Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKOMENDACJA 39 jako antidotum na gimnazjalne nieczytanie mgr Jolanta Pytel mgr Jolanta Pytel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKOMENDACJA 39 jako antidotum na gimnazjalne nieczytanie mgr Jolanta Pytel mgr Jolanta Pytel."— Zapis prezentacji:

1

2 REKOMENDACJA 39 jako antidotum na gimnazjalne nieczytanie mgr Jolanta Pytel mgr Jolanta Pytel

3 GIMNAZJALIŚCI Nie czytaj ą ksi ąż ek w bibliotece szkolnej

4 GIMBUS G – GNIEW, si ł a, niezgoda na… G – GNIEW, si ł a, niezgoda na… I – INNY, inno ść I – INNY, inno ść M – M Ą DRO ŚĆ M – M Ą DRO ŚĆ B – BYLEJAKO ŚĆ jako ucieczka od… B – BYLEJAKO ŚĆ jako ucieczka od… U – UWAGA na co ? U – UWAGA na co ? S – SAMOTNO ŚĆ, odr ę bno ść, alienacja S – SAMOTNO ŚĆ, odr ę bno ść, alienacja

5 POMYSŁ NA BLOGA M ł odzi ludzie potrafi ą wiele M ł odzi ludzie potrafi ą wiele Maile i wskazówki Maile i wskazówki Projekt graficzny na logo i … Projekt graficzny na logo i …

6 NAPISAĆ RECENZJĘ Co to znaczy??? Co to znaczy???

7 R Radio Kraków Audycja na ż ywo Nowi redaktorzy „Alfabetu” Próba mikrofonu

8 JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE ZACZĄŁEM CZYTAĆ… Do czytania lektur zabieram si ę godzinami i … poddaj ę si ę. Moje wybory pozwalaj ą mi si ę zrelaksowa ć i odpocz ąć Do czytania lektur zabieram si ę godzinami i … poddaj ę si ę. Moje wybory pozwalaj ą mi si ę zrelaksowa ć i odpocz ąć Lubi ę ksi ąż ki, bo opowiadaj ą o problemach, które wywo ł uj ą emocje ( Igrzyska ś mierci) Lubi ę ksi ąż ki, bo opowiadaj ą o problemach, które wywo ł uj ą emocje ( Igrzyska ś mierci) Czytam te tytu ł y, w których dobro i z ł o maj ą ró ż ne odcienie szaro ś ci ( Sapkowski) Czytam te tytu ł y, w których dobro i z ł o maj ą ró ż ne odcienie szaro ś ci ( Sapkowski) Nie ma szans na zmiany w lekturach Nie ma szans na zmiany w lekturach Ka ż dy ma swoje hobby. Rado ść z czytania Ka ż dy ma swoje hobby. Rado ść z czytania Wybory gimnazjalistów : fantastyka, historyczne, przygodowe Wybory gimnazjalistów : fantastyka, historyczne, przygodowe

9 SŁOWAMI BLOGERA… Bardzo podoba mi si ę inicjatywa mojej szkolnej biblioteki, jak ą jest blog recenzencki. Uczniowie dziel ą si ę na nim krótkimi recenzjami o ksi ąż kach, które ostatnio uda ł o im si ę przeczyta ć. Bardzo podoba mi si ę inicjatywa mojej szkolnej biblioteki, jak ą jest blog recenzencki. Uczniowie dziel ą si ę na nim krótkimi recenzjami o ksi ąż kach, które ostatnio uda ł o im si ę przeczyta ć. Stron ę t ę odwiedzaj ą równie ż internauci z ró ż nych cz ęś ci ś wiata. Stron ę t ę odwiedzaj ą równie ż internauci z ró ż nych cz ęś ci ś wiata. Taka praca m ł odzie ż y uwra ż liwia ich na literatur ę i pozwala doceni ć ksi ąż ki inne ni ż te, które reklamuj ą si ę w gablotach du ż ych ksi ę garni. Taka praca m ł odzie ż y uwra ż liwia ich na literatur ę i pozwala doceni ć ksi ąż ki inne ni ż te, które reklamuj ą si ę w gablotach du ż ych ksi ę garni.

10 PROJEKT KREATYWNA NOWA HUTA Trudne wyzwanie na weekend Trudne wyzwanie na weekend Czy gimnazjalista umie bawi ć si ę z dzie ć mi i ich rodzicami? Czy gimnazjalista umie bawi ć si ę z dzie ć mi i ich rodzicami? Gra rodzinna – 3 x TAK Gra rodzinna – 3 x TAK https://www.youtube.com/watch?v=ieOLVmsZLpc&f eature=youtu.be&t=4m48s https://www.youtube.com/watch?v=ieOLVmsZLpc&f eature=youtu.be&t=4m48s https://www.youtube.com/watch?v=ieOLVmsZLpc&f eature=youtu.be&t=4m48s https://www.youtube.com/watch?v=ieOLVmsZLpc&f eature=youtu.be&t=4m48s

11 AKADEMIA FILMOWA Krok dalej Krok dalej Ekranizacje bestsellerów Ekranizacje bestsellerów Propozycja dla tych, którzy kochaj ą film Propozycja dla tych, którzy kochaj ą film Spotkania z gwiazdami kina : Cumberbatch, Peszek… Spotkania z gwiazdami kina : Cumberbatch, Peszek…

12 3 LATA, TO ZA KRÓTKO Klasa I gimnazjum: poszukiwanie recenzentów-blogerów Klasa I gimnazjum: poszukiwanie recenzentów-blogerów Klasa II gimnazjum: pe ł nia tworzenia Klasa II gimnazjum: pe ł nia tworzenia Klasa III gimnazjum: presja egzaminów, pora si ę rozsta ć … Klasa III gimnazjum: presja egzaminów, pora si ę rozsta ć …

13 CO DALEJ? Kolejne roczniki Kolejne roczniki Nowe wyzwania: zaufanie wydawnictw, nowe propozycje : Nowe wyzwania: zaufanie wydawnictw, nowe propozycje : - Bractwo Pax, Noc z Potterem -Wydawnictwo Literackie- Izba Przemys ł owo-Handlowa – projekt -Wydawnictwo Literackie- Izba Przemys ł owo-Handlowa – projekt Q-Tales – spełnione marzenia -„Gimnazjalista, nie taki z ł y…”

14 REKOMENDACJA 39 W MEDIACH

15 Dzi ę kuj ę za uwag ę Dzi ę kuj ę za uwag ę jola.pytel@gmail.com jola.pytel@gmail.com


Pobierz ppt "REKOMENDACJA 39 jako antidotum na gimnazjalne nieczytanie mgr Jolanta Pytel mgr Jolanta Pytel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google