Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROPAGANDA ANTY Ż YDOWSKA. PROPAGANDA celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROPAGANDA ANTY Ż YDOWSKA. PROPAGANDA celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające."— Zapis prezentacji:

1 PROPAGANDA ANTY Ż YDOWSKA

2 PROPAGANDA celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na perswazji intelektualnej i emocjonalnej(czasem z użyciem jednostronnych, etycznie niewłaściwych lub nawet całkowicie fałszywych argumentów).

3 PROPAGANDĘ TWORZĄ: metody czysto psychologiczne stosowane w celu modyfikowania opinii, wojna psychologiczna, reedukacja i pranie mózgów, których celem jest transformacja przeciwnika w sprzymierzeńca, publiczne relacje, których celem jest promowanie i afirmowanie pewnych wartości (wytworzenie postaw konformistycznych).

4 FUNKCJE PROPAGANDY: integracyjna, adaptacyjna (agitacyjna lub agitatywna), informacyjno - interpretacyjna, dezinformacyjna i demaskatorska

5 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁT PROPAGANDY: adresat, realizowane cele, okoliczności i sytuacje społeczne.

6 ŚRODKI WPŁYWU PROPAGANDY NA POSTAWY SPOŁECZNE: perswazja (środek psychologiczny), zmuszanie (środek prawny), kontrola (środek prawno - psychologiczny).

7 ŚRODKI WPŁYWU PROPAGANDY NA POSTAWY SPOŁECZNE: perswazja (środek psychologiczny), zmuszanie (środek prawny), kontrola (środek prawno - psychologiczny).

8 METODY PROPAGANDY środki: stereotyp, mit, plotka, kamuflaż, zasady: zrozumiałości, niestawiania kropki nad „i”, stopniowania, wiarygodności, informacji oczekiwanej, wzbudzania emocji, rzekomej oczywistości, atrakcyjności, aktualności, techniki: powtarzanie, przemilczanie, symbol, niezwykłość przekazu, selekcja, wyolbrzymienie, nadmierne uogólnienie, etykietka, imperatywność treści, sugestia

9 CELE PROPAGANDY ANTYŻYDOWSKIEJ ograniczenie udziału Żydów w życiu gospodarczym i politycznym, izolacja Żydów, społeczne przyzwolenie na wymordowania wszystkich Żydów w Niemczech i na terytoriach Europy kontrolowanych przez III Rzeszę, aprobata dla decyzji o Endlösung (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej).

10 PROPAGANDA ANTYŻYDOWSKA W HITLEROWSKICH NIEMCZECH oskarżanie Żydów o pasożytnictwo, wyzysk, demoralizowanie i niszczenie narodów, wśród których zamieszkują, nagłaśnianie rzekomej organizacji międzynarodowego spisku, obejmującego żydowskich bankierów i przemysłowców, a także polityków pochodzenia żydowskiego i znajdujących się pod wpływem Żydów, wprowadzenie pojęcia hańbienia rasy (Rassenschande), stworzenie absurdalnych pseudonaukowych teorii biochemicznych.

11 SKUTKI „noc kryształowa”, getta, obozy koncentracyjne i obozy zagłady, śmierć 6. milionów Żydów.

12 PRZYK Ł ADY PROPAGANDY

13 Niemiecki plakat propagandowy rozlepiany w miastach i wsiach GG w 1940 r.

14 Plakat pokazujący „prawdziwe oblicze” Żyda

15 Plakat propagandowy „Żyd Wieczny Tułacz”

16 Tablica przy krakowskich Plantach zakazująca Żydom wejścia do parku.

17 Pomiary antropologiczne w Wilhelm Kaiser Institut fur Antropologie in Berlin Dahlen

18 A kcja bojkotu "wszystkiego co żydowskie". Bojówka przed żydowskim sklepem z plakatem "Deutsche wehrt euch! Kauft nich bei Juden" (Niemcy, brońcie się! Nie kupujcie u Żydów) ‏

19 BIBLIOGRAFIA: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/zwolinski-slowo- 06.htmlhttp://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/zwolinski-slowo- 06.html http://library.thinkquest.org/C004169/majdanek.html http://www.ioh.pl/forum/viewtopic.php?t=13247&sid=cec 846d10ffd3cbde327b4b89f3b905ehttp://www.ioh.pl/forum/viewtopic.php?t=13247&sid=cec 846d10ffd3cbde327b4b89f3b905e http://images.google.pl/imgresimgurl=http://www.obieg.pl /files/images/140201.jpg&imgrefurl=http://www.obieg.pl/ar tmix/1719&usg=__eMHswJfk9KLoFmvL99JgyF6qEBA=&h=30 0&w=210&sz=19&hl=pl&start=6&um=1&tbnid=UfkmXTiXMz B9AM:&tbnh=116&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3Dpropag anda%252Banty%25C5%25BCydowska%26hl%3Dpl%26lr%3 D%26sa%3DN%26um%3D1


Pobierz ppt "PROPAGANDA ANTY Ż YDOWSKA. PROPAGANDA celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające."

Podobne prezentacje


Reklamy Google