Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBLICZANIE STAŁYCH RÓWNOWAGI FAZOWEJ. OBLICZANIE WARTOŚCI K RÓWNOWAG FAZOWYCH Z RÓWNAŃ STANU DOSTĘPNE W CHEMCADZIE Soave-Redlich-Kwong Grayson-Streed/Chao-Seader.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBLICZANIE STAŁYCH RÓWNOWAGI FAZOWEJ. OBLICZANIE WARTOŚCI K RÓWNOWAG FAZOWYCH Z RÓWNAŃ STANU DOSTĘPNE W CHEMCADZIE Soave-Redlich-Kwong Grayson-Streed/Chao-Seader."— Zapis prezentacji:

1 OBLICZANIE STAŁYCH RÓWNOWAGI FAZOWEJ

2 OBLICZANIE WARTOŚCI K RÓWNOWAG FAZOWYCH Z RÓWNAŃ STANU DOSTĘPNE W CHEMCADZIE Soave-Redlich-Kwong Grayson-Streed/Chao-Seader Peng-Robinson Benedict-Webb-Rubin-Starling API Soave-Redlich-Kwong Modified Soave-Redlich-Kwong (MSRK) Extended Soave-Redlich-Kwong (TSRK) Predictive Soave-Redlich-Kwong (PSRK)* Elliott Suresh Donohue (ESD) SAFT

3 OBLICZANIE WARTOŚCI K RÓWNOWAG FAZOWYCH Z RÓWNAŃ STANU DOSTĘPNE W CHEMCADZIE Soave-Redlich-Kwong

4 OBLICZANIE WARTOŚCI K RÓWNOWAG FAZOWYCH Z RÓWNAŃ STANU DOSTĘPNE W CHEMCADZIE Soave-Redlich-Kwong

5 OBLICZANIE WARTOŚCI K RÓWNOWAG FAZOWYCH Z RÓWNAŃ EMPIRYCZNYCH Vapor Pressure (Ideal Solution) ESSO (Maxwell-Bonnell) Metoda prężności pary dla węglowodorów pod niskim ciśnieniem

6 OBLICZANIE WARTOŚCI K RÓWNOWAG FAZOWYCH Z RÓWNAŃ EMPIRYCZNYCH Henry's Gas Law Współczynniki są dostępne w ChemCADzie dla Wodór (Hydrogen), Hel (Helium), Argon, Neon, Krypton, Xenon, Tlen (Oxygen), Azot (Nitrogen), Siarkowodór (Hydrogen sulfide), Amoniak (Ammonia), Tlenek węgla (Carbon monoxide), Dwultlenek węgla (Carbon dioxide), Dwutlenek siarki (Sulfur dioxide), Tlenek azotu (Nitrous oxide), Chlor (Chlorine), Brom (Bromine), Jod (Iodine), Metan (Methane), Etan (Ethane), Propan (Propane), Etylen (Ethylene).

7 OBLICZANIE WARTOŚCI K RÓWNOWAG FAZOWYCH Z RÓWNAŃ AKTYWNOŚCI UNIQUAC –UNIQUAC z nowymi parametrami powierzchni (with the new group and surface parameters) UNIFAC/UNIQUAC - UNIQUAC ze starymi parametrami grup i powierzchni (with the old group and surface parameters) UNIFAC VLE UNIFAC LLE UPLM (UNIFAC for Polymers) Wilson

8 OBLICZANIE WARTOŚCI K RÓWNOWAG FAZOWYCH Z RÓWNAŃ AKTYWNOŚCI T. K. Wilson HRNM Modified Wilson Van Laar Non-Random Two Liquid (NRTL) Margules GMAC (Chien-Null) Scatchard-Hildebrand (Regular Solution) Wilson Salt

