Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Czyste Miasto Gdańsk ① Zwolnienia/zatrudnienia w 2013 roku ( - 50 osób +51 ) ② Najczęściej występujące powody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Czyste Miasto Gdańsk ① Zwolnienia/zatrudnienia w 2013 roku ( - 50 osób +51 ) ② Najczęściej występujące powody."— Zapis prezentacji:

1 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Czyste Miasto Gdańsk ① Zwolnienia/zatrudnienia w 2013 roku ( - 50 osób +51 ) ② Najczęściej występujące powody zwolnień ① przychodzenie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu ② nieobecność nieusprawiedliwiona bez poinformowania o tym pracodawcy w terminie ustawowym ( naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ) ③ Częste nieobecności w pracy spowodowane chorobą powodujące dezorganizowanie pracy ④ Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych ( spowodowanie szkody w mieniu pracodawcy ) ③ 4.613 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2012 roku = 13 lat !!! ④ 5.108 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2013 roku = 14 lat PLANY INWESTYCYJNE ZAKŁADU UTYLIZACYJNEGO Sp. z o.o. w GDAŃSKU PROCES UDOSKONALANIA FUNKCJONOWANIA INSTALACJI

2 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Czyste Miasto Gdańsk Plany inwestycyjne Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o w Gdańsku ① Zwolnienia/zatrudnienia w 2013 roku ( - 50 osób +51 ) ② Najczęściej występujące powody zwolnień ① przychodzenie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu ② nieobecność nieusprawiedliwiona bez poinformowania o tym pracodawcy w terminie ustawowym ( naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ) ③ Częste nieobecności w pracy spowodowane chorobą powodujące dezorganizowanie pracy ④ Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych ( spowodowanie szkody w mieniu pracodawcy ) ③ 4.613 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2012 roku = 13 lat !!! ④ 5.108 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2013 roku = 14 lat Potrzeba realizowanych inwestycji Zakładu wynika z: planów rozwoju infrastruktury i udoskonaleń technicznych eksploatacji (naturalne zużycie pewnych elementów) dążenia do ograniczania uciążliwości odorowych zamiaru dalszego proekologicznego wzrostu efektywności ZU długofalowych planów funkcjonowania Zakładu

3 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Czyste Miasto Gdańsk Najważniejsze inwestycje w planach Zakładu ① Zwolnienia/zatrudnienia w 2013 roku ( - 50 osób +51 ) ② Najczęściej występujące powody zwolnień ① przychodzenie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu ② nieobecność nieusprawiedliwiona bez poinformowania o tym pracodawcy w terminie ustawowym ( naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ) ③ Częste nieobecności w pracy spowodowane chorobą powodujące dezorganizowanie pracy ④ Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych ( spowodowanie szkody w mieniu pracodawcy ) ③ 4.613 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2012 roku = 13 lat !!! ④ 5.108 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2013 roku = 14 lat MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ODGAZOWANIA KWATER (OGRANICZAJĄCEGO UCIĄŻLIWOŚĆ ODOROWĄ) Korzyści płynące z inwestycji: utrzymanie wysokiego poziomu odzysku biogazu z kwater (w 2014 r. ponad 6 mln m 3 ) szansa na podwyższenie tego wyniku samowystarczalność Zakładu (produkcja energii elektrycznej i cieplnej) efekt ekologiczny (tzw. „zielona energia”)

4 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Czyste Miasto Gdańsk Najważniejsze inwestycje w planach Zakładu ① Zwolnienia/zatrudnienia w 2013 roku ( - 50 osób +51 ) ② Najczęściej występujące powody zwolnień ① przychodzenie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu ② nieobecność nieusprawiedliwiona bez poinformowania o tym pracodawcy w terminie ustawowym ( naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ) ③ Częste nieobecności w pracy spowodowane chorobą powodujące dezorganizowanie pracy ④ Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych ( spowodowanie szkody w mieniu pracodawcy ) ③ 4.613 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2012 roku = 13 lat !!! ④ 5.108 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2013 roku = 14 lat MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ODGAZOWANIA KWATER (OGRANICZAJĄCEGO UCIĄŻLIWOŚĆ ODOROWĄ) Szczegóły inwestycji: obecnie trwają prace projektowe wykorzystanie wcześniejszych badań, dzięki czemu liczba odwiertów i czas prac będą ograniczone do minimum prace budowlane na kwaterach – III/IV kwartał 2015 r. Wykonawca zobowiązany będzie do skutecznego redukowania uciążliwości odorowych pochodzących z odwiertów budowa systemu odgazowania w roku 2013 przebiegła sprawnie i problemy z odorami były minimalne

