Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moment dipolowy -moment dipolowy wiązania,moment dipolowy wiązania - moment dipolowy cząsteczki,moment dipolowy cząsteczki, -sposoby określania momentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moment dipolowy -moment dipolowy wiązania,moment dipolowy wiązania - moment dipolowy cząsteczki,moment dipolowy cząsteczki, -sposoby określania momentu."— Zapis prezentacji:

1 Moment dipolowy -moment dipolowy wiązania,moment dipolowy wiązania - moment dipolowy cząsteczki,moment dipolowy cząsteczki, -sposoby określania momentu dipolowegosposoby określania momentu dipolowego cząsteczki - hybrydyzacja a geometria przestrzenna drobinhybrydyzacja a geometria przestrzenna drobin

2 Moment dipolowy wiązana μ [Cm]  Asymetryczny rozkład ładunku wywołuje powstanie momentu dipolowego elektrycznego – iloczyn (wektorowy) ładunku i odległości na jaką ten ładunek jest przesunięty.  μ = q · l (q – cząstkowy ładunek elektryczny [C], l odległość miedzy środkami ciężkości ładunków elektrycznych [m]  Jednostką momentu dipolowego jest kulombometr [Cm] oraz debaj (1D = 3,333·10 -30 Cm  Moment dipolowy wiązania – miara przesunięcia elektronów tworzących wiązanie chemiczne w kierunku jądra pierwiastka bardziej elektroujemnego w heterocząsteczkach.

3 Moment dipolowy cząsteczki μ cz  Moment dipolowy cząsteczki – suma wektorowa momentów dipolowych poszczególnych wiązań.  :wiązanie kowalenc. polaryz.  :pary elektronowe niewiążące  δ+, δ- : cząstkowe ładunki elektryczne  : wektor momentu dipolowego (δ+ δ-)  : suma wektorów momentów dipolowych Oδ-Oδ-δ+Hδ+HHδ+Hδ+ Oδ-Oδ- Hδ+Hδ+δ+Hδ+H μ≠0

4 Sposób określania momentu dipolowego wybranych cząsteczek CCl 4 CO 2 CH 3 ClNH 3 μ = O μ ≠ O Cδ+Cδ+ Cl δ- C Cl Cδ+Cδ+ Hδ+Hδ+ Hδ+Hδ+ Hδ+Hδ+ Cl δ- C H H H Cl Nδ-Nδ- Hδ+Hδ+ Hδ+Hδ+ Hδ+Hδ+ N H H H Cδ+Cδ+ Oδ-Oδ- Oδ-Oδ- COO Tu kliknij aby przejść do slajdu 5

5 Cząsteczka polarna – dipolowa  Moment dipolowy wiązania nie jest równoznaczny z momentem dipolowym cząsteczki:  Cząsteczki CO 2, SO 3, CH 4, CCl 4 są apolarne, chociaż momenty dipolowe wiązań są różne od zera, jednak rozkład ładunku elektrycznego jest symetryczny – momenty dipolowe wiązań są przeciwnie skierowane i znoszą się.  Cząsteczki H 2 O, H 2 S mają budowę kątową – momenty dipolowe wiązań nie znoszą się, cząsteczka ma niesymetryczny rozkład ładunków elektrycznych są dipolami.  Cząsteczki dwuatomowe heterojądrowe (HF, HCl, HBr, HI) posiadają trwałe elektryczne momenty dipolowe – są dipolami.  Cząsteczka NH 3 ma budową czworościanu, dzięki wolnej parze elektronowej na atomie N rozkład ładunków elektrycznych jest niesymetryczny a suma momentów dipolowych wiązań jest różna od zera, a cząsteczka jest dipolem - cząsteczką polarną. Tu kliknij aby wrócić do slajdu 1

