Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pielgrzymowanie "Kościoła młodych" rozpoczęło się zaproszeniem, jakie w roku 1984 Ojciec Święty Jan Paweł II skierował do różnych stanów Kościoła z okazji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pielgrzymowanie "Kościoła młodych" rozpoczęło się zaproszeniem, jakie w roku 1984 Ojciec Święty Jan Paweł II skierował do różnych stanów Kościoła z okazji."— Zapis prezentacji:

1 Pielgrzymowanie "Kościoła młodych" rozpoczęło się zaproszeniem, jakie w roku 1984 Ojciec Święty Jan Paweł II skierował do różnych stanów Kościoła z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. Ojciec Święty przekazał młodym prosty znak - Krzyż Roku Świętego, który był świadkiem wszystkich wydarzeń tego Nadzwyczajnego Jubileuszu. Polecił też, by młodzi nieśli ten znak „ Aż po krańce ziemi, głosząc, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie". Rok 1985 z inicjatywy ONZ ogłoszony był Międzynarodowym Rokiem Młodzieży. To właśnie ten Krzyż zyskał później nazwę Krzyża Światowych Dni Młodzieży

2 "Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam" (1 J 4, 16) "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem" (J 14, 6) "Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów" (Rz 8, 15) "Ja przyszedłem po to, aby miały życie, i miały je w obfitości" (J 10, 10) "Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 21) "Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie" (J 1, 38-39) "A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1, 14) "Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata" (Mt 5, 13-14)

3 11-12 kwietnia 1987 - Pielgrzymka młodych przez ziemię dociera do Ameryki Łacińskiej. II Światowy Dzień Młodzieży odbył się w wymiarze międzynarodowym w Buenos Aires w Argentynie. Młodzi rozważali temat: "Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam" (1J 4, 16) Obchody międzynarodowe zgromadziły dziewięćset tysięcy młodych, którzy przyjechali pytać i szukać nadziei w świecie tak podzielonym na olbrzymie obszary nędzy i bogactwa. Właśnie tam ten kontrast widać najbardziej. A Jan Paweł II mówił młodym: "Nie ma nic poza Chrystusem…"

4 15-20 sierpnia 1989 - IV Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Santiago de Compostela w Hiszpanii w wymiarze międzynarodowym. Tematem spotkania „Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem” (J 14, 6). Był to ważny rok dla Europy - rok przemian społecznych. Upadek wielkich ideologii, trudne poszukiwanie tożsamości, pogubienie się w prawdach najbardziej podstawowych. W sierpniu na zaproszenie Jana Pawła II przybywa do Santiago de Compostela w Hiszpanii czterysta tysięcy młodych. To spotkanie – to wspólne poszukiwanie Chrystusa, który jest Drogą, Prawda i Życiem i odkrywanie prawdy o sensie pielgrzymowania

5 14-15 sierpnia 1991 - VI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym w Częstochowie. Papież przekazuje młodym zgromadzonym na Jasnej Górze w liczbie miliona sześciuset tysięcy orędzie Chrystusa, w którym nie ma miejsca na podziały. Wszyscy jesteśmy braćmi. Młodzi Wschodu i Zachodu. Runęły mury podziału. Można cieszyć się wspólnotą ducha i odkrywać prawdę, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga.

6 11-15 sierpnia 1993 - VIII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym w Denver w Stanach Zjednoczonych Ameryki. To w świecie trudny czas walki o poszanowanie godności osoby ludzkiej. To czas głośnego wołania Jana Pawła II o budowanie "cywilizacji miłości". Jan Paweł II zaprasza młodych, aby stali się pielgrzymami po drogach historii współczesnej, i aby w każdym człowieku odnaleźli miejsce obecności Boga.

7 10-15 stycznia 1995 - X Światowy Dzień Młodzieży w Manili na Filipinach. Pielgrzymka przez ziemie zawiodła młodych na kontynent azjatycki. To rekordowe - jak do tej pory spotkanie młodych z Janem Pawłem II. W Manili stawiło się cztery miliony młodych. Tematem tego spotkania są słowa: "Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 21).

8 19-24 sierpnia 1997 - XII Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze międzynarodowym w Paryżu we Francji. Tematem spotkania są słowa: "Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie" (J 1, 38-39) Spotkanie zgromadziło milion sto tysięcy młodych ze 160 krajów świata. To była liczba przewyższająca wszelkie przewidywania. Optymistyczne dane mówiły o dwustu pięćdziesięciu tysięcy młodych. Ale na nic zdały się ludzkie kalkulacje i dziennikarskie proroctwa. Młodzi pokazali światu swój entuzjazm i radość ze spotkania z Chrystusem. W Paryżu otrzymaliśmy jeszcze jedną lekcję - człowiek, który zawierzył Chrystusowi i Jego Matce, zdolny jest nieść Prawdę całemu światu.

9 15-20 sierpnia 2000 - To czas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Jan Paweł II już zaprosił wszystkich młodych do Rzymu. Dwa miliony dwieście tysięcy młodych w tym czasie rozważało słowa: "A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1, 14).

10 23-28 lipca 2002 - XVII Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze międzynarodowym w Toronto w Kanada. Temat: "Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata" (Mt 5, 13-14) 800.000

11 16-21 sierpnia 2005 - XX Światowy Dzień Młodzieży – pierwszy po śmierci Jana Pawła II, obchodzony w wymiarze międzynarodowym w Kolonii w Niemczech. Młodzi pochylają się nad słowami: "Przybyliśmy oddać Mu pokłon" (Mt 2, 2). To niezwykłe spotkanie "dwóch" Papieży. Benedykt XVI kontynuuje pielgrzymi szlak i spotyka się z młodymi.

12

13

14

15 Papież Jan Paweł II.


Pobierz ppt "Pielgrzymowanie "Kościoła młodych" rozpoczęło się zaproszeniem, jakie w roku 1984 Ojciec Święty Jan Paweł II skierował do różnych stanów Kościoła z okazji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google