Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Media Cyfrowe  Media cyfrowe to dowolna forma (lub format) prezentacji i użytkowania treści (np. tekstowych, graficznych, audiowizualnych), które są.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Media Cyfrowe  Media cyfrowe to dowolna forma (lub format) prezentacji i użytkowania treści (np. tekstowych, graficznych, audiowizualnych), które są."— Zapis prezentacji:

1

2 Media Cyfrowe  Media cyfrowe to dowolna forma (lub format) prezentacji i użytkowania treści (np. tekstowych, graficznych, audiowizualnych), które są zapisywane, odtwarzane, dystrybuowane i edytowane przy użyciu urządzeń, nośników i systemów elektronicznych, działających w oparciu o informacje przetwarzane w systemie cyfrowym.  Zapis cyfrowy – w przeciwieństwie do analogowego – jest nieciągły i niematerialny; opiera się na operowaniu wartościami liczbowymi (kodem liczbowym). Technologia cyfrowa umożliwia edycję i powielanie opisujących treści danych bez utraty ich jakości.

3 Media Cyfrowe

4 Cyfrowy zapis informacji  Cyfrowy zapis informacji  Alfabet: uporządkowany zbiór znaków, np. A = {a,b,..., z}  Słowa (ciągi) informacyjne: łańcuchy znakowe, np. A i = gdtr  Długość słowa n : liczba znaków słowa, np. n(sbdy) = 4  Złożenie (konkatenacja): A i ◦ A j, np. gdtr ◦ sbdy = gdtrsbdy  Inne symbole: & (VHDL), +, □  Alfabet dwójkowy: zbiór dwuznakowy, np. {L,H}, {0,1}  Przyjmujemy definicję B = {0,1}  Bn – n-tka uporządkowana, n-krotny iloczyn kartezjański zbiorów B  Np. B 3 = {000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111}  Bit: element zbioru B (0 lub 1); słowo z n = 1  Tetrada (nibble), słowo czterobitowe: n = 4  Bajt: (byte), słowo ośmiobitowe: n = 8  Język: niepusty, skończony zbiór słów nad danym alfabetem  Semantyka: znaczenia tych słów  Składnia: reguły używania tych słów  Format słowa: indeksowanie łańcucha znakowego  Np. w języku VHDL:  (czcionka Lucida Console)  signal a : bit_vector(3 downto 0) := ″ 1100 ″ ;  Indeksy: 3..0, czyli a(3) = ′ 1 ′, a(0) = ′ 0 ′  tu indeksowanie rozpoczyna się od prawej strony i wzrasta w lewo  Jeśli zadeklarujemy  signal b : bit_vector(0 to 3);  tu indeksowanie rozpoczyna się od lewej strony i wzrasta w prawo  to złożenie: b <= a(2 downto 1) & ″ 11 ″ ;  oznacza przypisanie b = ″ 1011 ″ oraz b(1) = ′ 0 ′

5


Pobierz ppt "Media Cyfrowe  Media cyfrowe to dowolna forma (lub format) prezentacji i użytkowania treści (np. tekstowych, graficznych, audiowizualnych), które są."

Podobne prezentacje


Reklamy Google