Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym były getta w czasach II wojny światowej? A.świątyniami, w których modliła się ludność żydowska; B.odizolowanymi częściami miast, przeznaczonymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym były getta w czasach II wojny światowej? A.świątyniami, w których modliła się ludność żydowska; B.odizolowanymi częściami miast, przeznaczonymi."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Czym były getta w czasach II wojny światowej? A.świątyniami, w których modliła się ludność żydowska; B.odizolowanymi częściami miast, przeznaczonymi dla zamieszkania ludności żydowskiej; C.rodzajem kultu żydowskiego;

4 Co oznacza skrót ŻOB? A.Żydowska Ochotnicza Bojówka; B.Żydzi Obrońcy Bojownicy; C.Żydowska Organizacja Bojowa;

5 Co przedstawia poniższa mapa? A.łagry w ZSRS; B.obozy zagłady w III Rzeszy; C.obozy koncentracyjne i zagłady w III Rzeszy;

6 Czym jest HOLOKAUST? A.słowo wywodzące się języka greckiego i oznaczające pokój; B.rodzaj modlitwy za zmarłych; C.zagłada Żydów podczas II wojny światowej;

7 Spośród poniższych wybierz nazwy niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady znajdujących się na ziemiach polskich. A.Dachau, Mauthausen, Ravensbruck; B.Ostaszków, Starobielsk, Kozielsk; C.Sobibór, Oświęcim, Treblinka;

8 A.Irena Szewińska B.Irena Santor C.Irena Sendlerowa Jak nazywa się osoba ze zdjęć?

9 Na zdjęciu ukazana jest brama wjazdowa do obozu: A.w Majdanku B.w Oświęcimiu C.w Bełżcu

10 Czym zajmowała się organizacja o kryptonimie ŻEGOTA? A. przerzutem polskich żołnierzy z Anglii do Warszawy; B. była to Rada Pomocy Żydom; C. była to tajna organizacja bojowa działająca w okupowanej Polsce;

11 Kto może otrzymać medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata? A.każdy obywatel państwa Izrael; B.osoba, która walczyła w powstaniu żydowskim w getcie warszawskim; C.ludzie, którzy pomagali Żydom podczas II wojny światowej;

12 Kim byli SZMALCOWNICY? A.były osoby, które czerpały korzyści z wydawania lub szantażowania ukrywających się Żydów; B.byli to handlarze uliczni specjalizujący się w smalcu; C.tak nazywano pospolitych złodziejaszków, którzy podczas okupacji uprzykrzali się społeczeństwu;

13 Kto widnieje na poniższym zdjęciu? A.niedźwiedź Witek B.niedźwiedź Wojtek C.niedźwiedź Wiktor

14 Kto został dowódcą Armii Polskiej utworzonej w ZSRS? A.Gen. Sikorski; B.Gen. Komorowski; C.Gen. Anders;

15 Po ciężkich walkach Polacy w maju 1944 roku zdobyli włoski klasztor. Znajdował on się na wzgórzu: A.Tobruk; B.Monte Cassino; C.Narvik;

16 Co to takiego GODZINA POLICYJNA? A.godzina, w której policja sprawdza wszystkim osobom dokumenty; B.ograniczenie poruszania się w określonych godzinach; z reguły nocnych; C.czas kiedy następuje zmiana patroli policyjnych;

17 Co oznaczał, widniejący na ilustracji napis, który często był spotykany podczas II wojny światowej w okupowanej Polsce? A.tylko dla Niemców; B.precz z Niemcami; C.nie dla Niemców;

18 Kto widnieje na ilustracji? A.Gen. Okulicki; B.Gen. Anders; C.Gen. Sosnkowski;

19 W 2003 roku w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Siemiatycze w wyniku pomyłki znalazła się ulica Obrońców Monte Cassino. Na czym polegała pomyłka?

20 Wybierz polskie związki wojskowe biorące udział w walkach podczas II wojny światowej po 1939 roku. A.Dywizjon 303, Armia Poznań, I Dywizja Pancerna; B.Samodzielna Brygada Spadochronowa, I Dywizja Piechoty, Garnizon Westerplatte; C.I Korpus Polski, Dywizjon 303, II Korpus Polski;

21 Jak nazywał się jeden z polskich okrętów podwodnych, który zaginął podczas II wojny światowej? A.ORP Błyskawica; B.ORP Orzeł; C.ORP Piorun;

22 Co było największą trudnością dla polskich pilotów przybywających do Anglii po 1939 roku? A.słabe wyszkolenie; B.brak znajomości języka; C.klimat;

23 Wybierz tytuł dla poniższej mapy. A.Działania wojenne w latach 1939 – 1945; B.Polacy na frontach II wojny światowej; C.Europa pod okupacją 1939 – 1945;


Pobierz ppt "Czym były getta w czasach II wojny światowej? A.świątyniami, w których modliła się ludność żydowska; B.odizolowanymi częściami miast, przeznaczonymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google