Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEMAT: Kryształy – wiązania krystaliczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEMAT: Kryształy – wiązania krystaliczne"— Zapis prezentacji:

1 TEMAT: Kryształy – wiązania krystaliczne
Kamila Hajdukiewicz ZiIP, gr. 1

2 PLAN PREZENTACJI Wstęp Zagadnienie sieci przestrzennej
Definicja kryształu Podział kryształów ze względu na wiązania Omówienie poszczególnych typów wiązań (Źródło: https://www.copernicuscenter.edu.pl/files/styles/660x420/public/shutterstock_ jpg?itok=0-USZ4fB)

3 WSTĘP Stany skupienia materii Ciekły Gazowy Stały
- Krystaliczny Amorficzny (Źródło:

4 DEFINICJA KRYSZTAŁU Kryształ - ciało w którym atomy ułożone są regularnie, okresowo powtarzają się w przestrzeni w określonych konfiguracji atomowych. Sposób uporządkowania atomów przedstawia się za pomocą sieci krystalicznej. (Źródło:

5 SIEĆ PRZESTRZENNA Sieć przestrzenna – nieskończony zbiór jednakowych komórek elementarnych, ułożonych względem siebie równolegle i ściśle, bez przerw wypełniających przestrzeń, czyli powtarzających się periodycznie w trójwymiarowej przestrzeni Baza atomowa – atom lub ich grupa, związany z każdym węzłem sieci. (Źródło:

6 (Źródło: Stępniewski R., Fizyka Ciała Stałego 2004/2005, WUM)

7 PODZIAŁ KRYSZTAŁÓW Podział kryształów ze względu na typ dominującego wiązania: Kryształy kowalencyjne Kryształy jonowe Kryształy o wiązaniach metalicznych Kryształy molekularne (Źródło:

8 WIĄZANIA KOWALENCYJNE
W wiązania następuje uwspólnienie elektronów pochodzących od obu atomów i utworzenie między nimi jednej, dwóch lub trzech par elektronów wiążących, wspólnie użytkowanych przez oba atomy Wiązania kowalencyjne występują między atomami o identycznych albo o bardzo zbliżonych właściwościach Kąty między wszystkimi wiązaniami utworzonymi przez dany atom są ściśle określone (Źródło:

9 WIĄZANIA KOWALENCYJNE
Typowym przykładem kryształu kowalencyjnego jest diament, półprzewodniki: german i krzem, węglik krzemu. (Źródło

10 WIĄZANIA JONOWE Wiązanie jonowe jest wiązaniem chemicznym typu przyciągania elektrostatycznego pierwszy atom staje się jonem dodatnim (kationem), natomiast drugi – jonem ujemnym (anionem) i tworzą one w stanie stałym sieć jonową Kryształ jest utrzymywany w całości dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym (Źródło:

11 WIĄZANIA JONOWE (Źródło:

12 WIĄZANIA METALICZNE Jest wynikiem oderwania się elektronów wartościowości i utworzenia tzw. gazu elektronowego Elektrony swobodne łączą jony na zasadzie elektrostatycznego przyciągania Jony są utrzymywane w typowych dla danego pierwiastka odległościach dzięki równowadze sił przyciągania między jonami i elektronami oraz odpychania między dodatnio naładowanymi jonami (Źródło:

13 WIĄZANIA MOLEKULARNE Molekuły połączone są ze sobą siłami van der Waalsa. Jeżeli powłoki elektronowe w atomach są całkowicie wypełnione, to siły van der Waalsa są głównymi siłami jakie występują między atomami i cząsteczkami. mają charakter wiązań elektrostatycznych Przykładem jest grafit (Źródło:

14 (Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury)

15 LITERATURA Izdebski M, Podstawy fizyki ciała stałego. Materiały do wykładu, Instytut Fizyki PŁ, 2015 Stępniewski R., Fizyka ciała stałego 2004/2005, Wydział Fizyki UW Buszmanow B. N., Chromow J. A., Fizyka ciała stałego, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975 Penkala T., Zarys krystalografii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972

16 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "TEMAT: Kryształy – wiązania krystaliczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google