Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„S PRÓBUJMY MÓWIĆ POPRAWNIE ” Program profilaktyki logopedycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„S PRÓBUJMY MÓWIĆ POPRAWNIE ” Program profilaktyki logopedycznej."— Zapis prezentacji:

1 „S PRÓBUJMY MÓWIĆ POPRAWNIE ” Program profilaktyki logopedycznej

2 „Nale ż y do dobrego wychowania dzieci, a ż eby dobrze wykszta ł ci ć narz ę dzia mowy, a ż eby dzieci nauczy ć ka ż de s ł owo doskonale, wyra ź nie i czysto wymawia ć. I to b ę dzie pierwsza nutka, któr ą dzieci powinny odebra ć od matki, ojca i wychowawców”. J. Śniadecki, 1805 r.

3 R OZWÓJ MOWY DZIECKA TO PODSTAWA KSZTAŁTOWANIA SIĘ OSOBOWOŚCI

4 Mowa najintensywniej rozwija się u dzieci w wieku przedszkolnym. Jest jednym z ważniejszych kryteriów dojrzałości szkolnej.

5 Dzieci uczęszczające do przedszkola nie stanowią jednolitej grupy pod względem rozwoju mowy. Są wśród nich dzieci, które: ☺ mówią wcześnie i wymowa ich od samego początku jest prawidłowa, ☺ zaczynają mówić później i wymawiają poprawnie poszczególne głoski, ☺ zaczynają mówić wcześniej, ale wymowa jest zamazana, niewyraźna, ☺ zaczynają mówić późno i jednocześnie wymawiają wadliwie większość głosek.

6 A DRESACI P ROGRAMU L OGOPEDYCZNEGO : DZIECINAUCZYCIELE RODZICE

7 I NFORMACJE O PROGRAMIE

8 P ODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGRAMU Dziennik ustaw z 2009 roku nr poz. 730, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku. Statut Przedszkola Publicznego Integracyjnego nr 51 w Opolu

9 U CZESTNICY PROGRAMU Nauczyciele Logopeda Dzieci Rodzice

10 G ŁÓWNE CELE PROGRAMU : Stymulowanie i wspomaganie rozwoju mowy dzieci Wczesne wykrywanie zaburzeń funkcji fizjologiczno – biologicznych Włączenie rodziców i nauczycieli do świadomej współpracy terapeutycznej prowadzonej z dzieckiem przez logopedę Wsparcie logopedy dla rodziców i nauczycieli

11 C ELE SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA DO REALIZACJI Realizowane są z trzech obszarach: ♦ w odniesieniu do dzieci

12 ♦ w odniesieniu do nauczycieli

13 ♦ w odniesieniu do rodziców

14 E FEKTY

15 Zmniejszenie liczby dzieci z zaburzeniami mowy i wymowy Poprawa funkcjonowania narządu żucia i aparatu oddechowego Poprawa wyrazistości mowy i dykcji

16 Zmniejszenie liczby dzieci zagrożonych ryzykiem wystąpienia zaburzeń o charakterze dyslektycznym lub trudnościami w nauce uwarunkowanymi nieprawidłową wymową Aktywizacja nauczycieli w zakresie dbałości o poprawną i wyrazistą mowę Zwiększenie świadomości rodziców i pozyskanie ich do współpracy nad kształtowaniem poprawnej i wyrazistej mowy

17 Prowadzenie przez nauczycieli ćwiczeń i zabaw logopedycznych Pogłębianie wiedzy na temat profilaktyki logopedycznej Kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji dla dzieci wykazujących nieprawidłowości w rozwoju mowy poprzez ćwiczenia z całą grupą wiekową - integracja

18 Dziękuję Jolanta Mrozińska – neurologopeda Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu


Pobierz ppt "„S PRÓBUJMY MÓWIĆ POPRAWNIE ” Program profilaktyki logopedycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google