Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profil popytu autor: mgr Janusz Gniewkowski recenzent: Imię i Nazwisko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sagittis dolor in libero.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profil popytu autor: mgr Janusz Gniewkowski recenzent: Imię i Nazwisko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sagittis dolor in libero."— Zapis prezentacji:

1 Profil popytu autor: mgr Janusz Gniewkowski recenzent: Imię i Nazwisko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sagittis dolor in libero laoreet eu fringilla diam sagittis. Donec dignissim odio sit amet mi laoreet.

2 Nazwa Firmy Maecenas orci tortor, imperdiet nec gravida at, vehicula nec justo. Nunc dolor tellus, auctor et ultricies eu, bibendum non erat. Pellentesque quis purus enim. Sed at ante dolor, id hendrerit nibh. Suspendisse potenti. Pellentesque rhoncus varius libero id molestie. Donec blandit, arcu sit amet vulputate euismod, erat erat posuere lectus, at commodo dui erat vitae orci. Nazwa Firmy Maecenas orci tortor, imperdiet nec gravida at, vehicula nec justo. Nunc dolor tellus, auctor et ultricies eu, bibendum non erat. Pellentesque quis purus enim. Sed at ante dolor, id hendrerit nibh. Suspendisse potenti. Pellentesque rhoncus varius libero id molestie. Donec blandit, arcu sit amet vulputate euismod, erat erat posuere lectus, at commodo dui erat vitae orci. Nazwa Firmy Maecenas orci tortor, imperdiet nec gravida at, vehicula nec justo. Nunc dolor tellus, auctor et ultricies eu, bibendum non erat. Pellentesque quis purus enim. Sed at ante dolor, id hendrerit nibh. Suspendisse potenti. Pellentesque rhoncus varius libero id molestie. Donec blandit, arcu sit amet vulputate euismod, erat erat posuere lectus, at commodo dui erat vitae orci. Tytuł prezentacji

3 Plan prezentacji 1.Szereg czasowy popytu 2.Graficzna prezentacja rozkładu popytu a.Liczebności występowania b.Gęstości, prawdopodobieństwa 3. Parametry opisujące profil popytu a.Średnia arytmetyczna b.Odchylenie standardowe 4. Współczynnik zmienności 5. Różne rodzaje profilu popytu 6. Rozkłady teoretyczne częstości występowania popytu 7. Zadanie

4 Tytuł prezentacji Szereg czasowy popytu to uszeregowane chronologicznie wartości popytu w kolejnych, przyjętych do obserwacji jednostkach czasu. W postaci graficznej, jest źródłem wiedzy o charakterze zmian tego popytu czasie, wskazuje na istnienie trendów, sezonowości itp.¹ ¹ Stanisław Krzyżaniak, Piotr Cyplik, „Zapasy i magazynowanie”, Tom I. Zapasy, Wyd. 2, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008, Dla prognozy i oceny niepewności konieczne jest przedstawienie popytu w formie graficznego rozkładu częstości występowania. Praesent tempor turpis sed Tygodnie IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII Poniedziałek10 1310 1397811129 Wtorek81291198 1012111210 Środa1198 121110111213911 Czwartek1291011 1211 12 10 Piątek128910121312111381011 Sobota13810 9 9139911

5 Tytuł prezentacji W komórce C13 wpisz formułę =SUMA.JEŻELI($C$4:$N$9;C12)/C12 zatwierdź Enter a następnie przeciągnij do komórki I13 (dane do profilu liczebności występowania) W komórce C14 wpisz formułę = C13/$J$13 zatwierdź Enter a następnie przeciągnij do komórki I14 (dane do profilu gęstości, prawdopodobieństwa)

6 Tytuł prezentacji Profil popytu to graficzna prezentacja rozkładu popytu, liczebności występowania: czyli Ile razy w okresie pojawiła się dana wielkość. Graficzny wykres powstał z wiersza 13

7 Tytuł prezentacji Profil popytu to graficzna prezentacja rozkładu popytu, częstości (gęstości): jak często, czyli prawdopodobieństwo Graficzny wykres powstał z wiersza 14

8 Tytuł prezentacji Możemy prognozować nie tylko, z jakim prawdopodobieństwem może wystąpić w danym dniu określony popyt, ale także CO WAŻNIEJSZE, z jakim prawdopodobieństwem nie wystąpi popyt większy od określonej wartości (wartość skumulowana)¹ ¹ Stanisław Krzyżaniak, Piotr Cyplik, „Zapasy i magazynowanie”, Tom I. Zapasy, Wyd. 2, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008, rozdział 5 Z jakiej kolumny powstanie profil liczebności występowania a z jakiej gęstości?

