Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny od 2010 r.. CZĘŚĆ USTNA przedmioty obowiązkowe:  język polski – nie określa się poziomu egzaminu  język obcy nowożytny zdawany na poziomie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny od 2010 r.. CZĘŚĆ USTNA przedmioty obowiązkowe:  język polski – nie określa się poziomu egzaminu  język obcy nowożytny zdawany na poziomie."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny od 2010 r.. CZĘŚĆ USTNA przedmioty obowiązkowe:  język polski – nie określa się poziomu egzaminu  język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym wybrany spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą jako obowiązkowy drugi język wykładowy - zdają go na jednym poziomie określonym w standardach)  język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) – nie określa się poziomu egzaminu

2 Egzamin maturalny od 2010 r.. CZĘŚĆ USTNA przedmioty dodatkowe:  język obcy nowożytny – inny niż wybrany jako obowiązkowy – zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym (jeśli zdający wybierze ten sam język, który zdawał jako obowiązkowy, zdaje go na poziomie rozszerzonym)  język mniejszości etnicznej – nie określa się poziomu egzaminu  język regionalny - kaszubski – nie określa się poziomu egzaminu

3 Egzamin maturalny od 2010 r.. CZĘŚĆ PISEMNA przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym:  język polski  język obcy nowożytny – ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej (absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą jako obowiązkowy drugi język wykładowy - zdają go na jednym poziomie określonym w standardach)  matematyka  język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości

4 Egzamin maturalny od 2010 r.. CZĘŚĆ PISEMNA przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym wybrane spośród następujących: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny - kaszubski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu. W przypadku, gdy absolwent wybrał jako dodatkowy ten sam przedmiot, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej) zdaje go na poziomie rozszerzonym.

5 Egzamin maturalny od 2010 r..  Zdający może wybrać od jednego do sześciu przedmiotów dodatkowych.  Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka.  Egzamin z języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - języka kaszubskiego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach.  Absolwenci szkół i oddziałów dwujęzycznych nie zdają egzaminu z przedmiotów ogólnokształcących (biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, historia) nauczanych w języku obcym.

6 Egzamin maturalny od 2010 r..  Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym.  Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym.  Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.  Egzamin z przedmiotów dodatkowych: języka polskiego, matematyki, języka mniejszości narodowej, języka obcego nowożytnego wybranego również jako obowiązkowy – jest zdawany na poziomie rozszerzonym.  Egzamin maturalny z języka polskiego jako przedmiotu dodatkowego sprawdza umiejętność tworzenia własnego tekstu związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym

7 Struktura egzaminu maturalnego od 2010 r. Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym Język polski Język obcy nowożytny Język obcy nowożytny Matematyka Język mniejszości narodowej Język mniejszości narodowej Część ustna Część pisemna

8 Struktura egzaminu maturalnego od 2010 r. Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Część pisemna Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot

9 Obowiązkowa matura z matematyki od 2010 r.  zdawana na poziomie podstawowym  treści sprawdzane na egzaminie maturalnym według podstawy programowej zawartej podstawy programowej zawartej w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2007 w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2007  czas trwania egzaminu – 170 minut

10 Matura z matematyki - jako przedmiot dodatkowy Matura z matematyki - jako przedmiot dodatkowy od 2010 r.  zdawana na poziomie rozszerzonym  treści sprawdzane na egzaminie maturalnym według podstawy programowej zawartej podstawy programowej zawartej w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2007 w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2007  czas trwania egzaminu – 180 minut

11 Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku zawiera:  Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami  Opis struktury i formy egzaminu  Wymagania egzaminacyjne  Szczegółowy opis standardów wymagań egzaminacyjnych wraz z zadaniami ilustrującymi poszczególne standardy  Dwa przykładowe arkusze na poziomie podstawowym wraz z odpowiedziami  Artykuł dotyczący oceniania zadań otwartych wraz z dwoma przykładowymi schematami punktowania  Zbiór przykładowych zadań maturalnych wraz z odpowiedziami

12 Informator dostępny jest na stronach internetowych www.cke.edu.pl oraz www.oke.waw.pl www.cke.edu.pl http://www.oke.waw.pl/new/download/files/File/matura/infor_matematyka.pdf

13 TERMINARZ 30 września 2009 - deklaracja wstępna 07 luty 2010 – deklaracja ostateczna Matura maj 2010

14 Matura pisemna www.oke.waw.pl14 MATURA maj 2010 terminarz majgodzina 9.00godzina 14.00 4wtorekjęzyk polski PPjęzyk polski PR 5środamatematyka PPmatematyka PR 6czwartekjęzyk angielski PPjęzyk angielski PR 7piątekWOS PP, PRhistoria sztuki PP, PR 10poniedziałekbiologia PP, PRhistoria muzyki PP, PR 11wtorekjęzyk niemiecki PPjęzyk niemiecki PR 12środajęzyk hiszpański PPjęzyk hiszpański PR 13czwartekgeografia PP, PRwiedza o tańcu PP, PR 14piątekjęzyk rosyjski PPjezyk rosyjski PR 17poniedziałekhistoria PP, PRchemia PP, PR 18wtorekinformatyka PP, PR język łaciński i kultura antyczna PP, PR 19środajęzyk francuski PPjęzyk francuski PR 20czwartekfizyka z astronomią PP, PRfilozofia PP, PR

15 Matura ustna Od 04 do 28 maja 2010 Egzamin przeprowadzany jest w szkole według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej


Pobierz ppt "Egzamin maturalny od 2010 r.. CZĘŚĆ USTNA przedmioty obowiązkowe:  język polski – nie określa się poziomu egzaminu  język obcy nowożytny zdawany na poziomie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google