Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 gimn_ www:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 gimn_ www:"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.republika.pl

2 INFORMACJE Nasza szkoła liczy 416 uczniów, uczących się w 15 klasach. Obowiązki dyrektora szkoły pełni mgr Ilona Bulska. Wicedyrektorem szkoły jest mgr Anna Mrożewska. Pedagog szkolny mgr Aneta Milcarz, ma gabinet na parterze. Skutecznej pomocy udziela codziennie (godziny pracy w linku). Sekretariat szkoły znajduje się na parterze. Dostępny jest dla wszystkich każdego dnia (godziny pracy w linku). Pielęgniarka szkolna ma również gabinet na parterze. Pomocy medycznej udziela wszystkim poszkodowanym (godziny pracy w linku). Biblioteka szkolna i centrum multimedialne dostępne dla uczniów i rodziców każdego dnia (godziny pracy w linku). DALEJ

3 WYBIERZ POŁOŻENIE SZKOŁY LOKALIZACJA BUDYNEK SZKOŁY STRÓJ UCZNIOWSKI ATUTY SZKOŁY CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ? UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE WZOROWY ABSOLWENT CERTYFIKATY SZKOŁY WYJAZDY ZAGRANICZNE BYLI ABSOLWENCI PRACOWNIE POCZĄTEK WSPÓŁPRA Z HOSPICJUM PEDAGOG SZKOLNY KOŁA ZAINTERESOWAŃ INFORMACJE PROJEKT AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI DIAGNOZA KLAS I WYNIKI EGZAMINÓW DRZWI OTWARTE BIBLIOTEKA SZKOLNA SEKRETARIAT SZKOŁY PIELĘGNIARKA

4 BUDYNEK SZKOŁY Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl WSTECZ

5 DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl WSTĘPNA DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH E-AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI WSTECZ TEST MATEMATYCZNY TEST JĘZYKOWY TEST PRZYRODNICZY

6 POŁOŻENIE SZKOŁY Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl Szkoła położona jest wśród zieleni, w dzielnicy Łódź – Bałuty, w pobliżu parku Szarych Szeregów. WSTECZ

7 PROJEKT AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl PROJEKT AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI WSTECZ Nasza szkoła uczestniczy w projektcie Akademia Przyszłości, który będzie trwał 3 lata, a jest realizowany od września 2010r. Uczniowie korzystają z kompetencji kluczowych w ramach wybranych przedmiotów (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język angielski, informatyka, WOS), z wykorzystaniem 168 jednostek e-learningowych. Każda z tych jednostek jest atrakcyjnym, multimedialnym programem zawierającym treści nauczania oraz ćwiczenia kształtujące wybrane umiejętności i sprawdziany. Uczniowie w procesie dydaktycznym korzystają z tablicy interaktywnej. Mają większe szanse na osiąganie lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym. Korzystają z atrakcyjnych form nauczania i ciekawych materiałów dydaktycznych. Uczniowie osiągający słabsze wyniki w nauce mają zbudowany system wspierający. Podobnie taki system mają uczniowie wybitnie uzdolnieni. KORZYŚCI

8 PEDAGOG SZKOLNY Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl PEDAGOG SZKOLNY WSTECZ poniedziałek 9.00 – 13.00 wtorek 10.00 – 14.00 środa 12.00 – 16.00 czwartek 9.00 – 13.00 piątek 9.00 – 13.00 Godziny pracy pedagoga szkolnego:

9 SEKRETARIAT SZKOŁY Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl SEKRETARIAT SZKOŁY WSTECZ poniedziałek 8.00 – 16.00 wtorek 9.00 – 17.00 środa 8.00 – 16.00 czwartek 8.00 – 14.00 piątek 8.00 – 15.00 Otwarty w godzinach:

10 BIBLIOTEKA SZKOLNA Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl BIBLIOTEKA SZKOLNA WSTECZ poniedziałek 7.45 – 16.00 wtorek 10.20 – 14.00 środa 8.15 – 16.00 czwartek 8.15 – 15.00 piątek 8.15 – 13.15 Biblioteka dostępna dla czytelników:

11 PIELĘGNIARKA SZKOLNA Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl PIELĘGNIARKA SZKOLNA WSTECZ poniedziałek 12.00 – 15.30 wtorek 8.00 – 12.00 środa 12.00 – 15.30 czwartek 8.00 – 11.30 piątek ---------------- Udziela pomocy medycznej:

12 STRÓJ UCZNIOWSKI Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl WSTECZ

13 LOKALIZACJA SZKOŁY  autobusami linii: 57,81,87,64,85,88  tramwajami linii: 1,6 Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl WSTECZ

14 Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ? WSTECZ Zdobyliśmy certyfikaty: "Szkoła z klasą", "Szkoła Przedsiębiorcza”, „Wzorowy system orientacji i poradnictwa zawodowego." Należymy do "Klubu Szkól Tolerancji." Uczestniczyliśmy w akcji "Szkoła bez przemocy." Współpracujemy z łódzkim hospicjum. Bierzemy udział w akcjach wolontariatu. Wydajemy tomik twórczości uczniowskiej. Organizujemy wyjazdy zagraniczne dla uczniów naszej placówki. Mamy wysokie osiągnięcia na egzaminach gimnazjalnych. Organizujemy konkursy dla szkół podstawowych. Mamy finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych. Zdobyliśmy wiele nagród, pucharów i dyplomów za udział w konkursach pozaszkolnych. Dwukrotnie zdobyliśmy 1 miejsce na Łódzkich Targach Edukacyjnych. Czterokrotnie zdobyliśmy 1 miejsce w Konkursie Konsumenckim pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi. W każdym roku najlepsi uczniowie otrzymują stypendium oraz odznaczenie szkolne "Wzorowy absolwent".