9 OBLICZANIE WARTOŚCI K RÓWNOWAG FAZOWYCH DLA UKŁADÓW SPECJALNYCH Hydrocarbon-Water Solubility Amines (VLE and LLE) Sour Water Tri-Ethylene-Glycol/Water Dehydration Flory-Huggins Method for Polymers

10 OBLICZANIE WARTOŚCI K RÓWNOWAG FAZOWYCH METODAMI STEROWANYMI PRZEZ UŻYTKOWNIKA Polynomial K-values Tabular K-values Partial Pressures of Aqueous Mixtures User Subroutine User Specified Activity Coefficients

11 REKOMENDACJE OPCJI K-VALUE Węglowodory MetodaZastosowanie Soave-Redlich-KwongŚrednie i wysokie temperatury i ciśnienia API Soave General HCŚrednie i wysokie temperatury i ciśnienia Benedict-Webb-Ruben-StarlingŚrednie i wysokie temperatury i ciśnienia Grayson-StreedŚrednie temperatury i ciśnienia Maxwell-Bonnell K-chartsNiskie ciśnienia, ciężkie węglowodory ESD (Elliott, Suresh, Donohue)Węglowodory-woda, węglowodory-gazy SAFT (Chapman; Huang Radosz) Węglowodory-woda, węglowodory-gazy

12 REKOMENDACJE OPCJI K-VALUE Pozostałe związki chemiczne MetodaZastosowanie UNIFACT = 275K - 475K; P = 0-4 atm.; dwie fazy ciekłe.; niedoskonałe Wilsonniedoskonałe. Vapor PressureRoztwory doskonałe. NRTLSilnie niedoskonałe i 2 fazy ciekłe (LLE) UNIQUACSilnie niedoskonałe i 2 fazy ciekłe (LLE) MargulesSilnie niedoskonałe i 2 fazy ciekłe (LLE) (4 suffix) T. K. WilsonSilnie niedoskonałe i 2 fazy ciekłe

13 REKOMENDACJE OPCJI K-VALUE Pozostałe związki chemiczne MetodaZastosowanie Hiranuma (HRNM)Silnie niedoskonałe i 2 fazy ciekłe Regular Solutionśrednio niedoskonałe (Predykcja). Van Laarśrednio niedoskonałe Modified SRK (4 parameter).Składniki polarne w roztworze regularnym Predictive SRKSkładniki polarne w roztworze niedoskonałym. Lepsza niż UNIFAC dla wyższych ciśnień. Wilson SaltRzeczywisty roztwór zawierający rozpuszczone sole

14 REKOMENDACJE OPCJI K-VALUE Metody specjalne MetodaZastosowanie Prawo Henry‘egoGazy rozpuszczone w wodzie Amine (MEA DEA)Odsiarczanie (H 2 S) gazów, absorpcja CO 2 w aminach Sour WaterKwaśne gazy i NH 3 rozpuszczone w wodzie K TablesWartości stałych K użytkownika PolynomialWartości stałych K użytkownika Podprogramy użytkownikaWartości stałych K użytkownika TSRKUkłady z metanolem, szczególnie z lekkimi gazami; PPAQOgólnego stosowania, szczególnie polecana do elektrolitów

15 REKOMENDACJE OPCJI K-VALUE Pozostałe związki chemiczne MetodaZastosowanie TEGOdwodnienie węglowodorów z użyciem glikolu trójetylenowego FLOR Metoda Flory-Huggins dla polimerów UPLMUNIFAC dedykowana dla polimerów ACTXWspółczynniki aktywności dodane przez użytkownika ESDWiązania wodorowe, wiązania wodorowe w wysokich ciśnieniach SAFTWiązania wodorowe, wiązania wodorowe w wysokich ciśnieniach

16 OBLICZANIE ENTALPII Funkcja oddalenia entalpii od stanu GD. Entalpia tworzenia związku w temperaturze 20°C

17 OBLICZANIE ENTALPII W OPARCIU O RÓWNANIE STANU Redlich-Kwong Soave-Redlich-Kwong Peng-Robinson API Soave-Redlich-Kwong Lee-Kesler Benedict-Webb-Rubin-Starling

