Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady wyboru przedmiotów rozszerzonych i uzupełnień w Zespole Szkół Odzieżowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady wyboru przedmiotów rozszerzonych i uzupełnień w Zespole Szkół Odzieżowych."— Zapis prezentacji:

1 Zasady wyboru przedmiotów rozszerzonych i uzupełnień w Zespole Szkół Odzieżowych

2 Spośród oferowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej, w zakresie rozszerzonym uczeń ma obowiązek wyboru 2 przedmiotów.

3 W tym jednym z nich musi być geografia, biologia, chemia, fizyka lub matematyka.

4 W naszej szkole uczeń od klasy I realizuje matematykę na poziomie rozszerzonym w wymiarze 180 godzin. Wymagane minimum matematyka różnica 540 - 180 = 360

5 Brakujące 360 godzin zajęć powinno być uzupełnione drugim przedmiotem na poziomie rozszerzonym (240 godzin) oraz przedmiotem uzupełniającym (120 godzin)

6 Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest zobowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.

7 Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych:  Język polski – część pisemna – poziom podstawowy Język polski – część ustna – bez określenia poziomu  Język obcy nowożytny – część pisemna – poziom podstawowy Język obcy nowożytny – część ustna – bez określenia poziomu  Matematyka – poziom podstawowy.

8 Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych odbywa się tylko na poziomie rozszerzonym  absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej,  absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, o którym mowa powyżej,  wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

9 Ważne terminy Wyboru przedmiotu rozszerzonych i uzupełniających należy dokonać do 27 marca 2016r.

10 Dokonany wybór powinien być dokładnie przemyślany, gdyż nie istnieje możliwość zmiany przedmiotów w trakcie realizacji.


Pobierz ppt "Zasady wyboru przedmiotów rozszerzonych i uzupełnień w Zespole Szkół Odzieżowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google