Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Pamięć i przeszłość nas tworzą, czy tego chcemy, czy nie. Jakkolwiek o tym myślimy lub nie myślimy. Tak jest. Milczenie tego nie przekreśli. Sekret.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Pamięć i przeszłość nas tworzą, czy tego chcemy, czy nie. Jakkolwiek o tym myślimy lub nie myślimy. Tak jest. Milczenie tego nie przekreśli. Sekret."— Zapis prezentacji:

1

2

3 „Pamięć i przeszłość nas tworzą, czy tego chcemy, czy nie. Jakkolwiek o tym myślimy lub nie myślimy. Tak jest. Milczenie tego nie przekreśli. Sekret nie odbierze „. Agata Tuszyńska

4 Krzyże, tablice i pomniki od wieków wyznaczały obszar społeczności lokalnej. Otoczone drzewami, tworzyły rodzaj wyodrębnionej strefy. Dominowały w krajobrazie, widoczne niekiedy z odległości nawet kilku kilometrów. WST Ę P

5 W krajobrazie naszego miasta można odnaleźć kilka miejsc z ustawionymi na nich pomnikami i krzyżami oraz budynków z wmurowanymi w nie tablicami

6 Pomniki

7 Pomnik poświęcony zesłańcom Sybiru przy Kościele św. Marcina

8 Pomnik wystawiony przez organizacje kombatanckie na placu Piastów dla upamiętnienia "... ofiar zbrodni, prześladowań nazistowskich i ikomunistycznych... "

9 Pomnik na Cmentarzu za Kościołem Św. Marcina

10 Pomnik – tablica przy Gimnazjum w Piławie Górnej

11 Cmentarz Braci Morawskich. Kamień – pomnik poświęcony zmarłym członkom Bractwa; nagrobki przywiezione z Niemiec.

12 Pomnik ku czci poległych w bitwie pod Piławą fotografia z 1910 r. i

13 … i widokówka z 1916 roku

14 Tak było tutaj 24 maja 2011 roku

15 13 sierpnia 2012 r. W 250 rocznicę bitwy odsłonięto pamiątkową tablicę, poświęconą "pamięci pruskich i austriackich, żołnierzy poległych i rannych w bitwie pod Dzierżoniowem 16.08.1672 r."

16 Dąb pokoju – dziś przy ul. Bol. Chro breg o Posadzono go w 1871 roku na pamiątkę zwycięstwa Prus w bitwie pod Sedanem

17 Pomnik wykonano z łamanego sjenitu, a tablicę, na której widniała data 1814 – 1918 i napis „Unseren helden”, wykonano z czarnego marmuru. Pomnik powstał dzięki inicjatywie piławskiego oddziału Towarzystwa Sowiogórskiego, co było odosobnionym przypadkiem wśród Sowiogórskich Towarzystw.

18 TABLICE

19 Tablica na budynku Urzędu Miasta, upamiętniająca dzień nadania praw miejskich

20 Tablica umieszczona na Szkole Podstawowej, do której uczęszczamy, a poświęcona patronowi K. K. Baczyńskiego

21 Tablica w Kościele św. Marcina

22 Tablica wmurowana w przyporę dzwonnicy kościoła, poświęcona nauczycielowi szkoły katolickiej, Leopoldowi Weefe.

23 Tablica na jednym z budynków placu Piastów Śląskich, upamiętniająca przybycie Braci Morawskich i założenie Osiedla.

24 Tablica upamiętniająca nadanie piławskiemu stadionowi imię Juliana Jungera

25 Tablica w Kościele

26 Tablica na budynku Szkoły Specjalnej, której nadano imię księdza J. Twardowskiego

27 Tablica na Urzędzie Miasta.

28  Krzy ż e

29 Krzyże stawiano w miejscach ważnych, znaczących dla ludzi : przy kościele, w centrum osady lub wsi, wyznaczając w ten sposób ich punkt centralny, na początku lub na końcu zabudowań wsi wytyczając jej granice, na rozstajnych drogach, gdzie żegnano odchodzących, w miejscu gdzie znaleziono kości ludzi dotkniętych zarazą lub poległych w potyczkach wojsk napoleońskich i szwedzkich. Stawiano je także przy ścieżkach prowadzących do lasu czy na skraju pól.

30 Krzyż Milenijny na Placu Piastów Śląskich

31 Krzyż Pokutny przy kościele parafialnym Św. Marcina

32 Krzyż na cmentarzu przy kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marcina

33 Krzyż przed Kościołem z napisem: „Do końca nas umiłował”

34 Krzyż Misyjny przed Kościołem

35 Krzyż w „starej” części kościoła

36 Krzyż Na Górze Parkowej – dawniej, dziś już nieistniejący

37 Krzyż na Cmentarzu w Piławie Górnej

38 Zakończenie Pamięć o dawnych mieszkańcach Piławy Górnej jest naszym obowiązkiem. Oni zostawili nam wiele. Dzięki nim obecne i przyszłe pokolenia piławian poznają historię naszego miasta. To właśnie krzyże, pomniki i tablice są symbolem przeszłości, tętniącego kiedyś tutaj życia. Nie możemy zapomnieć o tych wszystkich miejscach. W hołdzie i dla zachowania pamięci o dawnych mieszkańcach Piławy wykonaliśmy naszą pracę.

39 Bibliografia: 1.Strony internetowe 2.Zdjęcia i teksty własne

40 1. Milena Dydo Kl. VI „c” 2.Radosław Obrzut Kl. VI „c” w towarzystwie Anny Ćwikłowskiej kl. VI „c”


Pobierz ppt "„Pamięć i przeszłość nas tworzą, czy tego chcemy, czy nie. Jakkolwiek o tym myślimy lub nie myślimy. Tak jest. Milczenie tego nie przekreśli. Sekret."

Podobne prezentacje


Reklamy Google