Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja zajęć w zakresie rozszerzonym w latach szkolnych 2015/16 2016/17 2017/18.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja zajęć w zakresie rozszerzonym w latach szkolnych 2015/16 2016/17 2017/18."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja zajęć w zakresie rozszerzonym w latach szkolnych 2015/16 2016/17 2017/18

2 Nowa podstawa programowa. W I klasie uczeń realizuje przedmioty obowiązkowe w zakresie podstawowym. W klasie II, III uczeń realizuje wybrane 2 – 4 przedmioty w zakresie rozszerzonym Przedmioty: j. polski, j. obcy, matematyka, WF – są realizowane przez trzy lata. Przedmioty: j. polski, j. obcy, matematyka w zakresie rozszerzonym są realizowane od I klasy. Pozostałe przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są po realizacji poziomu podstawowego.

3 OFERTA EDUKACYJNA W XIV LO

4 Klasa IA – dwujęzyczna Klasa I - IIIKlasa II – III- wybiera 1-3 przedmioty W zakresie rozszerzonym Język hiszpański/ język niemiecki Język angielski – poziom dwujęzyczny Język polski Wiedza o społeczeństwie albo geografia Historia albo biologia Przedmiot dodatkowy – edukacja medialna albo podstawy prawa

5 Klasa IB– humanistyczna Klasa I - IIIKlasa II – III – wybiera 1-3 przedmioty w zakresie rozszerzonym Język polski, Język angielski Jeden z ww. przedmiotów uczeń może zmienić. Wiedza o społeczeństwie albo geografia Historia albo biologia Przedmioty dodatkowe: edukacja medialna albo podstawy prawa

6 Klasa IC – ekonomiczna Klasa I - IIIKlasa II – III – wybiera 1 -3 przedmioty w zakresie rozszerzonym matematyka Język angielski, Wiedza o społeczeństwie albo geografia Fizyka albo chemia Informatyka

7 Klasa ID- politechniczna Klasa I - IIIKlasa II – III – wybiera 1 -3 przedmioty w zakresie rozszerzonym matematyka Język angielski, Wiedza o społeczeństwie albo geografia Fizyka albo chemia Informatyka

8 Klasa E– biomedyczna Klasa II - IIIKlasa II – III – wybiera 1 -3 przedmioty w zakresie rozszerzonym Wybiera co najmniej jeden z dwóch przedmiotów: biologia lub chemia W zakresie rozszerzonym Język angielski, Matematyka Przedmioty dodatkowe: Edukacja bałtycka- realizacja w klasie II

9 Siatka godzin w klasach I – III- przedmioty w zakresie podstawowym przedmiot Liczba godz. Język polski4/ 4/ 4 II język obcy2/ 2/ 2 matematyka3 /4/ 3 Wychowane fizyczne3/ 3/ 3 Godz. wychowawcza1/ 1/ 1 Język angielski3/ 3/ /3 Historia i społeczeństwo -/2/2 Przyroda-/2/2

10 Przedmioty w zakresie rozszerzonym – siatki godzin przedmiotLiczba grup klasyKlasa IIKlasa III j. polski1A, B98 j. angielski4B, C, D, E66 j. hiszpański1A,66 j. niemiecki1A,66 historia1A, B77 WOS2A/ B, C/ D54 geografia2A/ B, C/ D55 biologia2A / B E 7777 7777 chemia2C/ D E 7777 7777 Matematyka informatyka 1E/ C C/D 7575 7575 fizyka1C, D,77

11 Przedmioty uzupełniające- w klasie II, III (2/ 2) 1. Uczniowie, którzy nie wybiorą w zakresie rozszerzonym: historii Obowiązkowo realizują przedmiot – historia i społeczeństwo 2. Uczniowie, którzy nie wybiorą w zakresie rozszerzonym: biologii, chemii, fizyki, geografii Obowiązkowo realizują przedmiot – przyroda

12 Tygodniowy wymiar godzin wynikający z Rozporządzenia MEN klasa I – 30 ; dwujęzyczna – 33 Klasa II – 32 ; dwujęzyczna – 35 Klasa III – 29 ; dwujęzyczna -32

13 Deklaracje wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym należy złożyć do 14 marca 2016r, do wychowawcy

14 Liczba grup międzyoddziałowych - 17

15 Zmiany w maturze od 2015r.

16 Egzaminy obowiązkowe – warunkujące zdania matury 1. Język Polski – część ustna i pisemna 2. Język obcy – część ustna i pisemna 3. Matematyka – część pisemna Egzaminy obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym – próg zaliczeniowy – 30% Obowiązek przystąpienia do 1 wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

17 Egzaminy dodatkowe do wyboru Wymagania egzaminacyjne opisują podstawy programowe w zakresie rozszerzonym. Nie określa się progu zaliczeniowego dla przedmiotów dodatkowych.

18 Nowa formuła egzaminu ustnego z Języka Polskiego Zdający losuje zestaw pytań przygotowanych przez CKE. Pytania będą ukierunkowywać wypowiedź i odwoływać się do załączonego tekstu. Czas przygotowania do egzaminu – 15 minut, 10 minut na wypowiedź, 5 minut na dyskusję z ZP Ocenianie- wartość merytoryczna, organizacja wypowiedzi, poprawność językowa, sprawność komunikacyjna zdającego.

19 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Organizacja zajęć w zakresie rozszerzonym w latach szkolnych 2015/16 2016/17 2017/18."

Podobne prezentacje


Reklamy Google