5 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Czyste Miasto Gdańsk ① Zwolnienia/zatrudnienia w 2013 roku ( - 50 osób +51 ) ② Najczęściej występujące powody zwolnień ① przychodzenie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu ② nieobecność nieusprawiedliwiona bez poinformowania o tym pracodawcy w terminie ustawowym ( naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ) ③ Częste nieobecności w pracy spowodowane chorobą powodujące dezorganizowanie pracy ④ Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych ( spowodowanie szkody w mieniu pracodawcy ) ③ 4.613 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2012 roku = 13 lat !!! ④ 5.108 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2013 roku = 14 lat Sortownia odpadów to serce Zakładu

6 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Czyste Miasto Gdańsk Najważniejsze inwestycje w planach Zakładu ① Zwolnienia/zatrudnienia w 2013 roku ( - 50 osób +51 ) ② Najczęściej występujące powody zwolnień ① przychodzenie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu ② nieobecność nieusprawiedliwiona bez poinformowania o tym pracodawcy w terminie ustawowym ( naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ) ③ Częste nieobecności w pracy spowodowane chorobą powodujące dezorganizowanie pracy ④ Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych ( spowodowanie szkody w mieniu pracodawcy ) ③ 4.613 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2012 roku = 13 lat !!! ④ 5.108 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2013 roku = 14 lat REMONT SORTOWNI Korzyści płynące z inwestycji: kompleksowe usprawnienie działania instalacji sortowniczej (ograniczenie ryzyka awarii) wzrost odzysku odpadów do recyklingu skrócenie czasu załadunku odpadów biodegradowalnych trafiających do kompostowni (działanie antyodorowe)

7 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Czyste Miasto Gdańsk Najważniejsze inwestycje w planach Zakładu ① Zwolnienia/zatrudnienia w 2013 roku ( - 50 osób +51 ) ② Najczęściej występujące powody zwolnień ① przychodzenie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu ② nieobecność nieusprawiedliwiona bez poinformowania o tym pracodawcy w terminie ustawowym ( naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ) ③ Częste nieobecności w pracy spowodowane chorobą powodujące dezorganizowanie pracy ④ Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych ( spowodowanie szkody w mieniu pracodawcy ) ③ 4.613 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2012 roku = 13 lat !!! ④ 5.108 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2013 roku = 14 lat REMONT SORTOWNI Szczegóły inwestycji: prace finansowane z gwarancji - 17 mln zł wykonawca: Eggersmann Anlagenbau Kompoferm (Niemcy) wykonawca zaoferował najkrótszy czas przestoju sortowni (42 dni) początek przestoju – druga połowa maja Zakład na bieżąco będzie przyjmował odpady komunalne część odpadów komunalnych trafi do sąsiednich zakładów pracownicy zostaną w tym czasie przydzieleni do innych zadań na terenie Zakładu oraz do prac na terenie miasta

8 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Czyste Miasto Gdańsk ① Zwolnienia/zatrudnienia w 2013 roku ( - 50 osób +51 ) ② Najczęściej występujące powody zwolnień ① przychodzenie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu ② nieobecność nieusprawiedliwiona bez poinformowania o tym pracodawcy w terminie ustawowym ( naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ) ③ Częste nieobecności w pracy spowodowane chorobą powodujące dezorganizowanie pracy ④ Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych ( spowodowanie szkody w mieniu pracodawcy ) ③ 4.613 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2012 roku = 13 lat !!! ④ 5.108 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2013 roku = 14 lat KOMPAKTOR – SŁUŻĄCY DO UKŁADANIA I UGNIATANIA ODPADÓW NA SKŁADOWISKU

