Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyszłość Izraela. Historia Izraela do niewoli Babilońskiej 2090p.n.e. Abraham idzie do Kanaanu 1875 Jakub idzie do Egiptu 1446Mojżesz wyprowadza lud.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyszłość Izraela. Historia Izraela do niewoli Babilońskiej 2090p.n.e. Abraham idzie do Kanaanu 1875 Jakub idzie do Egiptu 1446Mojżesz wyprowadza lud."— Zapis prezentacji:

1 Przyszłość Izraela

2 Historia Izraela do niewoli Babilońskiej 2090p.n.e. Abraham idzie do Kanaanu 1875 Jakub idzie do Egiptu 1446Mojżesz wyprowadza lud z Egiptu 1406Jozue wstępuje z ludem do Kanaan 1010Dawid rozpoczyna panowanie 966Salomon buduje świątynię 930Podział królestwa za Rehabeama 722Uprowadzenie 10 pokoleń do niewoli asyryjskiej 608Początek niewoli babilońskiej dwóch pokoleń 538 Pierwsze wyjście za panowania Cyrusa w celu odbudowy świątyni 445 Artaksarkses wysyła Nehemiasza w celu odbudowy miasta

3 Przeto wiedz i zrozum: Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu (1) aż do Pomazańca-Księcia jest siedem tygodni (2), i sześćdziesiąt dwa tygodnie (3) Rynki i rowy miejskie zostaną odbudowane; a będą to ciężkie czasy. Księga Daniela 9, 25 (1)445 p.n.e. Artaxarkses wysyła Nehemiasza do Jerozolimy. Księga Nehemiasza 1 i 2 r. 70 tygodni Daniela (2)49 prorockich lat później ( 1rok = 360 dni) pomimo wielu trudności Jerozolima zostaje znowu odbudowana. (3)434 prorockie lata później – jest to rok 31 / 32 n. e.

4 70 tygodni Daniela Siedemdziesiąt tygodni (= 490 lat) wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu. aż dopełni się zbrodnia i przypieczętowany będzie grzech, będzie zmazana wina i przywrócona wieczna sprawiedliwość, będzie przypieczętowane widzenie i prorok, będzie namaszczone to, co najświętsze. Ks. Daniela 9, 24

5 A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie go (1). A nadchodzący wódz zniszczy miasto i świątynię (2), Aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie (3). Księga Daniela 9, 26 (1) 31 / 32 n. e. Pan Jezus zostaje ukrzyżowany. 70 tygodni Daniela (2) 70 n. e. Następuje zniszczenie Jerozolimy i świątyni. (3) To dzieje się teraz i stanie się jeszcze w przyszłości.

6 Ukrzyżowanie Mesjasza zatrzymało zegar Pochwycenie kościoła uruchomi zegar ponownie 69 tygodni70 tydzień Czas łaski: Chrystus w niebie Duch Święty na ziemi Zabranie oblubienicy 70 r. zniszczenie Jerozolimy 1948 r. utworzenie Izraela

7 70 tygodni Daniela i obrzydliwość spustoszenia I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Księga Daniela 9, 27 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Ewangelia Mateusza 24, 15-16 Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Księga Daniela 12, 11

8 Co jest ohydą i kto ją przedstawia? A król zrobi, jak będzie chciał; będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwo; i przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał, i będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu, bo to, co jest postanowione, wypełni się. Ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył, nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet ani o żadnego boga, bo wyniesie się ponad wszystkich. Zamiast tego będzie czcił boga warowni; złotem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami będzie czcił boga, którego nie znali jego ojcowie. Do warownych grodów wprowadzi lud obcego boga; tych, którzy go uznają, obsypie zaszczytami, nada im władzę nad wieloma i w nagrodę obdziela ziemią. Księga Daniela 11, 36-39 I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Księga Objawienia 13, 11-12. 14-15

9 4 grupy wewnątrz narodu izraelskiego Wielu z Żydów, którzy wejdą w przymierze ze zwierzęciem, uwielbią je i przyjmą jego znamię. Niewielu spośród Żydów ucieknie z Izraela, aby nie brać udziału w tym bałwochwalstwie. Niewielka ilość Żydów w Jerozolimie, którym nie uda się uciec, pozostanie Bogu wierna. - Izraelici z 10 pokoleń, którzy przyjdą z niewoli asyryjskiej, o których wie tylko Bóg. - Żydzi nie mieszkający w Izraelu.

