Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowały: Laura Andrzejczak oraz Marta Petelenz- Łukasiewicz z klasy 2”D”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowały: Laura Andrzejczak oraz Marta Petelenz- Łukasiewicz z klasy 2”D”"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowały: Laura Andrzejczak oraz Marta Petelenz- Łukasiewicz z klasy 2”D”

2 Spis treści: 1.Co to jest izomeria optyczna 2.Film edukacyjny 3.Enancjomery 4.Zadania z izomerii optycznej 5.Obiekty chiralne 6.Diastereoizomery 7.Polaryzacja światła

3 Co to jest izomeria optyczna? Izomeria optyczna to rodzaj izomerii konfiguracyjnej, która polega na występowaniu związków chemicznych w dwóch postaciach wykazujących przeciwną aktywność optyczną. Pary takich izomerów nazywa się enancjomerami, a ich istnienie jest związane z cechą związków chemicznych zwaną chiralnością. Enancjomery danego związku stanowią swoje wzajemnie nienakładane odbicia lustrzane. Mogą istnieć tylko dwa enancjomery danego związku chemicznego. Izomeria optyczna wiąże się ze zdolnością skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego. Substancje takie nazywa się optycznie czynnymi; skręcające płaszczyznę światła spolaryzowanego w prawo - nazywa się prawoskrętnymi /+/, a skręcajace w lewo -lewoskrętnymi /-/. Przykład - kwas mlekowy C 3 H 6 O 3:

4 Film edukacyjny http:// www.youtube.com/watch?v=OhrBvKPPs5o Polaryzator

5 Enancjomery Enancjomery są stereoizometriami będącymi swoimi lustrzanymi odbiciami. Właściwości enancjomerów 1. Enancjomery mają identyczne właściwości fizyczne z wyjątkiem kierunku skręcania płaszczyzny polaryzacji światła 2. Enancjomery wykazują identyczne właściwości chemiczne; wyjątkiem jest ich zachowanie się w stosunku do optycznie czynnych reagentów. Oznacza to, że jeżeli reagent jest optycznie czynny, jego wpływ na oba enancjomery nie jest identyczny podczas ataku i dlatego szybkość reakcji jest różna - w niektórych przypadkach tak dalece różna, że reakcja z jednym izomerem w ogóle nie zachodzi.

6 Zadania z izomerii optycznej ZADANIA http://www.mlyniec.gda.pl/~chemia/organiczna/optyczna.htm

7 Obiekty chiralne Obiekty chiralne nie są identyczne, a jedynie symetryczne ze swoim odbiciem. Cząsteczki chiralne występują w postaci dwu odmian przestrzennych, stanowiących parę izomerów. Cząsteczki mogą być:  achiralne (gdy ma płaszczyznę symetri) -metan -bromoetan -dibromoetan  chiralne(nie ma płaszczyzny symetrii, odbicie lustrzane takiej cząsteczki nie jest z nią identyczne) -bromochlorofluoren Asymetryczny atom węgla to atom połączony z czterema różnymi podstawnikami. Cząsteczka chiralna

8 Konfiguracja D- i L- Często dla względnego charakteryzowania cząstek chiralnych wprowadzono pojęcie konfiguracji D- i L-, co uwidocznione jest w nazwach związków. Punktem odniesienia dla konfiguracji D- i L- jest budowa cząsteczki aldehydu glicerynowego a konkretnie położenie podstawników H- oraz HO- przy środkowym węglu. Reguły pierwszeństwa podstawników Reguła 1. Jeżeli wszystkie cztery atomy połączone z centrum chiralności są różne, to pierwszeństwo grup zależy od liczb atomowych, przy czym priorytet ma atom o większej liczbie atomowej. Jeżeli dwa atomy są izotopami tego samego pierwiastka, to pierwszeństwo ma atom o większej liczbie masowej. Reguła 2 Jeżeli nie można na podstawie reguły 1 ustalić względnego pierwszeństwa dwóch grup, to należy przeprowadzić podobne porównanie następnych atomów w tych grupach.

