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, wadialne, celne, poręczenia na wekslach (awale). Na zlecenie Państwa Kontrahentów udzielamy odnawialnej linii, w ramach której wystawiane są Gwarancje. Istnieje możliwość wykorzystania jako zabezpieczenie ryzyka Kontrahenta wykorzystanie cesji z praw lokaty oraz ubezpieczenia na koszt Dłużnika. Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna 20 00-549 Warszawa Tel.: (+48-22) 585 20 00 Fax: (+48-22) 585 25 85 http://www.raiffeisen.pl


Pobierz ppt "Raiffeisen BANK Finansowanie działalności kontrahentów PGL LP - limit wierzytelności, w ramach tego limitu kontrahenci będą mogli korzystać z: –kredytów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google