Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Audyt rachunkowości w jsfp (podsumowanie) oraz audyt projektów UE Ministerstwo Finansów 25 czerwca 2015 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Audyt rachunkowości w jsfp (podsumowanie) oraz audyt projektów UE Ministerstwo Finansów 25 czerwca 2015 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Audyt rachunkowości w jsfp (podsumowanie) oraz audyt projektów UE Ministerstwo Finansów 25 czerwca 2015 r. 1

2 Cele spotkania Poprawa użyteczności audytu wewnętrznego w sektorze publicznym Rozwój metodyki audytu wewnętrznego Utrwalenie wiedzy w zakresie audytu obszaru rachunkowości oraz audytu projektów UE Poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Wymiana doświadczeń w zakresie audytu projektów realizowanych w ramach perspektywy 2007-2013 Wymiana doświadczenia w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych

3 Podsumowanie cyklu dotyczącego rachunkowości Zagadnienia wyodrębnione w ramach obszaru rachunkowość jako kluczowe z perspektywy audytu: Księgi rachunkowe Roczne sprawozdanie finansowe

4 Podsumowanie cyklu dotyczącego rachunkowości Księgi rachunkowe Podstawowe informacje nt. prowadzenia ksiąg rachunkowych w jsfp Znaczenie ksiąg rachunkowych dla procesów zarządczych Zakres audytu ksiąg rachunkowych

5 Znaczenie ksiąg rachunkowych dla procesów zarządczych Kierownik jednostki odpowiada za właściwe zarządzanie jednostką, zapewniające realizację jej celów. Wydatkowanie środków publicznych nie jest celem jsfp, ale środkiem do realizacji celów. Do podejmowania właściwych decyzji kierownik potrzebuje bieżących i rzetelnych informacji m.in. na temat sytuacji finansowej oraz majątkowej jednostki. Informacje muszą charakteryzować się dostępnością we właściwym czasie oraz odpowiednią szczegółowością. Księgi rachunkowe muszą dostarczać danych na temat wydatków na poszczególne rodzaje działalności. 5

6 Audyt ksiąg rachunkowych Audyt poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych to przede wszystkim badanie: prowadzenia i przechowywania ksiąg, procedury otwarcia i zamknięcia ksiąg, sprawdzalności, bezbłędności i warunków prowadzenia ksiąg, dowodów księgowych, spełnienia wymagań dotyczących ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Czy audyt ksiąg rachunkowych to tylko badanie zgodności? 6

7 Podsumowanie cyklu dotyczącego rachunkowości Roczne sprawozdanie finansowe Potencjalne wyzwania przy audycie sprawozdania Zagadnienia kluczowe dla sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego Rodzaje informacji o charakterze zarządczym, które można uzyskać ze sprawozdania Praktyczne aspekty badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

8 Roczne sprawozdanie finansowe Co zawiera i na podstawie czego jest sporządzane roczne sprawozdanie finansowe? Jakie znaczenie informacyjne ma sprawozdanie roczne dla jego kluczowych adresatów i odbiorców? Jakie czynniki mają wpływ na jakość sprawozdania rocznego i jakie ryzyka wiążą się z jego przygotowaniem? 8 Czy badanie sprawozdania rocznego może mieć wpływ na zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych?

9 Roczne sprawozdanie finansowe – źródło informacji zarządczej Które z podstawowych elementów rocznego sprawozdania finansowego są źródłem informacji zarządczej istotnej dla kierownika jednostki? Zestawienie zmian w funduszu jednostki Rachunek zysków i strat Bilans 9

10 Roczne sprawozdanie finansowe a audyt wewnętrzny Zapewnienie AW Audyt rocznego sprawozdania finansowego – np. zgodność z księgami i stanem rzeczywistym Wykorzystanie informacji ze sprawozdania do analiz innych obszarów – np. kształtowanie się w skali wieloletniej kosztów ponoszonych przez jednostkę w danych grupach rodzajowych kosztów 10

11 Badanie sprawozdań finansowych w jsfp Wymogi dotyczące badania sprawozdań finansowych w jsfp Gruntowna widza w zakresie rachunkowości i kwalifikacje dot. metodyki badania Wiedza na temat potencjalnych ryzyk związanych ze sprawozdawczością finansową Wiedza na temat postępowania w przypadku zmaterializowania się ryzyka Wybrane obszary badania sprawozdań jednostek sektora publicznego - praktyka

12 Zapraszamy na prezentację 12

13 13

14 Wnioski 14

15 Wnioski 15 Wiedza nt. ksiąg rachunkowych oraz rocznego sprawozdania finansowego pozwoli audytorom na przeprowadzenie audytu w wymaganym zakresie oraz wykorzystanie zawartych w nich informacji na potrzeby innych zadań audytowych. Zapewnienie dostarczone przez AW w zakresie rzetelności rocznego sprawozdania/ ksiąg rachunkowych oraz umiejętne wykorzystanie zawartych w nich informacji na potrzeby zapewnienia w innych obszarach to wartościowa informacja zarządcza. Wkład AW w dostarczanie odpowiedniej informacji zarządczej to wsparcie kierownika w lepszym zarządzaniu jednostką i osiąganiu jej celów.

16 Zapraszamy na przerwę 16

17 Audyt projektów UE Doświadczenie z przeprowadzonych projektów w perspektywie finansowej 2007 – 2013 Informacje nt. różnic i uproszczeń systemowych we wdrażaniu funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Wnioski ze współpracy z audytorami zewnętrznymi badającymi projekty UE

18 Środki UE Znaczenie funduszy UE dla rozwoju państwa i społeczności lokalnych Wielopłaszczyznowe skutki nieprawidłowości stwierdzonych w projektach UE Możliwa rola audytu wewnętrznego

19 Projekty UE – wsparcie audytu wewnętrznego Doradztwo Zadania zapewniające dot. całego projektu Zadanie dotyczące wybranego aspektu np. prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub trwałości efektów projektu

20 Audyt projektów UE Wymagana wiedza: Znajomość wymogów Znajomość zakresu kontroli projektu Wiedza na temat zarządzania projektami

21 Zapraszamy na prezentację 21

22 22

23 Zapraszamy na przerwę 23

24 Nowa perspektywa finansowa Zakres zmian obejmuje m.in.: Większą spójność przepisów Dokumentację projektową Zakres odpowiedzialności Informatyzację Działania na rzecz zwalczania nadużyć finansowych Pomiar celowości i efektywności projektów Kontrolę projektów

25 Zapraszamy na prezentację 25

26 26

27 Wnioski 27

28 Wnioski Charakter pracy audytora wewnętrznego wymaga szerokiego spojrzenia na działalność jednostki Wiedza nt. zasad realizacji i kontroli projektów UE pozwoli na właściwą ocenę ich znaczenia dla działalności jednostki oraz ryzyk z nimi związanymi Właściwa ocena i właściwe wsparcie przez audyt wewnętrzny w zakresie projektów UE może przyczynić się do właściwej realizacji celów i zadań jednostki, ale również uchronić jednostkę przed poważnymi stratami

29 Dziękujemy za spotkanie 29

30 Udanych wakacji! 30 Do zobaczenia we wrześniu


Pobierz ppt "Audyt rachunkowości w jsfp (podsumowanie) oraz audyt projektów UE Ministerstwo Finansów 25 czerwca 2015 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google