Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pole magnetyczne Magnes trwały – ma dwa bieguny - biegun północny N i biegun południowy S. Podział magnesu nie prowadzi do rozdzielenia biegunów. Przestrzeń,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pole magnetyczne Magnes trwały – ma dwa bieguny - biegun północny N i biegun południowy S. Podział magnesu nie prowadzi do rozdzielenia biegunów. Przestrzeń,"— Zapis prezentacji:

1 Pole magnetyczne Magnes trwały – ma dwa bieguny - biegun północny N i biegun południowy S. Podział magnesu nie prowadzi do rozdzielenia biegunów. Przestrzeń, w której działają siły magnetyczne nazywamy polem magnetycznym. Przyjmuje się, że zwrot linii pola magnetycznego jest ustawiony od bieguna północnego N do bieguna południowego S.

2 doświadczenie Oersteda (1820 r) - opiłki żelazne wokół przewodnika z prądem - linie pola magnetycznego Pole magnetyczne prądu stałego Hans Christian Ørsted (1777 - 1851) duński fizyk i chemik,

3 Pole magnetyczne przewodnika prostoliniowego pętli solenoidu

4 Właściwość przestrzeni wokół przewodnika, w którym płynie prąd elektryczny, w której na inne przewodniki lub swobodnie poruszające się ładunki elektryczne działają siły magnetyczne, nazywamy polem magnetycznym. Na ładunek próbny poruszający się w polu elektromagnetycznym działa siła Lorentza definiuje pole elektryczne definiuje pole magnetyczne – wektor indukcji pola magnetycznego

5 Ze związku możemy określić wartość wektora indukcji w danym punkcie pola. Jeżeli ładunek porusza się w polu magnetycznym, to wartość siły działającej na niego

6 Kierunek i zwrot wektora indukcji są określone przez iloczyn wektorowy Makroskopowym przejawem siły Lorentza jest siła elektrodynamiczna – siła działająca na przewodnik, w którym płynie prąd, umieszczony w polu magnetycznym. Dla stałych pól magnetycznych praca wykonana przez siłę Lorentza nad cząstką wynosi 0 Statyczne pole magnetyczne nie zmienia energii kinetycznej ładunku, może go odchylać

7 Siła elektrodynamiczna Siła działająca na elektron przewodnictwa prędkość unoszenia koncentracja elektronów przewodnictwa W przewodniku znajduje się swobodnych elektronów Całkowita siła działająca na swobodne elektrony jest równa

8 Zwrot określa reguła lewej dłoni (reguła Fleminga) Dla ładunków dodatnich określających kierunek I siła ta ma zwrot Dla elektronów siła ma taki sam zwrot.

9 Siła działająca na bok 4 ramki ma taką samą wartość ale przeciwny zwrot Siły te nie wpływają na ruch obwodu. Działają wzdłuż tej samej linii i ich moment skręcający jest równy 0. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Zamknięty obwód z prądem w polu magnetycznym 1 2 3 4 Ramka o bokach a i b jest umieszczona w polu o indukcji B tak, że boki 1 i 3 są prostopadłe do kierunku pola, nn’ normalna do płaszczyzny obwodu n n’ 1 2 3 x x’ a b Siła działająca na bok 2 ramki wynosi. x

10 Zwroty są przeciwne siły nie przesuwają obwodu. Nie działają wzdłuż tej samej linii – pojawia się wypadkowy moment skręcający: n n’ 1 2 3 x’ b x x Wypadkowy moment siły W przypadku N zwojów pole ramkii nie zależy od kształtu zwoju.

11 Zjawisko Halla Taśma miedziana, w której płynie prąd o natężeniu I umieszczona w polu magnetycznym Na elektron działa siła Lorentza odchylając je w prawo. Przesunięcie ładunków spowoduje powstanie poprzecznego pola elektrycznego Halla, przeciwstawiającego się temu ruchowi Po osiągnięciu stanu równowagi Mierząc napięcie Halla możemy wyznaczyć koncentrację ładunków.

12 Ładunek q poruszający się z prędkością v wpada w jednorodne pole magnetyczne o indukcji B prostopadle do linii sił. Ładunek porusza się po okręgu Ruch ładunków w polu magnetycznym

13 Ładunek poruszający się z prędkością v wpada w jednorodne pole magnetyczne o indukcji B pod kątem α do linii sił.

14 Pole magnetyczne powoduje zakrzywienie toru Prędkość kątowa Akcelerator cząstek naładowanych - cyklotron Częstotliwość Aby cyklotron działał poprawnie, to częstotliwość z jaką jon krąży w polu musi być równa częstotliwości zmian pola elektrycznego (warunek rezonansowy)

15 Prędkość jonu krążącego po okręgu o danym promieniu i energia kinetyczna przy założeniu m = const.

16 Prawo Biota – Savarta – Laplace’a Uwaga: jest elementem długości przewodnika, w którym płynie prąd

17 Prawo Ampere’a Krążenie pola magnetycznego wytwarzanego przez prąd płynący w przewodniku, wokół każdej krzywej zamkniętej otaczającej ten przewodnik jest proporcjonalne do natężenia prądu płynącego w przewodniku fragment pętli  

18 Oddziaływanie pomiędzy przewodnikami, w których płynie prąd elektryczny Indukcja pola magnetycznego wytworzonego przez prąd płynący w przewodniku 1 w miejscu, gdzie znajduje się przewodnik 2 Siła działająca na element długości przewodnika

19 przyciąganieodpychanie

20 Definicja jednostki natężenia prądu Jeżeli siła działająca na każdy 1 m długości przewodnika jest równa 2·10 -7 N, to natężenie prądu płynącego w przewodnikach jest równe 1 A - amper

21 A r   prawo Biota-Savarta-Laplace’a h dB 1 R dB Wektor indukcji wypadkowej jest prostopadły do płaszczyzny pierścienia Przykład

22

23 pole powierzchni ograniczonej zwojem o promieniu R moment magnetyczny zwoju z prądem I

24 Strumień wektora indukcji magnetycznej Strumień wektora przez powierzchnię zamkniętą


Pobierz ppt "Pole magnetyczne Magnes trwały – ma dwa bieguny - biegun północny N i biegun południowy S. Podział magnesu nie prowadzi do rozdzielenia biegunów. Przestrzeń,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google