9 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Czyste Miasto Gdańsk Najważniejsze inwestycje w planach Zakładu ① Zwolnienia/zatrudnienia w 2013 roku ( - 50 osób +51 ) ② Najczęściej występujące powody zwolnień ① przychodzenie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu ② nieobecność nieusprawiedliwiona bez poinformowania o tym pracodawcy w terminie ustawowym ( naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ) ③ Częste nieobecności w pracy spowodowane chorobą powodujące dezorganizowanie pracy ④ Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych ( spowodowanie szkody w mieniu pracodawcy ) ③ 4.613 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2012 roku = 13 lat !!! ④ 5.108 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2013 roku = 14 lat ZAPROJEKTOWANIE NOWEGO SEKTORA DO SKŁADOWANIA Korzyści płynące z inwestycji: wdrożenie ostatniego elementu, zaplanowanego w 2005 roku, zabezpieczającego wraz ze spalarnią gospodarkę odpadami dla Gdańska i gmin ościennych na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat (szacunkowo – zależnie od wielu czynników) Szczegóły inwestycji: planowany sektor musi być gotowy przed zapełnieniem obecnie eksploatowanej kwatery w maju br. planowane ogłoszenie postępowania na zaprojektowanie nowego sektora do składowania

10 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Czyste Miasto Gdańsk Najważniejsze inwestycje w planach Zakładu ① Zwolnienia/zatrudnienia w 2013 roku ( - 50 osób +51 ) ② Najczęściej występujące powody zwolnień ① przychodzenie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu ② nieobecność nieusprawiedliwiona bez poinformowania o tym pracodawcy w terminie ustawowym ( naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ) ③ Częste nieobecności w pracy spowodowane chorobą powodujące dezorganizowanie pracy ④ Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych ( spowodowanie szkody w mieniu pracodawcy ) ③ 4.613 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2012 roku = 13 lat !!! ④ 5.108 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2013 roku = 14 lat ZAPROJEKTOWANIE NOWEGO SEKTORA DO SKŁADOWANIA c.d. Szczegóły inwestycji: sektor powinien zostać zbudowany w ciągu 3 – 6 lat, w zależności od poziomu zapełnienia dotychczas eksploatowanego rozpoczęcie eksploatacji nowego sektora nastąpi dopiero po zapełnieniu obecnie eksploatowanego sektora przewidywana pojemność sektora to ok. 1,5 mln m 3 kształt nowego sektora, poprzez wykonanie części obwałowań oraz pasa zieleni izolacyjnej, został nadany już w latach 2010 / 2011 podczas modernizacji Zakładu projekt sektora będzie przywidywał najlepsze rozwiązania dot. jego budowy i zabezpieczenia w toku eksploatacji (m.in. uszczelnienie, drenaż)

11 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Czyste Miasto Gdańsk ① Zwolnienia/zatrudnienia w 2013 roku ( - 50 osób +51 ) ② Najczęściej występujące powody zwolnień ① przychodzenie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu ② nieobecność nieusprawiedliwiona bez poinformowania o tym pracodawcy w terminie ustawowym ( naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ) ③ Częste nieobecności w pracy spowodowane chorobą powodujące dezorganizowanie pracy ④ Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych ( spowodowanie szkody w mieniu pracodawcy ) ③ 4.613 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2012 roku = 13 lat !!! ④ 5.108 dni nieobecności w pracy z powodu chorób w 2013 roku = 14 lat DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I POMOC W POINFORMOWANIU MIESZKAŃCÓW O PLANACH ZAKŁADU


Pobierz ppt "Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Czyste Miasto Gdańsk ① Zwolnienia/zatrudnienia w 2013 roku ( - 50 osób +51 ) ② Najczęściej występujące powody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google