Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Czy formalizm zdusza innowacyjność ? Jak skutecznie poruszać się w gąszczu przepisów aby uzyskać publiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Czy formalizm zdusza innowacyjność ? Jak skutecznie poruszać się w gąszczu przepisów aby uzyskać publiczne."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Czy formalizm zdusza innowacyjność ? Jak skutecznie poruszać się w gąszczu przepisów aby uzyskać publiczne fundusze na B+R ? Jadwiga Widziszewska

2 GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Komercjalizacja wyników badań Wsparcie z zakresu programów ramowych Transfer technologii Wsparcie dla biznesu Informacja o Unii Europejskiej

3 Jako samodzielna jednostka Politechniki Krakowskiej pracujemy na rzecz podnoszenia efektywności we wdrażaniu wyników badań naukowych macierzystej uczelni do przestrzeni gospodarczej.

4 Od przeszło 15 lat konsekwentnie podejmujemy inicjatywy nakierowane na poprawę innowacyjności Małopolski poprzez wspieranie rozwój nauki i wzmocnienie konkurencyjność przedsiębiorstw z naszego regionu.

5 TRANSFER WIEDZY Dogodnym narzędziem wspierającym naszą działalność komercjalizacyjną jest Internetowa Baza Ofert Politechniki Krakowskiej dla Przemysłu www.s2b.transfer.edu.pl W 2012 r.: zainicjowaliśmy 10 zleceń wykonania prac badawczych przez naszą uczelnię na rzecz przemysłu, w wyniku których podpisano 5 umów o stałej współpracy oraz jedną umowę licencyjną, Opracowaliśmy 7 szczegółowych analiz potencjału komercyjnego technologii z PK, Przygotowaliśmy 18 opinii o potencjale komercyjnym rozwiązań technologicznych z PK.

6 SIECI WSPÓŁPRACY

7 ADRESACI : jednostki naukowe i przedsiębiorstwa ZADANIE: wspieranie polskich jednostek w uczestnictwie w Programach Ramowych W 2012 roku udzieliliśmy 265 konsultacji i zorganizowaliśmy ponad 30 spotkań dla przeszło 1000 uczestników SIECI WSPÓŁPRACY Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych

8 SIECI WSPÓŁPRACY Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych

9 EURAXESS – Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców SIECI WSPÓŁPRACY ADRESACI: naukowcy i instytucje naukowe ZADANIE: wsparcie naukowców w rozwijaniu kariery naukowej poprzez informowanie o możliwościach wyjazdów na zagraniczne stypendia i staże; udzielanie porad formalno-prawnych związanych się z zamieszkaniem na terenie naszego kraju zagranicznym pracownikom naukowym pomoc instytucjom naukowym w Regionie w kwestiach formalno- prawnych związanych z przyjęciem zagranicznego naukowca

10 ADRESACI : przedsiębiorstwa ZADANIE: wspieranie międzynarodowej współpracy technologicznej i transferu technologii Efekt pracy naszych konsultantów sieci EEN w 2012 roku to między innymi: 3 międzynarodowe transfery technologii, 37 audytów technologicznych, 7 spotkań brokerskich, 8 szkoleń, w których uczestniczyło 250 uczestników… SIECI WSPÓŁPRACY Enterprise Europe Network

11 SIECI WSPÓŁPRACY Enterprise Europe Network INNOVATOR MAŁOPOLSKI Konkurs na najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo Małopolski Na przestrzeni 7 lat wyłoniono 32 laureatów spośród przeszło 300 firm!

12 SIECI WSPÓŁPRACY Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU i Lokalny Punkt Konsultacyjny KSU akredytowane przez PARP ADRESACI : przedsiębiorstwa i osoby podejmujące działalność gospodarczą ZADANIE: informowanie i doradztwo w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej rozwijania działalności gospodarczej możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów W 2012 r. nasi konsultanci KSU udzielili 975 usług informacyjnych, a nasi doradcy KSU poświęcili 1467 godzin blisko 80 klientom.

13 ADRESACI : mieszkańcy Małopolski ZADANIE: przekazywanie rzetelnej informacji na temat Unii Europejskiej oraz kreowanie postaw świadomego i aktywnego obywatelstwa europejskiego SIECI WSPÓŁPRACY Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kraków www.europe-direct-krakow.pl Bezpłatna infolinia Europe Direct: 00 800 67 89 10 11

14 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CTT PK Dzięki skupieniu w jednym miejscu kilku projektów mających na celu rozwój nauki i podniesienie konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw nasi klienci mogą skorzystać z profesjonalnego i kompleksowego wsparcia w rozmaitych dziedzinach, w różnym zakresie, a większość świadczonych przez nas usług jest całkowicie bezpłatna lub tylko częściowo odpłatna. Nasza oferta opiera się na 4 rodzajach usług: usługi informacje usługi doradcze usługi szkoleniowe usługi proinnowacyjne

15 W 2012 r. ponad 3000 klientów

16 Doświadczenia 5 Program Ramowy UE Program Phare 2001 SSG – PL 01.06.09.02 - R OZWÓJ MŚP - F UNDUSZ D OTACJI I NWESTYCYJNYCH P ROSTE, PRZEJRZYSTE ZASADY Z AUFANIE DO BENEFICJENTA

17 Doświadczenia Perspektywa finansowa 2004-2007 -Programy regionalne ZPORR -Programy Operacyjne 6 Program Ramowy

18 Doświadczenia Perspektywa finansowa 2007-2013 Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności 7 Program Ramowy

19 PROCEDURY czy ZDROWY ROZSĄDEK ? Spadek zaufania do beneficjenta Nadinterpretacja i niejasność przepisów Budżet, harmonogram, wskaźniki….. EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA ?

20 Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24 Budynek „Areszt” tel. +48 12 628 28 45 www.transfer.edu.pl


Pobierz ppt "Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Czy formalizm zdusza innowacyjność ? Jak skutecznie poruszać się w gąszczu przepisów aby uzyskać publiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google