9 Tytuł prezentacji Ile Pan Jan powinien mieć codziennie zapasu dżemu w sklepie aby prawdopodobieństwo obsłużenia wszystkich klientów było większe niż 0,9 czyli 90%?

10 Tytuł prezentacji Zmiany losowe popytu, ilustrowane zmianami w czasie i profilem popytu, można w najprostszym ujęciu opisać dwoma parametrami¹: ¹ Dokładne wzory: Stanisław Krzyżaniak, Piotr Cyplik, „Zapasy i magazynowanie”, Tom I. Zapasy, Wyd. 2, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008, wartością średnią oraz odchylenia standardowego Obliczamy z następującej formuły:

11 Tytuł prezentacji W arkuszu kalkulacyjnym Excel wartość średniej oraz odchylenie standardowe obliczymy z formuły: wartość średnią =ŚREDNIA(zakres) =SUMA(zakres)/n odchylenie standardowe = ODCH.STANDARDOWE(zakres)

12 Tytuł prezentacji Jeżeli odchylenie standardowe podzielimy przez wartość średnią to otrzymamy: Współczynnik zmienności Op – odchylenie standardowa P – wartość średnia Współczynnik zmienności w bardziej obiektywny sposób będzie charakteryzował profil popytu

13 Tytuł prezentacji Różne rodzaje profilu popytu Zasady generalne: 1.Dla szybko rotujących produktów postać profilu (profil normalny) jest oddalona od zera, wraz ze przesuwaniem się bliżej zera produkty rotują wolniej. 2. Dla szybko rotujących produktów współczynnik zmienności jest mniejszy, rośnie w miarę przesuwaniem się w lewo. Współczynnik jest dobrym wskaźnikiem oceny szybkości obrotu, oraz klasyfikacji do grup X,Y lub Z z klasyfikacji XYZ.

14 Tytuł prezentacji Rozkłady teoretyczne częstości występowania popytu³ ³ Paweł Andrzejczak, Jacek Zając „Zapasy i magazynowanie”, przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009 Typ ROZKŁADU zależnościAnaliza XYZ Rozkład NORMALNY Odchylenie standardowe Op powinno być mniejsze od wartości średniej P Vp <= 1 szybko rotujące Grupa X czasem Y, Rozkład POISSONA _ 2 Zachodzi P = Op wolnej rotujące Grupa Y i Z Rozkład WYKLADNICZY _ Zachodzi P = Op wolno rotujące Grupa Z

15 Tytuł prezentacji Czy ta wiedza się skuteczna w praktyce, gdy przychodzi zarządzać kilkoma, kilkunastoma czy nawet kilkudziesięcioma tysiącami pozycji?

16 Tytuł prezentacji Dla praktycznego wykorzystania rozkładów konieczna jest znajomość i właściwa interpretacja dwóch funkcji : funkcja prawdopodobieństwa (gęstości), z niej dowiemy się, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia rozpatrywanej zmiennej (popytu) czyli 0 „FAŁSZ” oraz funkcji skumulowanego prawdopodobieństwa Mówi o tym, jakie jest prawdopodobieństwo, że zmienna (popyt) nie przekroczy rozpatrywanej wartości czyli 1 „PRAWDA” Dla ROZKŁADU NORMALNGO formuła w excel: =ROZKŁAD.NORMALNY(zmienna;wartośćśrednia;odchyleniestandardowe;kumulacja) Dla ROZKŁADU POISSONA formuła: =ROZKŁAD.POISSON(zmienna;wartość średnia;kumulacja) Dla ROZKŁADU WYKŁADNICZEGO formuła: =ROZKŁAD.EXP(zmienna;1/wartość średnia;kumulacja) ¹ Stanisław Krzyżaniak, Piotr Cyplik, „Zapasy i magazynowanie”, Tom I. Zapasy, Wyd. 2, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008,

