Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Drodzy Rodzice! Patronem Gimnazjum nr 38 jest Kardynał Stefan Wyszyński – wielki Polak, patriota, mąż stanu... Taka osobowość to wielkie zobowiązanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Drodzy Rodzice! Patronem Gimnazjum nr 38 jest Kardynał Stefan Wyszyński – wielki Polak, patriota, mąż stanu... Taka osobowość to wielkie zobowiązanie."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Drodzy Rodzice! Patronem Gimnazjum nr 38 jest Kardynał Stefan Wyszyński – wielki Polak, patriota, mąż stanu... Taka osobowość to wielkie zobowiązanie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Drogowskazem naszych codziennych poczynań są więc słowa: Jeżeli te ideały są bliskie Państwa sercu, to ze świadomością dobrego wyboru, możecie nam powierzyć Swoje dzieci. W naszej szkole znajdą odpowiednie warunki do pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Zostaną dobrze przygotowane nie tylko do egzaminu gimnazjalnego, ale przede wszystkim wyposażone w wiedzę i umiejętności potrzebne na kolejnych etapach kształcenia. Wśród życzliwych ludzi, w poczuciu bezpieczeństwa znajdą właściwą atmosferę do pracy i rozwijania swoich zdolności i zainteresowań. „Musicie w sobie mieć coś z orłów! Serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszelkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie — orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko”.

4 Ojczyzno ma… W naszych sercach Twa siła i wielkość Póki tli jeszcze się w każdym z nas Iskra życia i wiary światełko.

5 Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową (INTERNET). Prowadzimy naukę języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański). Zapewniamy naukę w klasach zwiększających szanse edukacyjne ucznia z: matematyki (z blokiem przyrodniczo – doświadczalnym), biologii i geografii (ekologiczna) i języka polskiego oraz języków obcych (teatralno – dziennikarska). Oferujemy szeroką gamę zajęć profilaktycznych. Gwarantujemy bezpieczne warunki nauki i życzliwą atmosferę, indywidualne podejście do ucznia. Dostosowaliśmy rozkład dzwonków do rozkładu jazdy autobusów, aby umożliwić uczniom optymalne wykorzystanie czasu. Oferujemy szeroką gamę zajęć w ramach lekcji WF: koszykówka, siatkówka, piłka nożna i ręczna, tenis stołowy i siłownia. ZAJĘCIA LEKCYJNE:

6

7 Zajęcia sportowe w UKS i RKS: boks, piłka ręczna, nożna, siatkowa i koszykowa, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami siły. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Praca w kołach przedmiotowych: biologiczne, teatralne, historyczne, muzyczne, chemiczne, fizyczne, geograficzne, j.angielskiego, j.niemieckiego, j.hiszpańskiego, Caritas i PCK. Rozwijanie zainteresowań w: Towarzystwie Przyjaciół Łodzi, Klubie przedsiębiorczych, Szkolnym Ośrodku Kariery, Akademii filmowej, zespole redakcyjnym gazetki szkolnej, szkoleniu przygotowującym do egzaminu na Kartę Motorowerową. Uzupełnianie wiedzy na zajęciach wyrównawczych ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania.

8

9 Sposób prowadzenia żywienia: Godziny pracy pedagoga: Poniedziałek 9 – 13 Wtorek 8 – 12 Środa 10 – 14 Czwartek 12 – 16 Piątek 9 – 13 Obiady dostarcza firma kateringowa. Posiłki są dwudaniowe uzupełnione napojem, owocami lub jogurtem. Wydawane są w czasie przerwy obiadowej po 4 godzinie lekcyjnej. Dzięki zapobiegliwości pani dyrektor i pani pedagog, duża część obiadów (dla 57% wszystkich uczniów jedzących obiady) jest refundowana z różnych źródeł: MOPS – 16 uczniów Parafia – 1 uczeń

10

11 Organizujemy spotkania dla rodziców uczniów, absolwentów i mieszkańców osiedla promujące umiejętności naszych uczniów. W tym roku organizujemy: ślubowanie uczniów klas pierwszych, program „LAS” dla uczniów klas szóstych okolicznych szkół podstawowych (uczczenie Międzynarodowego Roku Lasów), inscenizacje nawiązujące do tradycji bożonarodzeniowych i wielkanocnych wystawiane w kościele parafialnym, „Dzień Otwartych Drzwi” dla rodziców i uczniów klas szóstych, bal pożegnalny uczniów klas trzecich, piknik rodzinny w związku z obchodami Roku Solidarności Międzypokoleniowej. DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA: Zapewniamy bogatą ofertę wycieczek turystycznych, przedmiotowych i tematycznych. Wśród nich znajdują się również wyjazdy zagraniczne do krajów naszych sąsiadów. Prowadzimy zajęcia i wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych w ramach programu „RAZEM”. WYJAZDY EDUKACYJNE:

