Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Woda Cud natury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Woda Cud natury."— Zapis prezentacji:

1 Woda Cud natury

2 Budowa i właściwości wody
JAKIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE POSIADA WODA?

3 Anomalna rozszerzalność cieplna

4 ?

5 Gęstość wody wynosi w 4 st.C 1g/cm3.

6 JAK POWSTAJE LÓD?

7

8

9

10 Między cząsteczkami wody występują 2 ważne rodzaje sił.
Siły spójności KOHEzja Siły przylegania adhezja Siły spójności - siły oddziaływania między cząsteczkami cieczy. Siły przylegania - siły oddziaływania między cząsteczkami cieczy i cząsteczkami naczynia.

11 MENISK jest to zakrzywienie powierzchni cieczy w miejscu jej zetknięcia z ciałem stałym. Możemy go zaobserwować w dwu kształtach- menisk wklęsły i menisk wypukły. O tym jaki kształt przybierze menisk decyduje wypadkowa sił działających na ciecz (i nie tylko).

12 Czym jest włoskowatość?
Włoskowatość jest zjawiskiem polegającym na podnoszeniu się lub obniżaniu poziomu menisku cieczy w cienkiej rurce (tzw. kapilarze), która jest zanurzona w cieczy, znajdującej się pod działaniem siły grawitacji.

13 Ważną właściwością wody jest napięcie powierzchniowe.
Napięcie powierzchniowe jest to zjawisko zachodzące na granicy faz wody i powietrza. Sprawia, że ciecz zachowuje się jakby była pokryta błoną.

14 CO TO JEST ZWILŻALNOŚĆ SUBSTANCJI?

15 NA CZYM POLEGA ZJAWISKO AUTODYSOCJAJCJI WODY?

16 Co to są elektrolity? Jak zdefiniujemy rozpuszczalność?

17 KTÓRE SUBSTANCJE NIE BĘDĄ ROZPUSZCZALNE W WODZIE?

18 ZADANIE.1 Korzystając z tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków podaj 3 związki chemiczne, które będą tworzyły roztwory, oraz te które będą tworzyły osady (także 3 przykłady).

19 DLECZEGO MÓWIMY, ŻE WODA JEST MIĘKKA LUB TWARDA?
Twardość węglanowa Twardość niewęglanowa inaczej przemijająca, nietrwała jest generowana przez sole kwaśne kwasu węglowego - wodorowęglany inaczej trwała generowana przez sole innych kwasów, głównie chlorki, ale też siarczany, azotany

20 Co to jest skala pH?

21

22 Skala pH pozwala nam określić odczyn roztworu, czyli cechę roztworu świadczącą o stężeniu jonów H+ i/ lub OH- w tymże roztworze.

23 podsumowanie Właściwości wody Najważniejsze cechy wody SKALA pH
ROZPUSCZALNOŚĆ RODZAJE ROZTWORÓW


Pobierz ppt "Woda Cud natury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google