17 Tytuł prezentacji Zadanie: Wcielając się w rolę pracownika sklepu spożywczego „Zosia” zaplanuj, ile Pan Jan powinien mieć codziennie zapasu kawy w sklepie aby prawdopodobieństwo obsłużenia wszystkich klientów było większe niż 0,8? Wykorzystaj dane w załącznikach 1-2. Załącznik 1.Szereg czasowy popytu na kawę NESKAFE Classic w sklepie Pana Jana w 2010 roku. Załącznik 2. 1.Oblicz średnią wielkość popytu, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności 2. Sporządź graficzny profil popytu –liczebności oraz gęstości (prawdopodobieństwa) 3.Wyjaśnij jaki to jest rozkład profilu: normalny, Poissona czy wykładniczy 4.Oblicz wartość skumulowaną prawdopodobieństwa (popyt nie większy) 5.Ile Pan Jan powinien mieć codziennie zapasu kawy w sklepie aby prawdopodobieństwo obsłużenia wszystkich klientów było większe niż 0,8 czyli 80% Tygodnie IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII Poniedziałek12 131210131513 101210 Wtorek141291114131110121112 Środa11151312 11121312139 Czwartek12141211 1211 12 10 Piątek121312 13121113 1011 Sobota12131211121413 1291112

18 Tytuł prezentacji Rozwiązanie ad. 1

19 Tytuł prezentacji AD. 2

20 Tytuł prezentacji Ad. 3 Rozkład NORMALNY 1.Wartość średnia jest mniejsza niż odchylenie standardowe, P { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/37/10673640/slides/slide_20.jpg", "name": "Tytuł prezentacji Ad.", "description": "3 Rozkład NORMALNY 1.Wartość średnia jest mniejsza niż odchylenie standardowe, P

21 Tytuł prezentacji Ad. 4 Ad. 5 Pan Jan powinien mieć w swoim sklepie codziennie 13 opakowań kawy aby prawdopodobieństwo obsłużenia wszystkich klientów w danym dniu było większe niż 0,8 czyli 80%. Sprawdzenie Dla ROZKŁADU NORMALNGO formuła w excel: =ROZKŁAD.NORMALNY(zmienna;wartość średnia;odchylenie standardowe;kumulacja) 13 11,9 1,27 1 Prawda =ROZKŁAD.NORMALNY(13;11,9;1,27;1) = 80

22 Tytuł prezentacji Jeżeli nie masz arkusza kalkulacyjnego Excel, możemy oszacować szukanie prawdopodobieństwa z tablic rozkładu normalnego. Znajdziesz je w dowolnej książce z zakresu statystyki lub w podręczniku¹. _ P (stan zapasu w chwili otwarcia sklepu) – P (średni popyt) ω Współczynnik = ---------------------------------------------------------------- bezpieczeństwa Op (odchylenie standardowe popytu) (skumulowane prawdopodobieństwo) Ze względu na znaczną liczbę pozycji asortymentowych praktyczne zastosowanie (także w aplikacjach komputerowych) wiedzy o rozkładzie profilu stosuje się tylko wybrane rozkłady teoretyczne: (dla pozycji szybko rotujących) Oraz Poissona i wykładniczy –dla pozycji wolno rotujących. ¹ Stanisław Krzyżaniak, Piotr Cyplik, „Zapasy i magazynowanie”, Tom I. Zapasy, Wyd. 2, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008

23 Tytuł prezentacji Literatura pomocnicza 1. Stanisław Krzyżaniak, Piotr Cyplik, „Zapasy i magazynowanie”, Tom I. Zapasy, Wyd. 2, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008, rozdział 5 2. Aleksander Niemczyk, „Zapasy i magazynowanie”, Tom II. Magazynowanie, Wyd. 2, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008 3. Paweł Andrzejczak, Jacek Zając „Zapasy i magazynowanie”, przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009

24 Tytuł prezentacji Quisque dignissim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec varius vestibulum massa, non lacinia odio tristique sit amet. Cras et dui vel diam posuere malesuada. Nunc ornare tortor in felis sodales hendrerit. Aliquam erat volutpat. Sed at purus arcu, ac laoreet nisi. Nam in lacus a risus feugiat cursus. In consectetur ullamcorper mauris ultricies facilisis. Donec tristique dui molestie elit pretium gravida accumsan urna adipiscing. Curabitur nisi lacus, sodales ut venenatis sed, aliquet pharetra nibh. Quisque nibh sem, sodales et pharetra quis, bibendum ac orci. In hac habitasse platea dictumst. Donec blandit, arcu at molestie venenatis, ligula enim accumsan turpis, ac gravida lectus libero sed urna. Donec pulvinar metus eget nulla tincidunt ac scelerisque mi vestibulum. Curabitur convallis, dui nec luctus tempor, elit lorem aliquam enim, quis suscipit turpis orci ut urna. Praesent tempor turpis sed justo sagittis euismod

