Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2011 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2011 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.)"— Zapis prezentacji:

1 Matura 2011 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

2 Część ustna przedmioty obowiązkowe:
Język polski – nie określa się poziomu Język obcy nowożytny – zdawany na poziomie podstawowym, wybrany spośród następujących (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) Język mniejszości narodowej – dla szkół w których nauczany jest język danej mniejszości

3 część ustna cd… przedmioty dodatkowe:
Język obcy nowożytny – inny niż wybrany jako obowiązkowy zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym bądź ten sam co wybrany jako obowiązkowy na poziomie rozszerzonym Język mniejszości narodowej Język mniejszości etnicznej Język regionalny - kaszubski

4 część ustna z j. polskiego
Uczeń ma prawo złożyć nauczycielowi uczącemu nie później niż do propozycje tematu prezentacji z języka polskiego. Nauczycie przedstawia temat zespołowi polonistów opracowującemu szkolną listę tematów. Członkowie zespołu podejmują decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu tematu

5 Część pisemna przedmioty obowiązkowe:
Język polski – zdawany na poziomie podstawowym Język obcy nowożytny (ten sam co w części ustnej) – zdawany na poziomie podstawowym Matematyka – zdawana na poziomie podstawowym

6 Część pisemna cd… przedmioty dodatkowe: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język obcy nowożytny (inny niż w przedmiotach obowiązkowych) – zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym język polski, matematyka, język obcy nowożytny (ten sam, co w przedmiotach obowiązkowych)- zdawane na poziomie rozszerzonym

7 Matura 2011 Zdający może wybrać do 6 przedmiotów dodatkowych
Egzamin z języka obcego nowożytnego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka W przypadku wyboru języka obcego jako przedmiot dodatkowy uczeń zdaje go w części pisemnej jak i ustnej

8 Deklaracje maturalne – termin składania wstępnej deklaracji maturalnej 7.02. – termin składania ostatecznej deklaracji maturalnej


Pobierz ppt "Matura 2011 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google