Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hero/Heroine Natalia Godlewska, Julia Gierałtowska, Zuzanna Fiedorowicz IIc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hero/Heroine Natalia Godlewska, Julia Gierałtowska, Zuzanna Fiedorowicz IIc."— Zapis prezentacji:

1 Hero/Heroine Natalia Godlewska, Julia Gierałtowska, Zuzanna Fiedorowicz IIc

2 Bohater – osoba, która odznaczyła się niezwykłymi czynami, męstwem, pomocą i ofiarnością wobec innych ludzi. Tytułem „bohater” określa się także postać w utworze literackim, filmie. The hero - a person who distinguish herself by extraordinary deeds, valor, help and generosity towards others. The title "hero" is defined as a character in a literary, film.

3 Wyjechała do Paryża w 1891r. She went to Paris in 1891.

4 Maria Skłodowska rozpoczęła naukę na Sorbonie w listopadzie 1891 roku. Jako przedmiot studiów wybrała matematykę i fizykę. Maria Sklodowska began studying at the Sorbonne in November 1891 year. As a subject of study chose mathematics and physics.

5 Pierwiastki 18 lipca 1898 roku przedstawili dzieło naukowe, w którym donieśli o odkryciu polonu 26 grudnia 1898 roku wspólnie z Gustawem Bémontem donieśli o odkryciu kolejnego pierwiastka chemicznego radu July 18, 1898 the year presented scientific work, which reported the discovery of polonium December 26, 1898 Year alongside Gustav Bemont reported the discovery of another chemical element radium

6 Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie Muzeum Marii Skłodowskiej- Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego – muzeum znajdujące się w Warszawie przy ul. Freta 16. Mieści się w XVIII-wiecznej kamienicy, w której w 1867 urodziła się Maria Skłodowska- Curie Museum of Maria Sklodowska - Curie Polish Chemical Society - a museum located in Warsaw at ul. Fret 16. Housed in the eighteenth - century building, which in 1867, was born Maria Sklodowska - Curie

7 2011r. 3 grudnia 2010 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. 3 December 2010 the Polish Parliament adopted a resolution declaring the year 2011 the Year of Maria Sklodowska - Curie.

8 Dlaczego jest naszą bohaterką ? Kobieta, która zdobyła Nagrodę Nobla. Pokazała że kobiety w tamtych czasach również mogą odnieść sukces. A woman who won the Nobel Prize. She showed that women in those days also can succeed.

9 Maria w oczach innych Albert Einstein mówił o niej, że była jedynym człowiekiem niezepsutym przez sławę. Mimo swojej ogromnej wiedzy Maria Skłodowska- Curie pozostała osobą skromną i pracowitą. Albert Einstein said about her that she was the only person not spoiled by fame. Despite his vast knowledge of Maria Sklodowska-Curie remained humble and hardworking person.

10 BIBLIOGRAFIA https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Sk%C5%82odow ska-Curie https://www.google.pl/search?q=maria+sk%C5%82o dowska+curie+ciekawostki+wiki&espv=2&biw=1366 &bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU KEwirqLnvisrJAhUrpnIKHdfIBHEQ_AUIBigB&dpr=1 Grafika Google.


Pobierz ppt "Hero/Heroine Natalia Godlewska, Julia Gierałtowska, Zuzanna Fiedorowicz IIc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google