Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI ANKIETY INTERNETOWEJ Opracowanie wyników: Dr Jarosław Załęcki Mgr Maciej Brosz „Współtwórz swoje miasto. Wysokościowce w Gdańsku”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI ANKIETY INTERNETOWEJ Opracowanie wyników: Dr Jarosław Załęcki Mgr Maciej Brosz „Współtwórz swoje miasto. Wysokościowce w Gdańsku”"— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI ANKIETY INTERNETOWEJ Opracowanie wyników: Dr Jarosław Załęcki Mgr Maciej Brosz „Współtwórz swoje miasto. Wysokościowce w Gdańsku”

2 Ankieta internetowa:  na stronie Biura Rozwoju Gdańska  29 stycznia – 29 lutego 2008 r.  13 pytań zamkniętych i 1 otwarte  3467 kwestionariuszy, poprawnie wypełnionych pod względem logiczno-formalnym

3 WYNIKI BADAŃ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO POGLĄDOWE Ankieta internetowa – technika badawcza, która umożliwia w krótkim okresie czasu zdobycie dużej ilości informacji, jednakże podmiot przeprowadzający badanie ma ograniczone możliwości kontroli nad doborem próby i tym samym uzyskania próby reprezentatywnej. Badaną zbiorowością są INTERNAUCI: osoby zainteresowane problemem potencjalnej obecności budynków wysokościowych w Gdańsku, posiadające jednocześnie dostęp do Internetu. Grupy tej nie można w żaden sposób utożsamiać ze zbiorowością mieszkańców Gdańska.

4 Struktura próby badawczej pod względem płci (%)

5 Struktura badanej zbiorowości pod względem wieku (%)

6 Struktura badanej zbiorowości pod względem wykształcenia (%)

7 Podział Gdańska na dzielnice urbanistyczne z uwzględnieniem struktury próby badawczej pod względem miejsca zamieszkania badanych

8 Gdzie w opinii internautów mogą powstawać budynki wysokościowe? (%)

9 Opinie internautów na temat potencjalnego sąsiedztwa budynku wysokościowego (%)

10 Obszary, na których według internautów mogą być usytuowane budynki wysokościowe (%)

11 Hierarchia kryteriów lokalizacji budynków wysokościowych w opinii internautów (%)

12 Funkcje, które według internautów powinny być realizowane w budynkach wysokościowych (%)

13 Cechy, którymi według internautów powinien charakteryzować się wysokościowiec (%)

14 Gdyby miał(a) Pan(i) możliwość wyboru, to czy chciał(a)by Pan(i) mieszkać w budynku wysokościowym?(%)

15 Gdyby miał(a) Pan(i) taka możliwość, to czy chciał(a)by Pan(i) pracować w budynku wysokościowym? (%)

16 Wady budynków wysokościowych:  problemy z wkomponowaniem budynku wielkogabarytowego w tkankę miejską, zagrożenie wielkogabarytowymi „koszmarkami”  oszpecenie krajobrazu, zanik terenów zielonych, przysłonięcie widoku, rozległy cień rzucany przez budowlę przysłoni dostęp do światła użytkownikom  negatywny wpływ na społeczną tkankę miasta, duże skupiska ludzkie rodzą ryzyko wystąpienia zjawisk patologii społecznej, pozbawione dostępu dla osób „z zewnątrz”  zagrożenia pożarowe, terrorystyczne oraz awarie wind  wzmożone natężenie ruchu w okolicach wysokościowców  duże potrzeby parkingowe

17 Zalety budynków wysokościowych  oszczędność miejsca, lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz funkcjonalność rozwiązań urbanistycznych polegających na integrowaniu wielu funkcji na niewielkiej przestrzeni  walor architektoniczny, wizytówka miasta  symbol nowoczesności, wskaźnik dobrej kondycji ekonomicznej regionu  dostępność względnie taniej przestrzeni biurowej  podniesienie standardu dzielnicy przez pojawienie się nowego, wielofunkcyjnego dominującego obiektu  piękne widoki dostępne na wyższych kondygnacjach budowli

18 Dziękuję za uwagę

19 Uwagi do dokumentu SLOW oraz głosy w dyskusji prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk albo elektronicznie na adres: brg@brg.gda.pl Całość Wstępnego Projektu SLOW można pobrać ze strony internetowej: www.brg.gda.pl


Pobierz ppt "WYNIKI ANKIETY INTERNETOWEJ Opracowanie wyników: Dr Jarosław Załęcki Mgr Maciej Brosz „Współtwórz swoje miasto. Wysokościowce w Gdańsku”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google