Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strażak Strażak to osoba pełniąca służbę w straży pożarnej. Strażacy są przeszkoleni i wyposażeni w specjalistyczny sprzęt do walki z ogniem, częściowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strażak Strażak to osoba pełniąca służbę w straży pożarnej. Strażacy są przeszkoleni i wyposażeni w specjalistyczny sprzęt do walki z ogniem, częściowego."— Zapis prezentacji:

1

2 Strażak Strażak to osoba pełniąca służbę w straży pożarnej. Strażacy są przeszkoleni i wyposażeni w specjalistyczny sprzęt do walki z ogniem, częściowego lub całkowitego eliminowania skutków wypadków drogowych, katastrof budowlanych, klęskach żywiołowych, niektórych skutków terroryzmu oraz niesienia pomocy poszkodowanym i zagrożonym.

3 Zalety zawodu strażak: -szacunek społeczny -pomoc ludziom -po przepracowaniu 15 lat może iść na emeryturę -dobre zarobki, z premiami, i licznymi dodatkami( np. : za dyspozycyjność, za stopień, za szkolenie itd. ) -otrzymywanie orderów, pochwal i zasług Wady zawodu strażak: - narażanie własnego życia -praca wymagająca i poważna -potrzeba do niej dużo odwagi, kondycji, sprytu i doskonałego stanu zdrowia -ponoszenie odpowiedzialności za ludzi którzy są w potrzebie -ciężką pracą fizyczną, np. w wykonywana w ciężkich warunkach atmosferycznych, w trudno dostępnych miejscach Wady i zalety zawodu strażak

4 Jak zostać strażakiem? Pierwszym sposobem jest przyjęcie do służby przygotowawczej, do której uprawnione są osoby spełniające poniższe warunki: Są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej nie są karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe korzystają z pełni praw publicznych posiadają co najmniej średnie wykształcenie posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP Pierwszy sposób!

5 Drugi sposób! Drugim sposobem pracy w PSP jest służba kandydacka. Służbę kandydacką pełni się w jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej, która kształci kandydatów w systemie dziennym. Ukończenie tych uczelni umożliwia zdobycie tytułu inżyniera pożarnictwa (albo magistra inżyniera pożarnictwa w przypadku kontynuowania nauki) lub tytuł technika pożarnictwa, co umożliwia pracę w tych zawodach w jednostkach straży pożarnej. Czas nauki wliczany jest do stażu pracy.

6 Ciekawostki Zgodnie z Ustawą o Państwowej Straży Pożarnej wynagrodzenie strażaka składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do tego uposażenia. Przysługujące strażakom dodatki to: -dodatek za stopień, -dodatek służbowy, -dodatek motywacyjny, -dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby. Funkcjonariusz pożarnictwa nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 1. osiągnął wiek emerytalny wynoszący: a) 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn albo b) 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn, jeżeli komisja lekarska do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzekła trwałą jego niezdolność do pełnienia służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, 2. wiek emerytalny osiągnął w czasie pełnienia służby albo w czasie zatrudnienia wykonywanego po zwolnieniu z tej służby, 3. ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej przy wykonywaniu czynności o charakterze operacyjno-technicznym.

7

8 Miłosz Kukulski Kl 2A


Pobierz ppt "Strażak Strażak to osoba pełniąca służbę w straży pożarnej. Strażacy są przeszkoleni i wyposażeni w specjalistyczny sprzęt do walki z ogniem, częściowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google