15 Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE WSTECZ

16 UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl WSTECZ

17 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl WSTECZ KOŁO DRAMATYCZNE KOŁO HISTORYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO BIOLOGICZNE KOŁO MATEMATYCZNE KOŁA JĘZYKOWE KOŁO CHEMICZNE KOŁO EKOLOGICZNE KOŁO INFORMATYCZNE ZAJĘCIA TANECZNE KOŁO FIZYCZNE ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE GAZETKA SZKOLNA CHÓR SZKOLNY

18 WSPÓŁPRACA Z HOSPICJUM DLA DZIECI Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl W ramach nawiązanej współpracy uczniowie szkoły organizują zbiórkę pieniędzy, materiałów i gier edukacyjnych na rzecz dzieci objętych opieką hospicjum. WSTECZ

19 WYJAZDY ZAGRANICZNE Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl Zorganizowanych zostało 8 zagranicznych wyjazdów:  Weinstadt (01.07. – 12.07.2001) Niemcy  Weinstadt (20.07. – 03.08.2002) – Niemcy  Weinstadt (12.07. – 23.07.2003) – Niemcy  Treffen – Villach (01.07. – 11.07.2006) – Austria  Tuttingen – Mohringen (04.07. – 15.07.2007) Niemcy  Saalbach (21.06 – 02.07.2008) – Austria  Faak am See (22.06. – 3.07.2009) – Austria  Kontanz (26.06-06.07.2010) Niemcy  Doskonalenie umiej ę tno ś ci j ę zykowych,  Kształtowanie postaw proekologicznych,  Poznanie systemu szkolnictwa w Austrii i Niemczech oraz młodzie ż y w szkołach niemieckich i austriackich (wspólne zaj ę cia – np. j. niemieckiego, matematyki, informatyki, zaj ę cia sportowe). WSTECZ Zagraniczne wyjazdy edukacyjne we współpracy z Unią Europejskich Federalistów Celem wyjazdów było m.in.:

20 ATUTY SZKOŁY Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl WSTECZ Rozwijanie zainteresowań na licznych zajęciach pozalekcyjnych. Dogodna lokalizacja i dojazd. Doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nowoczesne, kreatywne metody nauczania. Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego. Fachowa opieka medyczna. Pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesne środki audiowizualne. Nauka trzech języków obcych: j. angielskiego, j. niemieckiego i j. rosyjskiego (grupy podstawowe i zaawansowane). Udział w zajęciach sportowych (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, zajęcia taneczne). Możliwość korzystania z biblioteki szkolnej - dostęp do zasobów multimedialnych oraz komputerów z dostępem do Internetu. Możliwość korzystania ze sklepiku szkolnego (gorące posiłki). Dla uczniów z trudnościami w nauce możliwość uczestniczenia w konsultacjach. Udział w wielu imprezach kulturalnych, rajdach, wycieczkach, biwakach, spotkaniach, zielonych szkołach.

21 WZOROWY ABSOLWENT Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl Nagroda jest zapisana w statucie gimnazjum, a jej wręczanie weszło na stałe do ceremoniału uroczystego zakończenia roku klas trzecich. uczeń klasy III średnia ocen minimum 5.0 wzorowe zachowanie WSTECZ Kryteria przyznawania wyróżnienia:

22 CERTYFIKATY (wybrane) Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl WSTECZ

23 WYNIKI EGZAMINÓW Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl WYNIKI EGZAMIÓW GIMNAZJALNYCH KLAS III WSTECZ ROK CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA CZĘŚĆ JĘZYKOWA JĘZYK ANGIELSKIJĘZYK NIEMIECKI GIMNAZJUM NR 18 ŚREDNIA DLA ŁODZI GIMNAZJUM NR 18 ŚREDNIA DLA ŁODZI GIMNAZJUM NR 18 ŚREDNIE DLA OKE ŁÓDŹ GIMNAZJUM NR 18 ŚREDNIE DLA OKE ŁÓDŹ 2008 34,3230,5037,0327,51---- 2009 35,7131,4234,2426,40---- 2010 32,9829,6930,9523,6139,4029,3432,9229,64

24 NASI ABSOLWENCI Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl WSTECZ PO TAKIEJ SZKOLE JAK NASZA KAŻDE LICEUM ZAPRASZA

25 DRZWI OTWARTE Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: http://gim18.szkoly.lodz.pl WSTECZ DRZWI OTWARTE W NASZEJ SZKOLE Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły na Drzwiach Otwartych 16 lutego i 16 marca 2011 r. od 16.00 – 18.00


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Łódź tel/fax 42-656-10-27 gimn_ www:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google