Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej: art. 138 1.Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi do wykonywania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej: art. 138 1.Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi do wykonywania."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej: art. 138 1.Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. 2.Formacje OC składają się z oddziałów OC przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek tych formacji. 3.Formacje obrony cywilnej tworzą, …, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożenie, rodzaj formacji ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Oddział Obrony Cywilnej

2 DOKUMENTACJA FORMACJI OC: 1. Podstawa prawna (zarządzenie) o tworzeniu FOC. 2. Przeznaczenie i zadania FOC. 3. Zakres obowiązków komendanta FOC oraz pozostałych członków formacji. 4. Struktura organizacyjna FOC (schemat). 5. Wykaz imienny (książka obsady etatowej) FOC. 6. Plan wewnętrzny alarmowania (powiadamiania) członków FOC. 7. Czas gotowości do działania oraz harmonogram (kolejne czynności) osiągania gotowości do podjęcia działań. 8. Tabela należności sprzętu etatowego 9. Nadanie przydziałów mobilizacyjnych (wypisanie kart przydziału do FOC). 10. Tabela sygnałów i komunikatów ostrzegawczych (wg. rozporządzenia RM). 11. Schemat łączności i obiegu informacji – wew. zakładu pracy, organem nadrzędnym i współdziałającym. 13. Program szkolenia. 14. Dziennik lekcyjny, konspekty do zajęć. Oddział Obrony Cywilnej

3 Lp.PowiatGminaNazwa formacji Nr zarządzenia o powołaniu formacji stan osobowy formacji Uzgodnien ie z WKU tak/nie Nadany przydział org- mob tak/nie Powołana na bazie OSPZP pozosta łe Tabela do wypełnienia do dnia 30 września 2015 r. Do pobrania ze strony internetowej ZUW Dla mieszkańców- bezpieczeństwo – obrona cywilna


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej: art. 138 1.Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi do wykonywania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google