18 OBLICZANIE ENTALPII DLA ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Latent Heat Ciepło utajone – parowania, do obliczania entalpii par substancji będących w 20°C cieczami a w procesie występujące w fazie lotnej DIPPR* *Design Institute for Physical Properties Watson

19 OBLICZANIE ENTALPII DLA ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Heat of Mixing by Gamma Ciepło mieszania oparte o wsp. aktywności L i - różniczkowe ciepło mieszania i -tego składnika

20 OBLICZANIE ENTALPII DLA UKŁADÓW SPECJALNYCH Electrolyte Steam Table Mixed Model No Enthalpy (Mass balance only)

21 OBLICZANIE ENTALPII NA BAZIE DANYCH UŻYTKOWNIKA Polynomial Enthalpy Model Tabular H's Heat of Solution Data User Subroutine

22 OBLICZANIE ENTALPII NA BAZIE DANYCH UŻYTKOWNIKA Polynomial Enthalpy Model Podaje się parametry wielomianu dla fazy ciekłej i par Postać równania może być różna:

23 OBLICZANIE ENTALPII NA BAZIE DANYCH UŻYTKOWNIKA Stabelaryzowane entalpie

24 OBLICZANIE ENTALPII NA BAZIE DANYCH UŻYTKOWNIKA Heat of Solution Data – dane ciepła rozpuszczania Uwzględnia się ciepło rozpuszczania substancji Kwasy Zasady Niektóre sole Dane dostarcza się w formie pliku nazwa_projektu.HTS o specjalnym formacie Dotyczy obliczania entalpii roztworów silnych elektrolitów, wiąże się z metodą obliczania entalpii elektrolitów PPAQ

25 POWIĄZANIE OBLICZEŃ ENTALPII I STAŁYCH K Metoda obliczania KMetoda obliczania entalpii PR BWRS SRK, APIS, MSRK, VAP REGU, SOUR, TEG, TSRK ESD, SAFT PR BWRS SRK Grayson-Streed, ESSO NRTL, UNIF, UNIQ, WILS, VANL, MARG, HRNM, T. K. Wilson, PSRK, FLOR, UPLM, ACTX AMIN PPAQ Lee-Kesler LATE AMIN SRK lub LATE w/HTSL

26 OBLICZANIE GĘSTOŚCI CIECZY Library API Method Cavett Rackett

27 OBLICZANIE GĘSTOŚCI PAR I GAZÓW Soave-Redlich-Kwong Peng-Robinson API Soave-Redlich-Kwong Lee-Kesler Benedict-Webb-Rubin-Starling

28 OBLICZANIE PRĘŻNOŚCI PAR Antoine Extended Antoine (Library) API

29 OBLICZANIE ENTROPII ( S – S 0 ) to funkcja oddalenia entropii obliczana na podstawie równania stanu

30 OBLICZANIE KOREKTY ENTROPII Redlich-Kwong Soave-Redlich-Kwong Peng-Robinson API-Soave-Redlich-Kwong Lee-Kesler Steam Table

31 OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI The Library Method Chapman and Enskog Neufeld Brokaw Thodos Wilkes Dean and Steil Letsou-Steil ASME for hydrocarbons

32 OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA The library Method API Data Book Hydrocarbon Correlation

33 OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO The library Method Hakim Miller Hydrocarbon Correlation


Pobierz ppt "OBLICZANIE STAŁYCH RÓWNOWAGI FAZOWEJ. OBLICZANIE WARTOŚCI K RÓWNOWAG FAZOWYCH Z RÓWNAŃ STANU DOSTĘPNE W CHEMCADZIE Soave-Redlich-Kwong Grayson-Streed/Chao-Seader."

Podobne prezentacje


Reklamy Google