10 Najazd pustoszyciela Lecz Król Północy wtargnie do prześlicznej ziemi, a wtedy wiele krajów upadnie; lecz rąk jego ujdą: Edom i Moab, i główna część Amonitów. Księga Daniela 11, 41... Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety shańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Księga Zachariasza 14, 2 A gdy wyciągnie swoją rękę po kraje, nawet ziemia egipska nie ocaleje. Księga Daniela 11, 42

11 Europa sprzymierzona z Izraelem pospieszy z pomocą.

12 I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok,...Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. Księga Objawienia 16,16; 19,19-20 Armagedon

13 Powrót resztki izraelskiej i wygnanie okupanta Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, Byliśmy jak we śnie. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, Przeto byliśmy weseli. Psalm 126, 1. 3 Najpierw wyratuje Pan namioty Judy, aby chwała domu Dawida i chwała mieszkańców Jeruzalemu nie przewyższała Judy. W owym dniu ochroni Pan mieszkańców Jeruzalemu,... Zach. 12, 7. 8

14 Koniec pustoszyciela i jego sprzymierzeńców Wtem przestraszą go wieści ze wschodu i północy, dlatego wyruszy w wielkiej złości, aby wygubić i wytępić wielu. I rozbije wspaniałe swoje namioty między morzem i prześliczną świętą górą. Wtedy dojdzie do swojego kresu i nikt mu nie pomoże. Księga Daniela 11, 44-45 Przysiągł Pan Zastępów, mówiąc: Jak pomyślałem, tak się dzieje, i jak postanowiłem, tak się staje. Asyryjczyka rozbiję na mojej ziemi i na moich górach zdepczę go, aby zdjęte było z nich jego jarzmo a jego brzemię z ich ramion. Księga Izajasza 14, 24. 25 Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Księga Zachariasza 14, 3. 4

15 Powrót Izraelitów do Izraela ze wszystkich krajów I wyprowadzę was spośród ludów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wyciągniętym, i wylewem zapalczywości. I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę się procesował z wami twarzą w twarz; Ale wyłączę spośród was opornych i odstępców; wyprowadzę ich z ziemi, w której byli przychodniami, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Pan. Księga Ezechiela 20, 34. 35. 38

16 Ostatni wróg Izraela I mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko tobie, główny książę w Mesech i Tubal, Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone; wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie. Na górach izraelskich padniesz ze wszystkimi twoimi hufcami i ludami, które są z tobą; wydam cię na żer drapieżnym ptakom, wszystkim uskrzydlonym istotom i zwierzętom polnym. Księga Ezechiela 38, 3. 8; 39, 4

17 Jezus Chrystus panujący jako król "Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem.” Psalm 2, 6. 7 Serce moje wezbrało miłym słowem: Opowiem czyny moje królowi. Język mój jest jak rylec biegłego pisarza... Strzały twoje są ostre, Ludy padają pod nogi twoje, Upadnie serce wrogów króla. Tron twój, Boże, trwa na wieki wieków; Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia; Dlatego pomazał cię Bóg … twój Bóg olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego. Psalm 45, 1. 6-8


Pobierz ppt "Przyszłość Izraela. Historia Izraela do niewoli Babilońskiej 2090p.n.e. Abraham idzie do Kanaanu 1875 Jakub idzie do Egiptu 1446Mojżesz wyprowadza lud."

Podobne prezentacje


Reklamy Google