Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C O TO JEST WOLONTARIAT …? Według powszechnie przyjmowanej definicji wolontariat to „bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C O TO JEST WOLONTARIAT …? Według powszechnie przyjmowanej definicji wolontariat to „bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające."— Zapis prezentacji:

1

2 C O TO JEST WOLONTARIAT …? Według powszechnie przyjmowanej definicji wolontariat to „bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”. Jest ruchem społecznym angażującym ludzi w dobrowolną i bezinteresowną służbę innym bez względu na ich rasę, płeć, wyznawane poglądy religijne i polityczne. Wolontariusze w swych działaniach kierują się pragnieniem pomagania innym wypływającym z ich przekonań światopoglądowych, etycznych bądź religijnych.

3 WOLONTARIAT TO : Odkrywanie poczucia sensu pomagania innym Rozwijanie posiadanych umiejętności Odkrywanie nowych talentów Uzyskanie poczucia satysfakcji Ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu Pojawienie się w CV własnej pozycji: „byłem wolontariuszem”

4 C ZYM JEST C ARITAS ? „ Dziś Caritas jest postrzegana w Polsce jako nowoczesna, duża, reagująca szybko, budząca zaufanie i przyjazna człowiekowi organizacja charytatywna Kościoła katolickiego. Caritas pomaga cierpiącemu człowiekowi i aktywizuje osoby dotąd niezaangażowane w tę działalność. Realizuje tym samym w sposób konkretny i praktyczny nakaz Chrystusowy miłości bliźniego ”

5 C EL, ZADANIA, ŚRODKI Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka. Są to w szczególności: Uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy Rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanej pomocy Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym

6 N ASZE AKCJE :

7 18.09.15- ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

8 07.12.15- Spotkanie adwentowe

9 04/05.03.16- akcja „Tak, pomagam” w Biedronce

10

11 A KCJA ZBIERANIA ŻYWNOŚCI W BIEDRONCE ODBYŁA SIĘ RÓWNIEŻ W 2015 CZYNNIE I Z WIELKIM ZAANGAŻOWANIEM BRALIŚMY W NIEJ UDZIAŁ

12

13

14

15 P IKNIK DLA DZIECI 2015

16

17 20.12.14-Ł ÓDZKA W IGILIA D LA B EZDOMNYCH

18

19 W IGILIA DLA BEZDOMNYCH 2014

20

21 05.01.15-akcja Strefa dzieciom

22

23 B AL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI

24

25 O STATNIA WIZYTA NA ODDZIALE DZIECIĘCYM S ZPITALA P SYCHIATRYCZNEGO

26

27 S ERDECZNIE D ZIĘKUJEMY Z A U WAGĘ I Z APRASZAMY N A S POTKANIA C ARITAS W K AŻDĄ Ś RODĘ O GODZ. 11.50 W S ALI 213

28 MATKA TERESA Z KALKUTY PATRONKA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS Urodziła się w 1910 roku w Skopje w Macedonii w rodzinie katolickiej jako Agnesa Gongea (Antigona) Boiagi. Z pochodzenia była Arumunką, Albanką.

29 W ZAKONIE LORETANEK Już w wieku 12 lat poczuła powołanie do służby zakonnej. Sześć lat później wstąpiła do zakonu sióstr loretanek w Irlandii, przyjmując imię zakonne Maria Teresa od Małego Jezusa. Swój nowicjat odbywała w Indiach. Tam od 1929 pracowała w katolickiej szkole dla dziewcząt w Kalkucie, której została później dyrektorką. Śluby wieczyste złożyła 24 maja 1937.

30 P OMOC I DZIAŁANIA Przywdziewając charakterystyczne białe sari z niebieskim obrzeżem i 21 grudnia 1948 wyszła na ulice Kalkuty do slumsów pomagać trędowatym, umierającym i porzuconym dzieciom. 19 marca 1949 dołączyła do niej pierwsza siostra, a potem następne. Matka Teresa na kongresie w Bonn, 1989 w 1963 założyła męską wspólnotę czynną Braci Misjonarzy Miłości. W 1976 Matka Teresa utworzyła wspólnotę kontemplacyjną dla sióstr, w 1979 dla braci. Do końca życia pracowała pomagając ludziom, apelując jednocześnie zawsze o poszanowanie godności drugiego człowieka oraz czynnie sprzeciwiała się aborcji, eutanazji i antykoncepcji.

31

32 W YRÓŻNIENIA I NAGRODY Matka Teresa była laureatką kilkudziesięciu nagród krajowych i międzynarodowych, m. in. najwyższych odznaczeń Indii, USA, ZSRR i Anglii W 1979 za swoją pracę Matka Teresa otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla Na wniosek włoskich dzieci została Kawalerem Orderu Uśmiechu (1996) Otrzymała pokojową Nagrodę Jana XXIII (1971) Klejnot Indii (1980) Tytuł doktora honoris causa prawa (1975) i medycyny (1981) Doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1993) W 1996 przyznano jej honorowe obywatelstwo USA.

33 Ś MIERĆ I POGRZEB Matka Teresa zmarła na zawał serca 5 września 1997 w Kalkucie. Jej pogrzeb w dniu 13 września 1997, decyzją władz Indii, miał charakter należny osobom o najwyższej randze w państwie.

34 B EATYFIKACJA Już w niecałe dwa lata po jej śmierci Jan Paweł II uznał, że za jej wstawiennictwem dokonał się pierwszy cud (uzdrowienie chorej na raka macicy) i rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny. Pomimo wątpliwości związanych z tym uzdrowieniem i pojawiających się głosów, że Matka Teresa powinna zostać ogłoszona świętą już za życia, za swoją niezwykłą działalność, została ona beatyfikowana 19 października 2003.

35 Miej czas na to, aby po­ myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy.


Pobierz ppt "C O TO JEST WOLONTARIAT …? Według powszechnie przyjmowanej definicji wolontariat to „bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające."

Podobne prezentacje


Reklamy Google