Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definicje. Nazwa jest nieostra, gdy brak jest obiektywnych kryteriów pozwalających na jednoznaczne wskazanie jej desygnatów. Przykłady : łysy człowiek,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definicje. Nazwa jest nieostra, gdy brak jest obiektywnych kryteriów pozwalających na jednoznaczne wskazanie jej desygnatów. Przykłady : łysy człowiek,"— Zapis prezentacji:

1 Definicje

2

3

4 Nazwa jest nieostra, gdy brak jest obiektywnych kryteriów pozwalających na jednoznaczne wskazanie jej desygnatów. Przykłady : łysy człowiek, piękna kobieta, leń Często jest tak,że : - jedne przedmioty na pewno są desygnatami danej nazwy - inne przedmioty na pewno nie są desygnatami danej nazwy Nazwa jest nieostra, gdy brak jest obiektywnych kryteriów pozwalających na jednoznaczne wskazanie jej desygnatów. Przykłady : łysy człowiek, piękna kobieta, leń Często jest tak,że : - jedne przedmioty na pewno są desygnatami danej nazwy - inne przedmioty na pewno nie są desygnatami danej nazwy Nie N ? ? Nie -N ? ? N N ?

5

6 Budowa definicji równościowej

7

8 Klasyczna formuła definicji: Wyraz A znaczy tyle co B, mające cechę C. Definiując A należy podać: najbliższy rodzaj B (genus proximum) różnicę gatunkową C (differentia specifica) Przykład: Kwadrat (A) jest to prostokąt (B) równoboczny (C).

9 DEFINICJA KONTEKSTOWA

10

11

12 definiendumspójnikgenus proximus- rodzaj najbliższy differentia specifica- różnica gatunkowa DEFINICJA NATURALNA Prozelitajest towyznawca jakiejś religii lub ideologii nowo pozyskany i zwykle bardzo gorliwy. DEFINICJA FINALNA Reklamajest to zespół środków wizualnych lub audiowizualnych stosowanych w celu zainteresowania i zachęcenia do zakupu określonych towarów lub usług. DEFINICJA GENETYCZNA Beri-berijest tochorobawywołana brakiem w pożywieniu witaminy B1.

13 Definicja naturalna definiendumspójnikgenus proximum rodzaj najbliższy differentia specifica różnica gatunkowa Adrenalinajest to hormonwydzielany przez nadnercza. Oportunistajest to osobapozbawiona stałych zasad, naginająca się do okoliczności dla osobistych korzyści. Szmirajest toobraz, rzeźba utwór literacki, muzyczny, teatralny lub filmowy pozbawiony wartości artystycznych i ideowych.

14 Definicja genetyczna definiendumspójnikgenus proximus- rodzaj najbliższy differentia specifica- różnica gatunkowa Szadźjest tobiały osad kryształków lodu narastający na cienkich przedmiotach wskutek zamarzania kropelek przechłodzonej mgły przy ich zetknięciu z przedmiotami w temperaturze niższej od 0 C. Paraplegiajest toporażenie obu kończyn dolnych występujące w następstwie uszkodzenia rdzenia kręgowego.

15 Definicja finalna definiendumspójnikgenus proximus- rodzaj najbliższy differentia specifica- różnica gatunkowa Propagandajest to szerzenie, wyjaśnianie lub rozpowszech- nianie pewnych poglądów, idei, haseł w celu pozyskania zwolenników, wywołania u nich odpowiednich dążeń lub skłonienia ich do odpowie- dniego postępowania. Szykanowaniejest torozmyślne działanie w celu zrobienia komuś przykrości lub stwarzania mu utrudnień.

16

17 D- definiendum (wyraz definiowany) d- definiens (wyrażenie definiujące) Definicja za szeroka Przykład : Tygrys (D) jest to ssak drapieżny (d). Przykład : Tygrys (D) jest to ssak drapieżny (d).

18 D- definiendum (wyraz definiowany) d- definiens (wyrażenie definiujące) Definicja za wąska Przykład : Student jest to osoba ucząca się na Politechnice. Przykład : Student jest to osoba ucząca się na Politechnice.

19 D- definiendum (wyraz definiowany) d- definiens (wyrażenie definiujące) Definicja krzyżująca Przykład : Jezioro jest to naturalny zbiornik słodkiej wody. Przykład : Jezioro jest to naturalny zbiornik słodkiej wody.

20 D- definiendum (wyraz definiowany) d- definiens (wyrażenie definiujące) Definicja wykluczająca Przykład : Wieloryb jest to wielka ryba morska Przykład : Wieloryb jest to wielka ryba morska Błąd przesunięcia kategorialnego- przykład: Autostrada jest to zmniejszenie czasu przejazdu między miastami. Błąd przesunięcia kategorialnego- przykład: Autostrada jest to zmniejszenie czasu przejazdu między miastami.


Pobierz ppt "Definicje. Nazwa jest nieostra, gdy brak jest obiektywnych kryteriów pozwalających na jednoznaczne wskazanie jej desygnatów. Przykłady : łysy człowiek,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google