Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalne Podstawy Światowej Strategii Innowacji Tadeusz Baczko Lubuska Rada Innowacji Czerwińsk, 26 września 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalne Podstawy Światowej Strategii Innowacji Tadeusz Baczko Lubuska Rada Innowacji Czerwińsk, 26 września 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Lokalne Podstawy Światowej Strategii Innowacji Tadeusz Baczko Lubuska Rada Innowacji Czerwińsk, 26 września 2012 r.

2

3 Sieć Naukowa MSN INE PAN w latach 2004-2012 opracowała  Raporty o innowacyjności gospodarki Polski  Krajowe z Listą 500 najbardziej innowacyjnych firm i według zatrudnienia  Regionalne (16) z listami rankingowymi w tym: MŚP  Sektorowe: lotniczy, medyczny (w redakcji)  Raporty o inwestorach w B+R  Raporty o firmach patentujących  Raport o innowacjach produktowych  Strategie partycypacyjne dla rozwoju innowacyjności Zapraszamy na konferencję: Innowacje dla ochrony zdrowia, IBIB PAN Warszawa, 23 X 2012r.

4 Potrzebna jest zmiana w podejściu Sektor innowacyjny w Polsce istnieje Inwestycje i instytucje powinny go wzmacniać Zmniejszenie dystansu innowacyjnego poprzez: – wzmocnienie efektywności sektora innowacji – wsparcie ekspansji sektora innowacyjnego – uruchomienie strategii światowej opartej na dobrych lokalnych fundamentach

5 Innowacje są lekarstwem na kryzys Innowacje Wyniki finansowe Efektywność WzrostWiedza Rozwój Dobra publiczne Kierunki badań Sieci Naukowej MSN INE PAN

6 Ekspansja oparta na wiedzy Innowacje dla zdrowia Okiem proroka Len jak złoty sen Media na życzenie Arystokracja ducha Powietrzne taksówki

7 Szansa w Strategii Innowacji dla Europy.

8 Inwestycje w lokalne fundamenty Tradycja, środowisko, lokalizacja Kapitał społeczny Potrzeby mieszkańców Innowacje prosumentów Innowacje pracownicze Dobra publiczne Innowacyjne efekty synergiczne

9 Innowacyjne firmy-podstawa ekspansji Turystyka zdrowotna Usługi lotnicze General Aviation Elektronika i media Innowacyjny System Ochrony Zdrowia ImplantyADB Środowisko Lotnisko Babi Most

10 Międzynarodowe łańcuchy wartości Innowatorzy, powiązania i absorbcja wiedzy Szanse wykorzystania możliwości dla firm innowacyjnych Doświadczenia i ekspansja międzynarodowa Źródło: Eurofunds 26 X 2012

11 Umiędzynarodowienie poprzez wykorzystanie możliwości Lokalnych firm innowacyjnychMiędzynarodowych łańcuchów wartościIstniejących centrów wiedzyLokalnych powiązań wiedzyZmniejszenia asymetrii informacji w procesach alokacji

12 Wykorzystanie możliwości Produktów innowacyjnych Firm innowacyjnych Innowacji społecznych Powiązań transgranicznych Międzynarodowych korporacji Współpracy z centrami światowego wzrostu

13 Innowacyjne Produkty Eksport Dynamika Oceny Własność intelektualna Udział w sprzedaży Model finansowania

14 Nowe modele biznesowe Innowacyjne modele biznesoweInnowacje w usługachInnowacje w sferze niematerialnejUser Driven InnovationsModele społeczne – Zuckerberg i HaitiOpen sourcePrzepływ i absorpcja wiedzy

15 Młodzi innowatorzy NEWSLETTER - eurofundsNEWS - 112/2012

16 Motywacyjny jest czynnik finansowy (np. nagrody, stypendia...). Zamówienia publiczne są dużą szansą dla finansowania innowacyjności Konkursy pozwalają na pokazanie talentów, które nie mają szans rozwoju np. w miejscu pracy. Udoskonalać stare metody - np. akademickie inkubatory przedsiębiorczości mogą nie tylko pomóc w otwarciu swojego „interesu” ale też rozwijaniu/finansowaniu talentów

17 Kierunki działań strategicznych  Koncentracja na innowacyjności produktowej.  Wzmocnienie fundamentów innowacji.  Zwiększenie współpracy międzynarodowej.  Zapewnienie inteligentnej specjalizacji.  Poprawa warunków dla międzynarodowych centrów badawczych.  Rozwój usług opartych na wiedzy dla innowatorów. Wyniki badań wskazują na potrzebę aktywnego włączenia się w realizację Światowej Strategii Innowacji oraz znaczenie zmniejszania ryzyka uczestników sektora innowacyjnego.

18 Strony internetowe Zasoby Sieci Naukowej MSN INE PAN www.inepan.waw.pl/badania/siec_naukowa/ www.innovation-in-aviation.pl 8 edycja Rankingu najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw: www.inepan.waw.pl/aktualnosci.html?id_komunikat=318 Konferencja w dniu 21 czerwca 2012 r.: www.inepan.waw.pl/aktualnosci.html?id_komunikat=304 Ostatnie Książki INE PAN dotyczące innowacji www.inepan.waw.pl/aktualnosci.html?id_komunikat=310 www.inepan.waw.pl/aktualnosci.html?id_komunikat=309 www.innovation-in-aviation.pl Inne źródła: http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/innovation-union-scoreboard-2011 www.eurofundsnews.eu/publikacje/ Dziękuję za uwagę tbaczko@inepan.waw.pl


Pobierz ppt "Lokalne Podstawy Światowej Strategii Innowacji Tadeusz Baczko Lubuska Rada Innowacji Czerwińsk, 26 września 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google