Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza dynamiki „Człowiek – najlepsza inwestycja”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza dynamiki „Człowiek – najlepsza inwestycja”"— Zapis prezentacji:

1 Analiza dynamiki „Człowiek – najlepsza inwestycja”

2 Analizę dynamiki przeprowadza się na podstawie szeregów czasowych (dynamicznych). Szeregiem czasowym nazywamy ciąg wartości badanego zjawiska obserwowanego w kolejnych jednostkach czasu. W szeregach czasowych zmienną niezależną jest czas (t), natomiast zmienną zależną - wartości liczbowe badanego zjawiska (yt).

3 Zjawiska gospodarcze i społeczne, które są przedmiotem badań statystycznych ulegają zmianom. Dlatego w statystyce ujmujemy zjawiska nie tylko w sposób statyczny lecz także badamy ich dynamikę.

4 Metody badania zmian szeregu dynamicznego Przyrosty względne Przyrosty absolutne Wskaźniki dynamiki (indeksy) Średnie tempo zmian zjawisk w czasie

5 Analiza dynamiki polega na określeniu rozmiarów i kierunków rozwoju (zmian w czasie) badanych zjawisk.

6 Przyrost absolutny jest to różnica między wielkością zjawiska w okresie badanym a wielkością tego zjawiska w okresie podstawowym. Obrazuje o ile zmienił się poziom badanego zjawiska w okresie badanym w porównaniu do okresu podstawowego.

7 Przyrost względny jest to przyrost absolutny podzielony przez wielkość zjawiska z okresu podstawowego. Miernikiem wywodzącym się z przyrostu względnego jest tempo wzrostu(tw), które określamy jako procentowy przyrost względny. Tempo wzrostu określa wyrażoną w procentach wielkość przyrostu (spadku) badanego zjawiska w okresie badanym w stosunku do wielkości tego zjawiska z okresu podstawowego.

8 Indeks jest to wielkość stosunkowa powstała w wyniku podzielenia wielkości danego zjawiska w okresie badanym (xi) przez wielkość tego zjawiska w okresie podstawowym(x0). Może być: indeks ułamkowy procentowy wyrażony w promilach

9 Indeksy dzielimy na: indywidualne (proste) Indeksy indywidualne służą do badania zmian w czasie jednego szeregu faktów. indeksy złożone (agregatowe). Indeksy złożone są miarą dynamiki zespołów zjawisk. Indeksy mogą być o podstawie stałej (obrazują wielkość zjawiska w okresie podstawowym) i o podstawie złożonej (obrazują wielkość zjawiska w okresie bezpośrednio poprzedzającym).

10 Analiza dynamiki zjawisk na WYKRESACH Dynamika zjawiska (zjawisk) może być wizualizowana za pomocą wykresów. W celu uniknięcia pomyłek zwracaj szczególna uwagę na dopiski w tytule. Jeżeli dopisek brzmi: rok, miesiąc, itp. poprzedni = 1 (lub... = 100), to oglądasz wykres dynamiki opisanej indeksami łańcuchowymi; rok xxxx = 1, miesiąc xx = 1, itp. (lub... = 100), to oglądasz wykres dynamiki opisanej indeksami o stałej podstawie, która jest okres podany w dopisku.

11 Analiza dynamiki Jeden z ważniejszych elementów w analizie finansowej. Ma na celu ustalić kierunek, tempo i intensywność zmian w czasie zjawisk finansowych. Mierniki dynamiki pokazują zmiany poziomu wyróżnionego zjawiska w różnych okresach w stosunku do poziomu tego samego zjawiska z okresu przyjętego za podstawę.

12 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Analiza dynamiki „Człowiek – najlepsza inwestycja”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google