Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednostki miary Przekształcanie jednostek miary. Układ SI (franc. Système International d'Unités) - Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednostki miary Przekształcanie jednostek miary. Układ SI (franc. Système International d'Unités) - Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w."— Zapis prezentacji:

1 Jednostki miary Przekształcanie jednostek miary

2 Układ SI (franc. Système International d'Unités) - Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar, w Polsce układ SI obowiązuje od 1966. Układ SI (franc. Système International d'Unités) - Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar, w Polsce układ SI obowiązuje od 1966. Jednostka miary jest to wartość określonej wielkości fizycznej lub innej wielkości, przyjęta umownie jako jednostka porównawcza dla pomiaru wielkości tego samego rodzaju Jednostka miary jest to wartość określonej wielkości fizycznej lub innej wielkości, przyjęta umownie jako jednostka porównawcza dla pomiaru wielkości tego samego rodzaju

3 tetrametr tetrametr gigametr gigametr megametr megametr kilometr kilometr metr metr decymetr decymetr centymetr centymetr milimetr milimetr mikrometr mikrometr nanometr nanometr pikometr pikometrTmGmMmkmmdmcmmm µm nmpm

4 Przeliczanie jednostek Tetrametr - 1 000 000 000 000= 10 12 Gigametr - 1 000 000 000= 10 9 Megametr - 1 000 000= 10 6 Kilometr - 1 000= 10 3 Metr – 1 Decymetr – 0,1 Centymetr – 0,01 Milimetr - 0,001= 10 -3 Nanometr – 0,000 000 001= 10 -9 Piktometr - 0,000 000 000 001= 10 -12

5 Zamiana jednostek 1km = 1000 m 1 cm = 0,001km 1m = 100 cm 1 cm = 0,001km 1m = 100 cm 1 cm = 0,01m 1m = 10 dm 1 cm = 0,01m 1m = 10 dm 1 dm = 0,1 m 1dm = 10 cm 1 dm = 0,1 m 1dm = 10 cm 1 cm = 0,1 dm 1cm = 10 mm 1 cm = 0,1 dm 1cm = 10 mm 1 mm =0,1cm 1 mm =0,1cm

6 Przykłady 0,89m (cm) = 223mm (cm) = 0,008cm (dm) = 4km (cm) = 0,3m (mm) = 9,6dm (mm) = 9,33km (m) = 16530mm (dm) = 145dm (cm) = 90m (cm) = 0,89m = 89cm 223mm = 22,3cm 0,008cm = 0,0008dm 4km = 40000cm 0,3m = 300mm 9,6dm = 960mm 9,33km = 9330m 16530mm = 165,3dm 145dm = 1450cm 90m = 9000cm

7 Podstawowe jednostki miary w układzie SI Metr jest długością równą 1 650 763,73 długości fali promieniowania w próżni, odpowiadającego przejściu między poziomami a atomu kryptonu 86. Kilogram jest masą międzynarodowego wzorca tej jednostki, przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar.

8 Sekunda jest czasem trwania 9 192 631 770 okresów promieniowania, odpowiadającego przejściu między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu cezu 133. Amper jest natężeniem prądu elektrycznego nie zmieniającego się, który – płynąc w dwóch równoległych przewodach prostoliniowych nieskończenie długich, o przekroju okrągłym znikomo małym, umieszczonych w odległości jednego metra jeden od drugiego w próżni – wywołałby między tymi przewodami siłę równą (niutona) na każdy metr długości przewodu.

9 Kelwin jest 1/273,16 częścią temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody. Kandel jest światłością, którą ma w kierunku prostopadłym pole powierzchni ciała doskonale czarnego, promieniującego w temperaturze krzepnięcia platyny pod ciśnieniem 101 325 N/m 2. Mol jest ilością substancji układu zawierającego liczbę cząsteczek lub cząstek równą liczbie atomów zawartych w masie 0,012 kg (dokładnie) czystego nuklidu węgla.

10 Radian jest kątem płaskim o wierzchołku w środku koła, wycinającym z obwodu tego koła łuk o długości równej jego promieniowi. Steradian jest kątem bryłowym o wierzchołku w środku kuli, wycinającym z powierzchni tej kuli pole równe kwadratowi jej promienia.

11 Pochodne jednostki układu SI Niuton – N - siła Niuton – N - siła Herc – Hz - częstotliwość Herc – Hz - częstotliwość Dżul – J – energia, praca, ciepło Dżul – J – energia, praca, ciepło Wat – W - moc Wat – W - moc Paskal – Pa - ciśnienie Paskal – Pa - ciśnienie Kulomb – C – ładunek elektryczny Kulomb – C – ładunek elektryczny Wolt – V – napięcie elektryczne Wolt – V – napięcie elektryczne Farad – F – pojemność elektryczna Farad – F – pojemność elektryczna Om – Ω – opór elektryczny Om – Ω – opór elektryczny Tesla – T – indukcja magnetyczna Tesla – T – indukcja magnetyczna Weber – W - strumień indukcji magnetycznej Weber – W - strumień indukcji magnetycznej Henr – H - indukcyjność Henr – H - indukcyjność Bekerel – Bq – aktywność promieniotwórcza Bekerel – Bq – aktywność promieniotwórcza

12


Pobierz ppt "Jednostki miary Przekształcanie jednostek miary. Układ SI (franc. Système International d'Unités) - Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google