Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza"— Zapis prezentacji:

1 Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza
Autor: Justyna Kulis

2 Zanieczyszczenia powietrza to główne przyczyny globalnych zagrożeń środowiska. Zanieczyszczenia te można podzielić, biorąc pod uwagę ich stan skupienia: Stałe: pyły, dymy Ciekłe: aerozole Gazowe: pary, gazy

3 Stałe zanieczyszczenia powietrza powstają głównie w okolicach fabryk, hut, cementowni, dróg i autostrad. Zanieczyszczenia te mogą skażać tereny znacznie oddalone od miejsca ich powstania, ponieważ pod wpływem wiatru mogą przemieszczać się na bardzo duże odległości .

4 Ciekłe zanieczyszczenia powietrza, czyli aerozole, zanieczyszczające atmosferę to niektóre farby, kosmetyki, leki i lakiery, które mogą zawierać freony.

5 Najważniejszymi gazowymi zanieczyszczeniami powietrza są produkty uboczne procesów przemysłowych i produkty spalania paliw, czyli: Tlenki węgla Tlenki siarki Tlenki azotu Siarkowodór

6 Powietrze jest zanieczyszczane przez wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, które znajdują się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość.

7 Źródła zanieczyszczeń powietrza
Źródła Naturalne: Źródła Antropogeniczne: Wybuchy wulkanów Produkcja przemysłowa Pożary lasów Transport Wyładowania Freony

8 Źródła naturalne i Antropogeniczne
Źródła naturalne to źródła: tlenku węgla (IV), tlenku węgla (II), tlenków azotu oraz metanu Źródła antropogeniczne to źródła wytworzone przez człowieka albo będące wynikiem jego działalności źródła: tlenków siarki, tlenków węgla i tlenków azotu

9 Ludzie wchłaniają zanieczyszczenia powietrza głównie podczas oddychania. Te zanieczyszczenia przyczyniają się do powstawania różnych schorzeń układu oddechowego, a także alergii.

10 Zanieczyszczenia powietrza w polsce
Zbyt duże zanieczyszczenie powietrza występuje na ponad 20% powierzchni Polski.

11 Największe zanieczyszczenie powietrza jest na obszarach dużych miast oraz głównych okręgów przemysłu. Zdecydowanie najgorsza sytuacja występuje w województwie śląskim.

12 Z kolei Kraków to drugie co do wielkości miasto w Polsce, a jakość powietrza w nim jest jedną z najgorszych w Europie. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Krakowie jest ogrzewanie mieszkań węglem i śmieciami.

13 Źródła: Wikipedia Podręcznik Chemia klasa 1 Nowa Era

14 Dziękuję bardzo za uwagę
I pamiętajmy, że my również możemy zmniejszać ilość zanieczyszczeń powietrza!


Pobierz ppt "Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google