25 Tytuł prezentacji Quisque dignissim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec varius vestibulum massa, non lacinia odio tristique sit amet. Cras et dui vel diam posuere malesuada. Nunc ornare tortor in felis sodales hendrerit. Aliquam erat volutpat. Sed at purus arcu, ac laoreet nisi. Nam in lacus a risus feugiat cursus. In consectetur ullamcorper mauris ultricies facilisis. Donec tristique dui molestie elit pretium gravida accumsan urna adipiscing. Curabitur nisi lacus, sodales ut venenatis sed, aliquet pharetra nibh. Quisque nibh sem, sodales et pharetra quis, bibendum ac orci. In hac habitasse platea dictumst. Donec blandit, arcu at molestie venenatis, ligula enim accumsan turpis, ac gravida lectus libero sed urna. Donec pulvinar metus eget nulla tincidunt ac scelerisque mi vestibulum. Curabitur convallis, dui nec luctus tempor, elit lorem aliquam enim, quis suscipit turpis orci ut urna. Praesent tempor turpis sed justo sagittis euismod

26 Tytuł prezentacji Quisque dignissim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec varius vestibulum massa, non lacinia odio tristique sit amet. Cras et dui vel diam posuere malesuada. Nunc ornare tortor in felis sodales hendrerit. Aliquam erat volutpat. Sed at purus arcu, ac laoreet nisi. Nam in lacus a risus feugiat cursus. In consectetur ullamcorper mauris ultricies facilisis. Donec tristique dui molestie elit pretium gravida accumsan urna adipiscing. Curabitur nisi lacus, sodales ut venenatis sed, aliquet pharetra nibh. Quisque nibh sem, sodales et pharetra quis, bibendum ac orci. In hac habitasse platea dictumst. Donec blandit, arcu at molestie venenatis, ligula enim accumsan turpis, ac gravida lectus libero sed urna. Donec pulvinar metus eget nulla tincidunt ac scelerisque mi vestibulum. Curabitur convallis, dui nec luctus tempor, elit lorem aliquam enim, quis suscipit turpis orci ut urna. Praesent tempor turpis sed justo sagittis euismod

27 Tytuł prezentacji Quisque dignissim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec varius vestibulum massa, non lacinia odio tristique sit amet. Cras et dui vel diam posuere malesuada. Nunc ornare tortor in felis sodales hendrerit. Aliquam erat volutpat. Sed at purus arcu, ac laoreet nisi. Nam in lacus a risus feugiat cursus. Donec rutrum purus nec lacus faucibus gravida. Nulla sed felis felis. Sed tempus neque in arcu fermentum cursus. Praesent sodales urna auctor elit sagittis quis placerat sapien facilisis. In consectetur ullamcorper mauris ultricies facilisis. Donec tristique dui molestie elit pretium gravida accumsan urna adipiscing. Curabitur nisi lacus, sodales ut venenatis sed, aliquet pharetra nibh. Quisque nibh sem, sodales et pharetra quis, bibendum ac orci. In hac habitasse platea dictumst. Donec blandit, arcu at molestie venenatis, ligula enim accumsan turpis. Praesent tempor turpis sed

28 Tytuł prezentacji Quisque dignissim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec varius vestibulum massa, non lacinia odio tristique sit amet. Cras et dui vel diam posuere malesuada. Nunc ornare tortor in felis sodales hendrerit. Aliquam erat volutpat. Sed at purus arcu, ac laoreet nisi. Nam in lacus a risus feugiat cursus. Donec rutrum purus nec lacus faucibus gravida. Nulla sed felis felis. Sed tempus neque in arcu fermentum cursus. Praesent sodales urna auctor elit sagittis quis placerat sapien facilisis. In consectetur ullamcorper mauris ultricies facilisis. Donec tristique dui molestie elit pretium gravida accumsan urna adipiscing. Curabitur nisi lacus, sodales ut venenatis sed, aliquet pharetra nibh. Quisque nibh sem, sodales et pharetra quis, bibendum ac orci. In hac habitasse platea dictumst. Donec blandit, arcu at molestie venenatis, ligula enim accumsan turpis. Praesent tempor turpis sed

29 Tytuł prezentacji Quisque dignissim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec varius vestibulum massa, non lacinia odio tristique sit amet. Cras et dui vel diam posuere malesuada. Nunc ornare tortor in felis sodales hendrerit. Aliquam erat volutpat. Sed at purus arcu, ac laoreet nisi. Nam in lacus a risus feugiat cursus. Donec rutrum purus nec lacus faucibus gravida. Nulla sed felis felis. Sed tempus neque in arcu fermentum cursus. Praesent sodales urna auctor elit sagittis quis placerat sapien facilisis. In consectetur ullamcorper mauris ultricies facilisis. Donec tristique dui molestie elit pretium gravida accumsan urna adipiscing. Curabitur nisi lacus, sodales ut venenatis sed, aliquet pharetra nibh. Quisque nibh sem, sodales et pharetra quis, bibendum ac orci. In hac habitasse platea dictumst. Donec blandit, arcu at molestie venenatis, ligula enim accumsan turpis. Praesent tempor turpis sed

