Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„KRZYŻACY”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„KRZYŻACY”."— Zapis prezentacji:

1 „KRZYŻACY”

2 Tło historyczne Henryk Sienkiewicz oparł fabułę swej powieści na konflikcie polsko – krzyżackim. Początki konfliktu sięgają do roku 1226, kiedy to ówczesny władca Mazowsza, Konrad książę z rodu Piastów, sprowadził braci zakonnych, oddając im ziemię dobrzyńską. Dzięki pomocy Krzyżaków Konrad chciał schrystianizować ludność pogańskich Prus i podporządkować ich sobie, by zwiększyć teren swojego księstwa.

3 Stosunki między Królestwem Polskim a państwem krzyżackim stopniowo pogarszały się, a Zakon zaczął prowadzić agresywną i zaborczą politykę, opartą na najazdach i próbach zagarnięcia jak największej ilości ziem polskich.

4 Postacie historyczne Oprócz wydarzeń historycznych autor Krzyżaków wprowadził także autentyczne postacie, czasami odbiegając w ich charakterystyce od historycznych źródeł. Władysław Jagiełło Jagiełło przedstawiony jest w powieści jako człowiek nieokrzesany, co nie jest zgodne z prawdą. Nie był on także człowiekiem aż tak pokojowym. Był to doświadczony w bojach wojownik i konsekwentny wódz. Jadwiga, królowa Polski Jadwiga kreowana jest w powieści na świętą. Ma dar prorokowania, żyje jak surowa mniszka, jest wzorem wszystkich cnót chrześcijańskich. Tworząc postać Jadwigi Sienkiewicz chciał mniej trzymać się prawdy historycznej, a bardziej wyidealizować postać.

5 Witold Brat Jagiełły, książę Litwy
Witold Brat Jagiełły, książę Litwy. Początkowo w sojuszu z Krzyżakami walczył z Jagiełłą, potem się z nim sprzymierzył. Anna Danuta Księżna mazowiecka, żona księcia Janusza, córka Kiejstuta, opiekunka Danusi. Była kobietą wesołą, lubiącą zabawę, a zarazem pomagającą Zbyszkowi i Danusi w potrzebie.

6 Janusz, książę mazowiecki W powieści poznajemy go przede wszystkim jako sprawiedliwego pana, sprzyjającego Polakom – trzeba pamiętać, że w tamtych czasach Mazowsze nie należało do Polski. Był wrogiem Krzyżaków. Poza wymienionymi w powieści pojawiają się jeszcze inne postaci historyczne: wielcy mistrzowie krzyżaccy Konrad i Ulrich von Jungingen, słynny polski rycerz średniowieczny Zawisza Czarny, Powała z Taczewa, Zyndram z Maszkowic.

7 Historia w Krzyżakach to nie tylko potwierdzone źródłami wydarzenia i postacie – to również wspaniale i wiernie oddane realia średniowiecznego życia: wygląd dworów, stroje panien i rycerzy, pojedynki i polowania, autentyczne miejsca, obyczajowość i język.

8 Powieść Sienkiewicza ukazuje minione epoki i ich realia w taki sposób, by wzbudzić w Polakach poczucie własnej wartości, by wskrzesić nadzieję na odmianę narodowego losu. Był to utwór, który miał wielkie znaczenie w okresie pozytywizmu i Młodej Polski, kiedy ojczyzna była w niewoli. Uczył, że zawsze zły los może się odwrócić, a więc dawał siłę do przetrwania trudnego czasu i mobilizował do walki o niepodległość.

9 Weronika Lipińska Krystian Majewski Paweł Szczygielski Mateusz Kasak Edwin Rojek


Pobierz ppt "„KRZYŻACY”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google