Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przekształcanie jednostek miary

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przekształcanie jednostek miary"— Zapis prezentacji:

1 Przekształcanie jednostek miary
Jednostki miary Przekształcanie jednostek miary

2 Układ SI (franc. Système International d'Unités) - Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar, w Polsce układ SI obowiązuje od 1966. Jednostka miary jest to wartość określonej wielkości fizycznej lub innej wielkości, przyjęta umownie jako jednostka porównawcza dla pomiaru wielkości tego samego rodzaju

3 Oznaczenia jednostek:
tetrametr gigametr megametr kilometr metr decymetr centymetr milimetr mikrometr nanometr pikometr Tm Gm Mm km m dm cm mm µm nm pm

4 Przeliczanie jednostek
Tetrametr = 1012 Gigametr = 109 Megametr = 106 Kilometr = 103 Metr – 1 Decymetr – 0,1 Centymetr – 0,01 Milimetr - 0,001= 10-3 Nanometr – 0, = 10-9 Piktometr - 0, = 10-12

5 Zamiana jednostek 1km = 1000 m 1 cm = 0,001km 1m = 100 cm
1 cm = 0,01m m = 10 dm 1 dm = 0,1 m dm = 10 cm 1 cm = 0,1 dm cm = 10 mm 1 mm =0,1cm

6 Przykłady 0,89m (cm) = 223mm (cm) = 0,008cm (dm) = 4km (cm) =
9,6dm (mm) = 9,33km (m) = 16530mm (dm) = 145dm (cm) = 90m (cm) = 0,89m = 89cm 223mm = 22,3cm 0,008cm = 0,0008dm 4km = 40000cm 0,3m = 300mm 9,6dm = 960mm 9,33km = 9330m 16530mm = 165,3dm 145dm = 1450cm 90m = 9000cm

7 Podstawowe jednostki miary w układzie SI
Metr jest długością równą ,73 długości fali promieniowania w próżni, odpowiadającego przejściu między poziomami  a atomu kryptonu 86. Kilogram jest masą międzynarodowego wzorca tej jednostki, przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar.

8 Sekunda jest czasem trwania okresów promieniowania, odpowiadającego przejściu między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu cezu 133. Amper  jest natężeniem prądu elektrycznego nie zmieniającego się, który – płynąc w dwóch równoległych przewodach prostoliniowych nieskończenie długich, o przekroju okrągłym znikomo małym, umieszczonych w odległości jednego metra jeden od drugiego w próżni – wywołałby między tymi przewodami siłę równą  (niutona) na każdy metr długości przewodu.

9 Kelwin jest 1/273,16 częścią temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody.
Kandel jest światłością, którą ma w kierunku prostopadłym pole  powierzchni  ciała doskonale czarnego, promieniującego w temperaturze krzepnięcia platyny pod ciśnieniem N/m2. Mol jest ilością substancji układu zawierającego liczbę cząsteczek lub cząstek równą liczbie atomów zawartych w masie 0,012 kg (dokładnie) czystego nuklidu węgla .

10 Radian jest kątem płaskim o wierzchołku w środku koła, wycinającym z obwodu tego koła łuk o długości równej jego promieniowi. Steradian jest kątem bryłowym o wierzchołku w środku kuli, wycinającym z powierzchni tej kuli pole równe kwadratowi jej promienia.

11 Pochodne jednostki układu SI
Niuton – N - siła Herc – Hz - częstotliwość Dżul – J – energia, praca, ciepło Wat – W - moc Paskal – Pa - ciśnienie Kulomb – C – ładunek elektryczny Wolt – V – napięcie elektryczne Farad – F – pojemność elektryczna Om – Ω – opór elektryczny Tesla – T – indukcja magnetyczna Weber – W - strumień indukcji magnetycznej Henr – H - indukcyjność Bekerel – Bq – aktywność promieniotwórcza

12 Przygotowała Jagoda Gniłka


Pobierz ppt "Przekształcanie jednostek miary"

Podobne prezentacje


Reklamy Google