30 Tytuł prezentacji Praesent tempor turpis sed justo sagittis euismod

31 Tytuł prezentacji Praesent tempor turpis sed justo sagittis euismod

32 Tytuł prezentacji Praesent tempor turpis sed justo sagittis euismod

33 Tytuł prezentacji Praesent tempor turpis sed justo sagittis euismod

34 Tytuł prezentacji Quisque dignissim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec varius vestibulum massa, non lacinia odio tristique sit amet. Cras et dui vel diam posuere malesuada. Nunc ornare tortor in felis sodales hendrerit. Aliquam erat volutpat. Sed at purus arcu, ac laoreet nisi. Nam in lacus a risus feugiat cursus. Donec rutrum purus nec lacus faucibus gravida. Nulla sed felis felis. Sed tempus neque in arcu fermentum cursus. Praesent sodales urna auctor elit sagittis quis placerat sapien facilisis. In consectetur ullamcorper mauris ultricies facilisis. Donec tristique dui molestie elit pretium gravida accumsan urna adipiscing. Curabitur nisi lacus, sodales ut venenatis sed, aliquet pharetra nibh. Quisque nibh sem, sodales et pharetra quis, bibendum ac orci. In hac habitasse platea dictumst. Donec blandit, arcu at molestie venenatis, ligula enim accumsan turpis, ac gravida lectus libero sed urna. Donec pulvinar metus eget nulla tincidunt ac scelerisque mi vestibulum. Curabitur convallis, dui nec luctus tempor, elit lorem aliquam enim, quis suscipit turpis orci ut urna. Nunc malesuada dui ut sapien imperdiet fringilla. Fusce a massa aliquam libero dignissim convallis. Suspendisse tincidunt arcu eu neque malesuada tristique. Curabitur feugiat venenatis elit et hendrerit. In dapibus nisl ultrices lectus mollis tristique. Quisque non nisi ligula. Aliquam viverra, tortor et congue consequat, ligula elit tempor metus, ultricies viverra quam dolor nec libero. Nunc aliquet ultricies euismod. Sed in nibh elit, id venenatis augue. Praesent odio sapien, feugiat eu egestas in, faucibus sit amet eros.

35 Tytuł prezentacji Quisque dignissim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec varius vestibulum massa, non lacinia odio tristique sit amet. Cras et dui vel diam posuere malesuada. Nunc ornare tortor in felis sodales hendrerit. Aliquam erat volutpat. Sed at purus arcu, ac laoreet nisi. Nam in lacus a risus feugiat cursus. Donec rutrum purus nec lacus faucibus gravida. Nulla sed felis felis. Sed tempus neque in arcu fermentum cursus. Praesent sodales urna auctor elit sagittis quis placerat sapien facilisis. In consectetur ullamcorper mauris ultricies facilisis. Donec tristique dui molestie elit pretium gravida accumsan urna adipiscing. Curabitur nisi lacus, sodales ut venenatis sed, aliquet pharetra nibh. Quisque nibh sem, sodales et pharetra quis, bibendum ac orci. In hac habitasse platea dictumst. Donec blandit, arcu at molestie venenatis, ligula enim accumsan turpis, ac gravida lectus libero sed urna. Donec pulvinar metus eget nulla tincidunt ac scelerisque mi vestibulum. Curabitur convallis, dui nec luctus tempor, elit lorem aliquam enim, quis suscipit turpis orci ut urna. Nunc malesuada dui ut sapien imperdiet fringilla. Fusce a massa aliquam libero dignissim convallis. Suspendisse tincidunt arcu eu neque malesuada tristique. Curabitur feugiat venenatis elit et hendrerit. In dapibus nisl ultrices lectus mollis tristique. Quisque non nisi ligula. Aliquam viverra, tortor et congue consequat, ligula elit tempor metus, ultricies viverra quam dolor nec libero. Nunc aliquet ultricies euismod. Sed in nibh elit, id venenatis augue. Praesent odio sapien, feugiat eu egestas in, faucibus sit amet eros.

36

37


Pobierz ppt "Profil popytu autor: mgr Janusz Gniewkowski recenzent: Imię i Nazwisko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sagittis dolor in libero."

Podobne prezentacje


Reklamy Google