Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEMAT: Kryształy – wiązania krystaliczne Kamila Hajdukiewicz ZiIP, gr. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEMAT: Kryształy – wiązania krystaliczne Kamila Hajdukiewicz ZiIP, gr. 1."— Zapis prezentacji:

1 TEMAT: Kryształy – wiązania krystaliczne Kamila Hajdukiewicz ZiIP, gr. 1

2 PLAN PREZENTACJI Wstęp Zagadnienie sieci przestrzennej Definicja kryształu Podział kryształów ze względu na wiązania Omówienie poszczególnych typów wiązań (Źródło: https://www.copernicuscenter.edu.pl/files/styles/660x420/public/shutterstock_ jpg?itok=0-USZ4fB)

3 Stany skupienia materii »Ciekły »Gazowy »Stały - Krystaliczny - Amorficzny WSTĘP (Źródło:

4 DEFINICJA KRYSZTAŁU Kryształ - ciało w którym atomy ułożone są regularnie, okresowo powtarzają się w przestrzeni w określonych konfiguracji atomowych. Sposób uporządkowania atomów przedstawia się za pomocą sieci krystalicznej. (Źródło:

5 Sieć przestrzenna – nieskończony zbiór jednakowych komórek elementarnych, ułożonych względem siebie równolegle i ściśle, bez przerw wypełniających przestrzeń, czyli powtarzających się periodycznie w trójwymiarowej przestrzeni Baza atomowa – atom lub ich grupa, związany z każdym węzłem sieci. SIEĆ PRZESTRZENNA (Źródło:

6 (Źródło: Stępniewski R., Fizyka Ciała Stałego 2004/2005, WUM)

7 Podział kryształów ze względu na typ dominującego wiązania:  Kryształy kowalencyjne  Kryształy jonowe  Kryształy o wiązaniach metalicznych  Kryształy molekularne PODZIAŁ KRYSZTAŁÓW (Źródło:

8  W wiązania następuje uwspólnienie elektronów pochodzących od obu atomów i utworzenie między nimi jednej, dwóch lub trzech par elektronów wiążących, wspólnie użytkowanych przez oba atomy  Wiązania kowalencyjne występują między atomami o identycznych albo o bardzo zbliżonych właściwościach  Kąty między wszystkimi wiązaniami utworzonymi przez dany atom są ściśle określone WIĄZANIA KOWALENCYJNE (Źródło:

9 Typowym przykładem kryształu kowalencyjnego jest diament, półprzewodniki: german i krzem, węglik krzemu. WIĄZANIA KOWALENCYJNE (Źródło

10 »Wiązanie jonowe jest wiązaniem chemicznym typu przyciągania elektrostatycznego »pierwszy atom staje się jonem dodatnim (kationem), natomiast drugi – jonem ujemnym (anionem) i tworzą one w stanie stałym sieć jonową »Kryształ jest utrzymywany w całości dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym WIĄZANIA JONOWE (Źródło:

11 WIĄZANIA JONOWE (Źródło:

12 »Jest wynikiem oderwania się elektronów wartościowości i utworzenia tzw. gazu elektronowego »Elektrony swobodne łączą jony na zasadzie elektrostatycznego przyciągania »Jony są utrzymywane w typowych dla danego pierwiastka odległościach dzięki równowadze sił przyciągania między jonami i elektronami oraz odpychania między dodatnio naładowanymi jonami WIĄZANIA METALICZNE (Źródło:

13 »Molekuły połączone są ze sobą siłami van der Waalsa. Jeżeli powłoki elektronowe w atomach są całkowicie wypełnione, to siły van der Waalsa są głównymi siłami jakie występują między atomami i cząsteczkami. »mają charakter wiązań elektrostatycznych »Przykładem jest grafit WIĄZANIA MOLEKULARNE (Źródło:

14 (Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury)

15 1.Izdebski M, Podstawy fizyki ciała stałego. Materiały do wykładu, Instytut Fizyki PŁ, Stępniewski R., Fizyka ciała stałego 2004/2005, Wydział Fizyki UW 3.Buszmanow B. N., Chromow J. A., Fizyka ciała stałego, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Penkala T., Zarys krystalografii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972 LITERATURA

16 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "TEMAT: Kryształy – wiązania krystaliczne Kamila Hajdukiewicz ZiIP, gr. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google