9 Diastereoizomery Istnieje grupa związków chemicznych, która zawiera więcej jak jedno centrum chiralności. W tej grupie związków chemicznych obok już wcześniej zdefiniowanych enacjomerów spotykamy się z izomerami nie będące wzajemnymi lustrzanymi odbiciami. Noszą one nazwę diastereoizomerów.

10 Polaryzacja światła  Światło składa się z fal drgających we wszystkich możliwych płaszczyznach położonych wzdłuż kierunku rozchodzenia się fal POLARYZATOR- substancja wygaszająca wieksząśc drgań. Układ szczelin przepuszczających tylko fale których płaszczyzna drgań jest równoległa do szczelin.* *Płaszczyzna światła spolaryzowanego

11 Wiązka światła spolaryzowanego przez pierwszy polaryzator przejdzie przez drugi tylko wtedy, gdy jest on ustawiony w ten sam sposób.

12 Światło spolaryzowane = związki fal drgających w tej samej płaszczyźnie Związki optycznie czynne- związki powodujące skręcenie płaszczyzny światła spolaryzowanego.

13 Polymetr- służy do badania związków czynnych optycznie Budowa; -źródło światła -polaryzator -przeźroczyste naczynie zawierające badaną substancje -drugi polaryzator (analizator) -okular- do obserwowania wygaszania wiązki światła.

14 Kąt o jaki należy przekręcić drugi polaryzator to kąt skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego (charakterystyczny dla danego związku).

15 Cząsteczki prawoskrętne- skręcają światło spolaryzowane w prawo (+) Cząsteczki lewo skrętne- skręcają światło spolaryzowane w lewo (-) Przyczyną skręcania płaszczyzny polaryzacji jest wzajemne oddziaływanie fali świetlnej i elektronów cząsteczki.

16 Bibliografia 1.http://pl.wikipedia.org/wiki/Izomeria_optycznahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Izomeria_optyczna 2.http://www.chemia.dami.pl/liceum/liceum14/organiczna2.htmhttp://www.chemia.dami.pl/liceum/liceum14/organiczna2.htm 3.http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:TrU2wTJ6u_IJ:w ww.eduforum.pl/modules.php?name%3DPublikacje%26d_op%3 Dgetit%26lid%3D1234+izomeria+optyczna&hl=pl&gl=pl&pid=bl &srcid=ADGEESh3Dpn2GkK4fN77louvTpV3VSD7DZjnBKzYYRMV pcBkYaT2GcqQ57dRJX3adOd2P6ZpVl8qho8Zs_WBJdkHoUi6fV3f 37ayJN2D1kGaRMB81_GbeXnV_Xh6UPk2RG94Yq2yIsOk&sig=A HIEtbRbfVernQBTvyAHcYabz8xD0R60GQ&pli=1http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:TrU2wTJ6u_IJ:w ww.eduforum.pl/modules.php?name%3DPublikacje%26d_op%3 Dgetit%26lid%3D1234+izomeria+optyczna&hl=pl&gl=pl&pid=bl &srcid=ADGEESh3Dpn2GkK4fN77louvTpV3VSD7DZjnBKzYYRMV pcBkYaT2GcqQ57dRJX3adOd2P6ZpVl8qho8Zs_WBJdkHoUi6fV3f 37ayJN2D1kGaRMB81_GbeXnV_Xh6UPk2RG94Yq2yIsOk&sig=A HIEtbRbfVernQBTvyAHcYabz8xD0R60GQ&pli=1 4.http://www.sciaga.pl/tekst/80910-81- zjawisko_polaryzacji_swiatlahttp://www.sciaga.pl/tekst/80910-81- zjawisko_polaryzacji_swiatla 5.http://sciaga.onet.pl/12581,60,163,91,0,20187,sciaga.htmlhttp://sciaga.onet.pl/12581,60,163,91,0,20187,sciaga.html 6.Podręcznik „Chemia 2” 7.www.google.plwww.google.pl 8.www.wikipedia.plwww.wikipedia.pl

17


Pobierz ppt "Przygotowały: Laura Andrzejczak oraz Marta Petelenz- Łukasiewicz z klasy 2”D”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google