Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie wybranych działań w parkach narodowych przy udziale środków funduszu leśnego - zakres merytoryczny Warszawa, 06 kwietnia 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie wybranych działań w parkach narodowych przy udziale środków funduszu leśnego - zakres merytoryczny Warszawa, 06 kwietnia 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie wybranych działań w parkach narodowych przy udziale środków funduszu leśnego - zakres merytoryczny Warszawa, 06 kwietnia 2016 r.

2 2 Planowanie projektu Termin składania: 15 kwietnia 2016 r. Sposób składania: przez system elektroniczny i przesłanie pocztą podpisanego dokumentu Czas realizacji – rok 2016

3 3 Zakres merytoryczny Ochrona ekosystemów leśnych Badania naukowe dotyczące ekosystemów leśnych Inne

4 4 Rodzaje kosztów Bezpośrednie działania ochronne, wynikające z Załącznika 1 do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego LP (w tym utrzymanie infrastruktury) Prace badawcze Inne

5 5 Finansowanie kosztów pośrednich Tylko w formie narzutu, wyliczonego przy pomocy wskaźnika przypisu kosztów pomocniczych Nie ma obowiązku przedstawiania tych kosztów we wniosku – wtedy wskaźnik przypisu będzie wynosił 0

6 6 Definiowanie zadań Zadanie – zakres czynności prowadzących do osiągnięcia celu częściowego projektu Zadanie powinno być na tyle szczegółowe, aby dało mu się przyporządkować nazwę z Załącznika 1 Zadanie powinno agregować podobne czynności w całym projekcie Należy starać się tak definiować zadania, aby ich nazwa była taka sama, jak zapis na fakturze za wykonanie

7 7 Etapowość prac Możliwe jest etapowanie prac na kilka kolejnych lat We wniosku o dofinansowanie należy zaznaczyć, że planowane działanie to pierwszy etap prac (np.: opracowanie dokumentacji technicznej - zakres dokumentacji, jak również opis planowanej inwestycji powinny zostać przedstawione we wniosku) W przypadku finansowania dokumentacji, dyrektor parku powinien zagwarantować, że w najbliższych latach zrealizowana będzie cała inwestycja, której ta dokumentacja dotyczy

8 8 Koszty zadań Kosztorys przedwykonawczy oparty o wiarygodne źródło Przykładowe źródła kosztów: - kosztorysy inwestorskie - wyniki przetargów - koszty innych jednostek - rozeznanie rynku - katalogi norm rzeczowych Koszty będą weryfikowane

9 9 Przykłady zadań mogących uzyskać dofinansowanie Ochrona ekosystemów leśnych - działania związane z produkcją sadzonek, nasadzeniami, pielęgnacją upraw, trzebieże, przebudowa drzewostanów, ochrona lasu przed szkodnikami -działania związane z utrzymaniem infrastruktury, w tym dróg, infrastruktury turystycznej, doposażenie ośrodków edukacyjnych -Działania dotyczące czynnej ochrony gatunków i siedlisk leśnych - działania z zakresu przeciwdziałania pożarom

10 10 Badania naukowe - badania ekosystemów i gatunków leśnych - możliwość etapowania - wyniki badań powinny zostać opublikowane w jednym z czasopism naukowych (wymienionych na stronie: http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism- naukowych/) w przeciągu roku kalendarzowego licząc od dnia rozliczenia środków http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism- naukowych/ Przykłady zadań mogących uzyskać dofinansowanie

11 11 Przykłady zadań mogących uzyskać dofinansowanie Inne działania: - druk czasopism, publikacji - budowa infrastruktury (po zmianie ustawy o lasach) - pozostałe, na które wyrazi indywidualną zgodę Dyrektor Generalny LP

12 12 Przykłady działań, które nie mogą uzyskać dofinansowania z funduszu leśnego Zakup wyposażenia biurowego Działania edukacyjne „miękkie” Patrolowanie terenu parku Czynna ochrona i badania naukowe ekosystemów nieleśnych

13 13 Wybór wykonawców prac Wykonawcy prac powinni być wybrani zgodnie z przepisami obowiązującymi w parkach narodowych Odpowiedzialność za prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargowej ponosi dyrektor parku narodowego W przypadku gdy wartość zamówienia jest niższa niż próg stosowania ustawy Pzp, należy każdorazowo stosować się do zapisów regulaminu udzielania zamówień publicznych funkcjonującego w parku, który zazwyczaj obliguje do przeprowadzenia procedury tzw. rozeznania rynku.

14 14 Wybór wykonawców prac Brak obowiązku stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień dotyczących prac badawczych lub naukowych jest możliwy, gdy:  ww. usługi lub dostawy nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej (cel zarobkowy)  ww. usługi lub dostawy nie służą pokryciu kosztów badań lub rozwoju  ich wartość nie przekracza kwoty obligującej do ogłoszenia postępowania w tzw. trybie unijnym

15 15 Najczęściej zadawane pytania Przyporządkowanie poszczególnych rodzajów prac kategoriom z Załącznika 1 Prace obejmujące kilka kategorii z Załącznika 1 Finansowanie dokumentacji projektowej Badania naukowe wykraczające poza 1 rok realizacji projektu, publikacja wyników Sposób wyboru wykonawców zadań

16 Dziękuję za uwagę www.ckps.lasy.gov.pl Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 02-362 Warszawa centrum@ckps.lasy.gov.pl tel. +48 (22) 318 70 82, fax +48 (22) 318 70 98 www.ckps.lasy.gov.pl


Pobierz ppt "Finansowanie wybranych działań w parkach narodowych przy udziale środków funduszu leśnego - zakres merytoryczny Warszawa, 06 kwietnia 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google