Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŹRÓDŁA I RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Autor: Justyna Kulis.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŹRÓDŁA I RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Autor: Justyna Kulis."— Zapis prezentacji:

1 ŹRÓDŁA I RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Autor: Justyna Kulis

2 Zanieczyszczenia powietrza to główne przyczyny globalnych zagrożeń środowiska. Zanieczyszczenia te można podzielić, biorąc pod uwagę ich stan skupienia: Stałe: pyły, dymy Ciekłe: aerozole Gazowe: pary, gazy

3 Stałe zanieczyszczenia powietrza powstają głównie w okolicach fabryk, hut, cementowni, dróg i autostrad. Zanieczyszczenia te mogą skażać tereny znacznie oddalone od miejsca ich powstania, ponieważ pod wpływem wiatru mogą przemieszczać się na bardzo duże odległości.

4 Ciekłe zanieczyszczenia powietrza, czyli aerozole, zanieczyszczające atmosferę to niektóre farby, kosmetyki, leki i lakiery, które mogą zawierać freony.

5 Najważniejszymi gazowymi zanieczyszczeniami powietrza są produkty uboczne procesów przemysłowych i produkty spalania paliw, czyli: -Tlenki węgla -Tlenki siarki -Tlenki azotu -Siarkowodór

6 Powietrze jest zanieczyszczane przez wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, które znajdują się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość.

7 ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Źródła Naturalne: Źródła Antropogeniczne: -Wybuchy wulkanów - Produkcja przemysłowa -Pożary lasów - Transport -Wyładowania - Freony

8 ŹRÓDŁA NATURALNE I ANTROPOGENICZNE Źródła naturalne to źródła: tlenku węgla (IV), tlenku węgla (II), tlenków azotu oraz metanu Źródła antropogeniczne to źródła wytworzone przez człowieka albo będące wynikiem jego działalności źródła: tlenków siarki, tlenków węgla i tlenków azotu

9 Ludzie wchłaniają zanieczyszczenia powietrza głównie podczas oddychania. Te zanieczyszczenia przyczyniają się do powstawania różnych schorzeń układu oddechowego, a także alergii.

10 ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W POLSCE Zbyt duże zanieczyszczenie powietrza występuje na ponad 20% powierzchni Polski.

11 Największe zanieczyszczenie powietrza jest na obszarach dużych miast oraz głównych okręgów przemysłu. Zdecydowanie najgorsza sytuacja występuje w województwie śląskim.

12 Z kolei Kraków to drugie co do wielkości miasto w Polsce, a jakość powietrza w nim jest jedną z najgorszych w Europie. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Krakowie jest ogrzewanie mieszkań węglem i śmieciami.

13 ŹRÓDŁA: Wikipedia Podręcznik Chemia klasa 1 Nowa Era

14 DZIĘKUJĘ BARDZO ZA UWAGĘ I pamiętajmy, że my również możemy zmniejszać ilość zanieczyszczeń powietrza!


Pobierz ppt "ŹRÓDŁA I RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Autor: Justyna Kulis."

Podobne prezentacje


Reklamy Google