12

13 Akcje charytatywne – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Góra grosza” Akcje ekologiczne – „Zakręcone miesiące”, zbiórka zużytych baterii, płyt CD i DVD CERTYFIKATY: Frekwencja kontrolowana Wzorcowy wewnątrzszkolny system orientacji i poradnictwa zawodowego Szkoła przedsiębiorcza EKO - szkoła PROJEKTY I PROGRAMY: Program społeczny „Szkoła bez przemocy” (od 2006/2007, aktualnie VI edycja) Projekt – „Jak przeciwdziałać absencji uczniowskiej” Program – „Trzymaj formę” (od 2008/2009, aktualnie IV edycja) Program – „Środowiskowy program wychowania zdrowotnego” (od 2008/2009, aktualnie 4 rok) Program – „Szkoła promująca zdrowie” Projekt – „Jestem Fair” AKCJE:

14

15 I miejsce – M.Krawczyk na III Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek (2011r.) II miejsce – w kategorii zespołów wokalnych i solistów (Klaudia Plewińska) w Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek (2010r.) III miejsce – Ł.Sowiński (XII), I miejsce – M.Wyrzuc, IV miejsce – D.Jakubiec (XI), I miejsce – K.Solarski, IV miejsce – J.Pypeć (X), II miejsce – D.Jakubiec (IX), I miejsce - A.Nowakowski, II miejsce – K.Jama (VIII), IV miejsce - Justyna Wiaderkowicz, V miejsce - A.Nowakowski (VII) i 4 Nagrody Specjalne Prezydenta Miasta Łodzi w kolejnych edycjach Konkursu Wiedzy Konsumenckiej I miejsce w konkursie piosenki patriotycznej „Polsko tyś sercu najbliższa” (2006r.) – zespół wokalny II miejsce (Aleksander Nowakowski i Mateusz Gibaszek) i III miejsce (A.Juśkiewicz, Kamila Zając i Weronika Biedrzycka oraz Magdalena Grzenda) w konkursie szopek bożonarodzeniowych „Podnieś rękę Boże Dziecię”- etap łódzki (2006r.) Laureat w Wojewódzkim Konkursie "Europa w szkole" – S. Jama (2004r.) Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych: Finalista Wojewódzkiego Konkursu z histrorii – K.Woźniak (2010r.) Finalista Wojewódzkich Konkursów z fizyki, j.angielskiego i j.niemieckiego – K.Olczyk (2009r.) Finalista Wojewódzkiego Konkursu z j.angielskiego – K.Jama (2009r.) Laureaci konkursu ALBUS (2009r.): K.Jama (fizyka), D.Jakubiec, D.Kowalski, P.Źródłowski (chemia) Finalista Wojewódzkiego Konkursu z historii – S.Mielczarek (2007r.) II miejsce w Łódzkich Igrzyskach Humanistycznych 2007r. – A.Nowakowski, K.Jama, K.Olczyk, K. Partyczyński Laureat Wojewódzkiego Konkursu z j.angielskiego – S. Jama (2006r.) I miejsce w Ogólnopolskim Teście j.angielskiego organizowanym przez Radio-Bis 2006r. – S. Jama (nagroda: obóz językowy w Anglii) II miejsce w Konkursie "English is Future" – S. Jama (2006r.) Laureat Wojewódzkiego Konkursu z historii – A. Wiaderkowicz (2005r.) Laureat w Konkursie "Kangur matematyczny 2004 i 2005" – S. Jama (nagroda: obóz naukowy) Laureat Wojewódzkiego Konkursu z chemii – R.Kamara (2003r.) Finaliści konkursów tematycznych:

16

17 Posiadał umiejętności potrzebne na dalszych etapach kształcenia. Umiał samodzielnie pracować, w sposób odpowiedzialny i kreatywny podchodził do swoich obowiązków. Był otwarty na wiedzę, potrafił samodzielnie i krytycznie myśleć. Swobodnie korzystał z różnych źródeł wiedzy, sprawnie posługiwał się komputerem, posiadał kompetencje do samokształcenia. Był aktywny i twórczy, rozwijał swoje pasje i zainteresowania, które pomogą mu w wyborze kierunku kształcenia. Znał oraz szanował historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem. Akceptował i szanował siebie mając świadomość swoich mocnych i słabych stron, potrafił pracować nad dalszym rozwojem swojej osobowości. Był tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innych ludzi, szanował ich i starał się im pomagać. Miał szacunek dla rodziny oraz świadomość jej wagi dla prawidłowego rozwoju i szczęścia nie tylko pojedynczych ludzi, ale całego społeczeństwa. Odpowiedzialnie funkcjonował w demokratycznym społeczeństwie i właściwie rozumiał ideały demokracji. Umiał się oprzeć presji rówieśników, mody i negatywnym wzorom upowszechnianym przez środki masowego przekazu. Potrafił i chciał podejmować wybory sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia oraz realizował ugruntowane nawyki higieniczne. Był wrażliwy na otaczającą przyrodę i piękno natury, umiał szanować i racjonalnie wykorzystywać zasoby przyrody. Wizja absolwenta szkoły: Nadrzędnym celem Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi jest tak organizować proces edukacyjny i wychowawczy, aby absolwent:

18


Pobierz ppt "Drodzy Rodzice! Patronem Gimnazjum nr 38 jest Kardynał Stefan Wyszyński – wielki Polak, patriota, mąż stanu... Taka osobowość to wielkie zobowiązanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google