Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ NAUK O SPORCIE SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE WYDZIAŁ NAUK O SPORCIE SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE II stopień studiów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ NAUK O SPORCIE SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE WYDZIAŁ NAUK O SPORCIE SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE II stopień studiów."— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAŁ NAUK O SPORCIE SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE WYDZIAŁ NAUK O SPORCIE SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE II stopień studiów

2 SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE Sylwetka zawodowa specjalisty odnowy biologicznej w sporcie. Osoba: pracująca w profesjonalnym klubie sportowym, pracująca w profesjonalnym klubie sportowym, zajmująca się realizowaniem procesu wypoczynkowego zawodników, zajmująca się realizowaniem procesu wypoczynkowego zawodników, programująca postępowanie restytucyjne z zakresu zabiegów fizykalnych w procesie szkolenia sportowego w poszczególnych jego okresach, programująca postępowanie restytucyjne z zakresu zabiegów fizykalnych w procesie szkolenia sportowego w poszczególnych jego okresach, wykonująca profesjonalne zabiegi fizykalne w odnowie biologicznej, wykonująca profesjonalne zabiegi fizykalne w odnowie biologicznej, stosująca profilaktykę stanów przeciążeniowych narządu ruchu w treningu, stosująca profilaktykę stanów przeciążeniowych narządu ruchu w treningu, realizująca zadania odnowy biologicznej w zakresie relaksacji powysiłkowej i przygotowania psychofizycznego do rywalizacji sportowej. realizująca zadania odnowy biologicznej w zakresie relaksacji powysiłkowej i przygotowania psychofizycznego do rywalizacji sportowej.

3 SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE Teoria odnowy biologicznej 30 godzin wykładów Zapoznanie studentów z teorią odnowy biologicznej: definicje, definicje, cele stawiane przed odnow ą biologiczną, cele stawiane przed odnow ą biologiczną, zadania odnowy biologicznej, zadania odnowy biologicznej, zasady odnowy biologicznej, zasady odnowy biologicznej, problematyka zmęczenia i restytucji, problematyka zmęczenia i restytucji, planowanie i programowanie odnowy biologicznej w zależności od dyscypliny sportowej oraz okresu treningowego, planowanie i programowanie odnowy biologicznej w zależności od dyscypliny sportowej oraz okresu treningowego, nowe trendy w odnowie biologicznej. nowe trendy w odnowie biologicznej.

4 SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE Masaż klasyczny 10 godz. wykład ów + 20 godz. ćwiczeń zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu masażu klasycznego w sporcie, praktyczne zapoznanie z metodyką masażu poszczególnych części ciała sportowca.

5 SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE Kinezyterapia jako środek odnowy biologicznej 10 godz. wykład ów + 20 godz. ćwiczeń Zapoznanie studentów z metodami kinezyterapeutycznymi stosowanymi w odnowie biologicznej i w okresie rekonwalescencji sportowców: ćwiczenia rozciągające (str etch ing, pirm) ćwiczenia rozciągające (str etch ing, pirm) ćwiczenia bierne ćwiczenia bierne ćwiczenia samowspomagane i czynne ćwiczenia samowspomagane i czynne ćwiczenia izometryczne ćwiczenia izometryczne ćwiczenia synergistyczne (ipsilateralne, kontrlateralne) ćwiczenia synergistyczne (ipsilateralne, kontrlateralne)

6 Wybrane techniki relaksacji w sporcie 20 godz. ćwiczeń 20 godz. ćwiczeń Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom konieczności stosowania relaksacji w sporcie w związku z występowaniem maksymalnych i supramaksymalnych obciążeń i presji wyniku. Zastosowanie technik relaksacji w trakcie treningu. Znaczenie metod relaksacji w regeneracji sił po intensywnych treningach i zawodach sportowych. Masaż relaksacyjny, muzykoterapia. SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE

7 Żywienie i wspomaganie w sporcie 10 godz. wykład ów + 20 godz. ćwicze ń Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawidłowymi zasadami żywienia oraz suplementacji osób obciążonych wysiłkiem fizycznym. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawidłowymi zasadami żywienia oraz suplementacji osób obciążonych wysiłkiem fizycznym. SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE

