Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Train-The-Trainer sztuka prowadzenia zajęć Piotr Lewandowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Train-The-Trainer sztuka prowadzenia zajęć Piotr Lewandowski."— Zapis prezentacji:

1 Train-The-Trainer sztuka prowadzenia zajęć Piotr Lewandowski

2 Tematy zajęć Czynniki wpływające na ocenę instruktora Wskazówki Pierwsza prelekcja Ocena instruktora Podsumowanie

3 Elementy oceny trenera Pierwsze wrażenie Struktura sesji, organizacja wykładu Metodyka prowadzenia szkoleń, odczucia słuchacza Materiały szkoleniowe Użycie sprzętu dydaktycznego Styl osobisty Mowa a słowo pisane Głos Gestykulacja Zarządzanie grupą Praca w laboratorium

4 Pierwsze wrażenie Wygląd –Wskazówki działu PR w zakresie ubioru. Przedstawienie się –Zaznaczenie głosem pewności w przekazie. Określenie zakresu kompetencji –Wskazanie obszarów i tych gdzie mogą nie uzyskać wsparcia (element dystansu do posiadanej wiedzy). Wyraźna deklaracja pomocy podczas całego cyklu szkolenia –W oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu powiedz na jakich zasadach będziesz udzielał pomocy.

5 Struktura sesji, organizacja Wstęp, wyjaśnienie celu sesji –Zdanie opisujące ogólnie treść szkolenia, modułu, ćwiczenia. Zaakcentowanie pryncypiów ( na co zostanie położony największy nacisk ) –W przypadku modułów rozbudowanych, wybranie 3, 4 najważniejszych elementów. Nacisk na aktywność uczestników –Zasygnalizowanie, że oczekujesz interakcji. Zaleta dla Ciebie, bo zachęcając ich czasem uzyskasz z sali odpowiedź na zadane pytanie. Poza tym nawiążesz relacje i finalnie nie będziesz oddalonym „PANEM INSTRUKTOREM”. Zgodność z normami czasowymi –Staraj się podążać zgodnie z agendą i nie dzielić tematów przerwami

6 Zasada 3 x P (niepisana ) Powiedz co masz zamiar powiedzieć Powiedz to Podsumuj

7 Metodyka prowadzenia szkolenia cz. I Różnorodność zastosowanych metod i ich użyteczność dla słuchaczy –Wykład, przykład, refleksja, anegdota, żart. Klarowność i jasność wypowiedzi –Ocena związana ze stopniem przyswajalności materiału. Klarowność zwiększa szansę słuchaczy na przyswojenie wiedzy. Słuchacz obarcza instruktora podświadomie odpowiedzialnością za własną absorpcję wiedzy. Regularne sprawdzanie zdobytej wiedzy –Daj wrażenie bieżącej kontroli materiału i zrozumienia go przez słuchacza. Małymi sukcesami budujesz jego wrażenie zadowolenia ze szkolenia. Na każde 5 pytań zadaj jedno będące zdecydowanie trudniejszym.

8 Metodyka prowadzenia szkolenia cz. II Możliwość zadania pytania przez studenta –Spraw by słuchacz wiedział, że chcesz mu pomóc, troszczysz się o jego poziom zadowolenia. Przekazanie głównych punktów sesji –Wywołanie efektu zadowolenia z wiedzy pozyskanej. Rekapitulacja, streszczenie najważniejszych punktów sesji (element 3xP)

9 Materiały szkoleniowe, wykorzystanie dostępnego sprzętu Tablica Projektor Książki Komputer Scenariusze Video/audio (opcja)

10 Styl osobisty cz. I Ogólna kultura osobista –Profesjonalizm to także sposób bycia. Żartuj, ale zaznaczaj swój status wykładowcy: ubiorem, wiedzą, słownictwem. Stosunek do słuchaczy –Szanuj ich tak, jak chciałbyś być sam szanowany. Ogólny entuzjazm –Prowadź każdy kurs jak ten, na którym pierwszy raz zrozumiałeś o czym mówisz.

11 Styl osobisty cz. II Pewność siebie –To 5 pkt. w skali oceny instruktora. Ludzie nie wierzą osobom z drżącym głosem, spuszczoną głową. Wczuwanie się w nastroje audytorium –Ujawnienie cech empatycznych. Zachowanie, jako odbicie zachowań słuchaczy. Gwałtowne odbieganie od tej zasady powoduje ryzyko złego odbioru.