6 Ważniejsze rodzaje hybrydyzacji Hybrydyzacja atomu Figura geomet. określająca położ. orbitali zhybrydyz. Stan podstawowy i wzbudzony atomu Orbitale biorące udział w hybrydyzacji Przykłady drobin DiagonalnaLinia prostaBe:1s 2 2s 2 1s 2 2s 1 2p 1 C: 1s 2 2s 2 p 2 1s 2 2s 1 2p 3 sp: 2 orbitale sp, kąt = 180 o sp: 2 orbitale sp + 2 orbitale 2p BeH 2 HC ≡ CH, HC ≡ N TrygonalnaTrójkąt równoboczny B:1s 2 2s 2 2p 1 1s 2 2s 1 2p 2 C: 1s 2 2s 2 p 2 1s 2 2s 1 2p 3 sp 2 : 3 orbitale sp 2, kąt = 120 o sp: 3 orbitale sp 2 + orbitale 2p BCl 3 H 2 C = O TetraedrycznaTetraedr (czworościan) P: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 N: 1s 2 2s 2 2p 3 O: 1s 2 2s 2 2p 4 S: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 C:1s 2 2s 2 p 2 1s 2 2s 1 2p 3 Si: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 3p 3 sp 3 : 4 orbitale sp 3 w tym 1 orbital obsadzony jest parą e -, ok.93 o < kąt < 109 o 28` jw. sp 3 : 4 orbitale sp 3 w tym 2 orbitale obsadzone parami e - sp 3 : 4 orbitale sp 3 jw. PCl 3, PH 3 NH 3 H 2 O H 2 S CH 4, CCl 4 SiH 4

7 Ważniejsze rodzaje hybrydyzacji - cd Hybrydyzacja atomu Figura geomet. określająca położ. orbitali zhybrydyz. Stan podstawowy i wzbudzony atomu Orbitale biorące udział w hybrydyzacji i przykłady drobin KwadratowaKwadratmoże dot. at. pierw. okresu 3 i kolejnych sp 2 d - wymieszanie 1 orbitalu s oraz 2-ch orbitali p i 1 orbitalu d, orbitale są skierowanie do narożników kwadratu, kąty = 90 o BipiramidalnaBipiramida trygonalna P: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 3p 3 d 1 S:1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3d 1 Cl: 1s 2 2s 2 3s 2 3p 5 1s 2 2s 2 3s 2 3p 4 3d 1 sp 3 d – pięć orbitali sp 3 d, trzy orbitale skierowane są do narożników trójkąta równobocznego kąty = 120 o, 2 orbitale są ┴ do płaszczyzny w której leżą trzy orbitale – (kąty = 90 o ), PCl 5 sp 3 d - jeden z 5-ciu orbitali sp 3 d obsadza para e -, SF 4 sp 3 d - dwa z 5-ciu orbitali sp 3 d obsadzają pary e -, ClF 3 OktaedrycznaOśmiościan foremny – bipiramida tetragonalna S:1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 3p 3 3d 2 I:[Kr]4d 10 5s 2 5p 5 I[Kr]4d 10 5s 2 5p 3 5d 2 sp 3 d 2 – 6 orbitali skierowanych do narożników ośmiościanu foremnego, SF 6 sp 3 d 2 – 6 orbitali, jeden z 6 orbitali obsadzony jest parą e -, IF 5 Bipiramidalno -pentagonalna Bipiramida pentagonalna I:[Kr]4d 10 5s 2 5p 5 I[Kr]4d 10 5s 1 5p 3 5d 3 sp 3 d 3 –siedem orbitali skierowanych do narożników bipiramidy pentagonalnej, IF 7

8 Przestrzenny rozkład wiązań tworzonych przez orbitale zhybrydyzowne spsp 2 sp 3 sp 3 dsp 3 d 2 sp 3 d 3 Tu kliknij aby wrócić do slajdu 6 Tu kliknij aby wrócić do slajdu 7


Pobierz ppt "Moment dipolowy -moment dipolowy wiązania,moment dipolowy wiązania - moment dipolowy cząsteczki,moment dipolowy cząsteczki, -sposoby określania momentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google