8 Masaż sportowy 15 godz. wykład ów + 30 godz. ćwicze ń Zapoznanie studentów z poszczególnymi rodzajami masażu sportowego stosowanymi w poszczególnych okresach szkolenia sportowego: masaż treningowy masaż przedstartowy masaż restytucyjno-odnawiający masaż podtrzymujący SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE

9 Monitorowanie efektywności treningu 20 godz. ćwiczeń Zapoznanie studenta z metodami oceny efektywności treningu sportowego: testy laboratoryjne i terenowe dobór specjalistycznych testów w zależności od dyscypliny sportowej oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności fizjologiczne metody oceny efektywności restytucji powysiłkowej SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE

10 Komplementarne metody oceny stanu psychofizycznego sportowców 10 godz. wykładów + 10 godz. ćwiczeń Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom konieczności oceny stanu psychofizycznego zawodnika przy planowaniu odnowy biologicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań można zaprogramować skuteczne działania kompensacyjne i profilaktyczne. SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE

11 Profilaktyka stanów przeciążeniowych w sporcie 10 godz. wykładów + 10 godz. ćwiczeń Zaznajomienie studentów z problematyką przeciążeń narządu ruchu w sporcie. metody oceny stanów przeciążeniowych, metody oceny stanów przeciążeniowych, środki stosowane w profilaktyce. środki stosowane w profilaktyce. SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE

12 Zabiegi fizykalne w odnowie biologicznej 15 godz. wykładów + 20 godz. ćwiczeń Zapoznanie studentów z czynnikami fizykalnymi wykorzystywanymi w odnowie biologicznej (prąd, światło, pole magnetyczne, woda, ciepło, zimno) Praktyczne wykonywanie zabiegów w środowisku wodnym (masaż podwodny, wirowy, natryski, kąpiele) SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE

13 Odnowa biologiczna w wybranych dyscyplinach sportu 20 godz. ćwiczeń Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem nabytych umiejętności w pracy z zawodnikami różnych dyscyplin sportowych: gier zespołowych, gier zespołowych, sportów indywidualnych, sportów indywidualnych, sportów wytrzymałościowych, siłowych, sportów wytrzymałościowych, siłowych, sportów paraolimpijskich. sportów paraolimpijskich. SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE

14 lpNazwa przedmiotuWykładĆwiczeniasemestr 1Teoria odnowy biologicznej302 2Masaż klasyczny10 202 3Kinezyterapia jako środek odnowy biologicznej10 202 4Wybrane techniki relaksacji w sporcie 202 5Żywienie i wspomaganie w sporcie10 203 6Masaż sportowy15 303 7Monitorowanie efektywności treningu 203 8Komplementarne metody oceny stanu psychofizycznego sportowców 10 3 9Profilaktyka stanów przeciążeniowych w sporcie10 3 Zabiegi fizykalne w odnowie biologicznej15 204 11Odnowa biologiczna w wybranych dyscyplinach sportu 20 20 4 RAZEM110 190 190 SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE

15 lp Nazwa przedmiotu WykładĆwiczeniasemestr1.Specjalizacja instruktorska 3 x 60 2,3,4 2.Zajęcia do wyboru (praktyczne)302 3. 303 4.Zajęcia do wyboru (teoretyczne)304 SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE

16 Warunki naboru na specjalność bardzo dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do zabiegów fizykalnych stosowanych w odnowie biologicznej. bardzo dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do zabiegów fizykalnych stosowanych w odnowie biologicznej.Kandydaci: studenci Wydziału Nauk o Sporcie studiów II stopnia, studenci Wydziału Nauk o Sporcie studiów II stopnia, studenci Wydziału Wychowania Fizycznego studiów II stopnia. studenci Wydziału Wychowania Fizycznego studiów II stopnia.


Pobierz ppt "WYDZIAŁ NAUK O SPORCIE SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE WYDZIAŁ NAUK O SPORCIE SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE II stopień studiów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google