12 Mowa a słowo pisane Używanie terminologii technicznej –Przyjęcie założenia nieznajomości skrótów technicznych. –Opieraj się na wymaganiach minimalnych co do prowadzonego szkolenia, nie zapominając o gotowości pomocy nawet w dziedzinach teoretycznie opanowanych. Zdolności werbalne –Nagraj się i zobacz, czy lubisz się słuchać. Użycie słowa pisanego –Posługuj się językiem z zauważalnym odejściem od języka potocznego.

13 Głos Jasność wypowiedzi –Naucz się traktować zdanie jako całościowy zbiór wyrazów i znaków interpunkcyjnych. –Nie wydłużaj zdań. –Stosuj formę uporządkowanej formuły przekazu. Zamiast akapitów, wypunktowania. Głośność –Ten sam ton głosu usypia. Stosuj zasadę uaktywniania odbiorców poprzez zmianę natężenia głosu. Szybkość –Mów powoli. Artykulacja znaków interpunkcyjnych powoduje lepszą przyswajalność wiedzy. Daje też wrażenie opanowania, pewności i doświadczenia. Ton /Różnorodność natężenia / nacisk –Dla podniesienia uwagi używaj intonacji, słownictwa zaznaczającego, że zaczniesz nową lub bardzo ważną część wykładu.

14 Postawa, Gestykulacja Bądź wyprostowany Zachowaj linie prostą przy ruchach ciała Brak chaotycznego poruszania Bądź przodem do grupy Kontakt wzrokowy (indywidualny/grupowy)

15 Zarządzanie grupą cz. I Atmosfera / poziom zainteresowania –Tylko od Ciebie zależy jak osoby czuja się na szkoleniu. Jesteś złym reżyserem – ujrzysz to w ankietach. Konkretność odpowiedzi –Wiem –odpowiadam –Nie wiem –Pewnie wysnuwam przypuszczenia –Mówię : „nie wiem” Umiejętność odpowiedzi na kłopotliwe pytania

16 Zarządzanie grupą cz. II Właściwe adresowanie indywidualnych potrzeb słuchaczy –Wykorzystaj informacje uzyskane przy przedstawieniu się słuchaczy. Odpowiadanie na sygnały /potrzeby formułowane pozawerbalnie –Wykazuj zainteresowanie nastrojami słuchaczy, pytaj w czym można pomóc, podsłuchuj.

17 7 grzechów głównych Kłamstwo –Nie wiesz – nie kłam Pycha –Nie ma głupich pytań Asertywność –Zamykanie się tylko do obszarów szkolenia bez próby zwyczajnej rozmowy Brak konsekwencji –Niespełniony plan szkolenia –Jeśli pierwsze ćwiczenia omawiałeś to ta formuła przez całe szkolenie Spoufalanie –Żarty z pogranicza dobrego smaku, traktowanie kursanta jak kolegę Lenistwo –Brak wiedzy o zakresie szkolenia Rutyna niepoparta wiedzą i umiejętnościami –Hasło przewodnie : „ jakoś to będzie”

18 Wskazówki Pytania od słuchaczy –Przeniesienie obszaru pytania na „po przerwie”. –Zaadresowanie do audytorium jako ciekawy problem do rozwiązania. –Zadeklarowanie, że ma się przygotowane ćwiczenie nawiązujące do pytania. Budowa autorytetu –Wyszukaj kilka artykułów na witrynie MS w technecie i powołuj się na nie podczas szkolenia. –Zapytaj doświadczonych kolegów o przykłady zastosowania, doświadczenia z projektów. –Poświeć porównywalną cześć szkolenia dla wszystkich uczestników. –Zachowaj umiarkowany dystans. –Odpowiadaj wszystkim na pytania zadane przez dowolna osobę.

19 Ocena instruktora – uwarunkowania osobiste Cechy wrodzone Umiejętności miękkie Stosowanie się do powyższej prezentacji

20 Pierwsza prelekcja Nigdy nie prowadź pierwszej prezentacji, kursu bezpośrednio przed kursantami!!! Celem jest uzyskanie jak najlepszych ocen i powrót słuchacza na kolejne szkolenie

21 Podsumowanie Kultura osobista Wiedza Organizacja pracy

22 Dziękuję


Pobierz ppt "Train-The-Trainer sztuka prowadzenia zajęć Piotr Lewandowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google