Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIA STATYSTYCZNE. WARUNKI BADANIA STATYSTYCZNEGO musi dotyczyć zbiorowościstatystycznej musi określać prawidłowościcharakteryzujące całą zbiorowość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIA STATYSTYCZNE. WARUNKI BADANIA STATYSTYCZNEGO musi dotyczyć zbiorowościstatystycznej musi określać prawidłowościcharakteryzujące całą zbiorowość."— Zapis prezentacji:

1 BADANIA STATYSTYCZNE

2 WARUNKI BADANIA STATYSTYCZNEGO musi dotyczyć zbiorowościstatystycznej musi określać prawidłowościcharakteryzujące całą zbiorowość prawidłowości muszą dotyczyć zmiennych (cech) w tej zbiorowości Na podstawie: Seidel R., Statystyka, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1997, s. 11-19. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000, s. 13-15. Rysunek 1.

3 Wybór metody uzależniony jest od środków szczegółowościbadania tematu badania rodzajuzbiorowości celu badania Rysunek 2. Czynniki warunkujące wybór metody Na podstawie: Seidel R., Statystyka, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1997, s. 11-19. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000, s. 13-15.

4 METODY BADAŃ STATYSTYCZNYCH badania pełne (całkowite, wyczerpujące) - obejmują wszystkie jednostki danej zbiorowości statystycznej badania niepełne (częściowe) – obejmują niektóre jednostki – obejmują niektóre jednostki szacunki interpolacyjne i ekstrapolacyjne. i ekstrapolacyjne. Rysunek 3. Na podstawie: Seidel R., Statystyka, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1997, s. 11-19. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000, s. 13-15.

5 Badania pełne i częściowe mogą być doraźne ciągłe okresowe Rysunek 4. Rodzaje badań pełnych i częściowych Na podstawie: Seidel R., Statystyka, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1997, s. 11-19. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000, s. 13-15.

6 Rysunek 5. Podział badań statystycznych Na podstawie: Seidel R., Statystyka, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1997, s. 11-19. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000, s. 13-15.

7 BADANIA PEŁNE  Spis statystyczny to badanie obejmujące wszystkie jednostki zbiorowości statystycznej. Tą metodą są zbierane dane liczbowe dotyczące ludności i gospodarstw rolnych. Jest ono przeprowadzane przez rachmistrzów spisowych w tzw. momencie krytycznym, czyli w określonym dniu i godzinie.  Rejestracja jednorazowa – jest odmianą spisu statystycznego, różni się tylko zakresem, który jest węższy od spisu i techniką przeprowadzania, np. rejestracja zakładów rzemieślniczych, jednorazowa – jest odmianą spisu statystycznego, różni się tylko zakresem, który jest węższy od spisu i techniką przeprowadzania, np. rejestracja zakładów rzemieślniczych, bieżąca – systematyczne rejestrowanie określonych faktów, zdarzeń będących przedmiotem badania, mających miejsce w pracy urzędów, instytucji, np. ewidencja urodzeń, małżeństw, zgonów czy mandatów. bieżąca – systematyczne rejestrowanie określonych faktów, zdarzeń będących przedmiotem badania, mających miejsce w pracy urzędów, instytucji, np. ewidencja urodzeń, małżeństw, zgonów czy mandatów.

8 BADANIA CZĘŚCIOWE  ankietowe – ankieta jest metodą badania sądów i opinii osób, do których jest kierowana, na temat określonego zjawiska. Ankieta może mieć charakter powszechny albo być kierowana do fachowców. Przykład to badania opinii publicznej dokonywane przez OBOP.  monograficzne – polega na szczegółowym, z wielu punktów widzenia potraktowanym opisie i analizie wybranej jednostki statystycznej lub niewielkiego zespołu jednostek. Wybrana w sposób świadomy jednostka powinna być typowa, powszechnie występująca. Wynik uogólnia się na całą zbiorowość. Przykład: badania procesu dydaktycznego w jednej lub kilku szkołach zawodowych określonej specjalności i uogólnienie wyników na ten sam proces organizowany w pozostałych szkołach.

9 BADANIA CZĘŚCIOWE c.d.  reprezentacyjne – oparte są na próbie pobranej ze zbiorowości generalnej w sposób losowy. Obserwacji poddawane są niektóre jednostki. Zebrane wyniki uogólniamy na całą zbiorowość. Metoda ta pozwala na wnioskowanie dot. badanej zbiorowości na podstawie stosunkowo małych prób i dzięki temu jest cenną metodą badań, np. jakości wyrobów.

10 Szacunekstatystyczny polega na ustaleniu pewnych wielkości lub właściwości nieznanej zbiorowości na podstawie zbiorowości znanej, pozostającej z nią w określonym związku. Rysunek 6. Na podstawie: Seidel R., Statystyka, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1997, s. 11-19.

11 Podstawę szacowania mogą stanowić dane pochodzące z innych okresów dane pochodzące z innego terytorium dane pozostające w logicznym związku z badanym zjawiskiem Rysunek 7. Na podstawie: Seidel R., Statystyka, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1997, s. 11-19.

12 METODY SZACUNKU STATYSTYCZNEGO interpolacja ekstrapolacja Rysunek 8. Na podstawie: Seidel R., Statystyka, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1997, s. 11-19.

13 METODY SZACUNKU STATYSTYCZNEGO  Interpolacja – polega na szacowaniu nieznanych wartości cechy na podstawie znanych wartości sąsiednich (późniejszych lub wcześniejszych).  Ekstrapolacja – polega na szacowaniu wielkości wykraczających poza przedział wartości znanych.

14 PODSUMOWANIE Badania statystyczne są bardzo potrzebnym narzędziem stosowanym przez przedsiębiorstwa i inne instytucje występujące na rynku. Dzięki informacjom z nich uzyskanym łatwiej jest podejmować strategiczne działania rynkowe. Badania statystyczne są bardzo potrzebnym narzędziem stosowanym przez przedsiębiorstwa i inne instytucje występujące na rynku. Dzięki informacjom z nich uzyskanym łatwiej jest podejmować strategiczne działania rynkowe.

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "BADANIA STATYSTYCZNE. WARUNKI BADANIA STATYSTYCZNEGO musi dotyczyć zbiorowościstatystycznej musi określać prawidłowościcharakteryzujące całą zbiorowość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google