Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Położenie Nadleśnictwa Koniecpol na tle podziału administracyjnego kraju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Położenie Nadleśnictwa Koniecpol na tle podziału administracyjnego kraju."— Zapis prezentacji:

1

2 Położenie Nadleśnictwa Koniecpol na tle podziału administracyjnego kraju

3 Budynek Nadleśnictwa Koniecpol.

4 Historia Naszego Nadleśnictwa Nadleśnictwo Koniecpol powstało w roku 1945 w wyniku przejęcia na mocy Dekretu PKWN o Reformie Rolnej, na rzecz Skarbu Państwa, lasów prywatnych. Do XVII wieku lasy te należały do rodziny Koniecpolskich, następnie Czapskich, a od XVIII wieku do rodziny Potockich. Planowa gospodarka leśna na tym obszarze była prowadzona co najmniej od drugiej połowy XIX wieku, o czym świadczą zachowane plany gospodarcze z lat 1886- 1888, 1894 i 1900 roku. Do roku 1962 Nadleśnictwo funkcjonowało pod nazwą Chrząstów, a jego powierzchnia wynosiła 4 tys. ha. Na skutek przeprowadzonej w tym okresie reorganizacji nastąpiła zmiana nazwy na obecną oraz uległy poszerzeniu granice Nadleśnictwa. W roku 1976 do Nadleśnictwa Koniecpol włączone zostało leśnictwo Pradła przejęte z Nadleśnictwa Siewierz, a w 1978 nastąpiło połączenie z Nadleśnictwem Szczekociny w wyniku czego powstała jednostka funkcjonująca w obecnych granicach.

5 Położenie, zasięg, gatunki drzew Nadleśnictwo Koniecpol położone jest w Małopolskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej, w Dzielnicy Wyżyny Środkowomałopolskiej. Nadleśnictwo położone jest w zlewiskach rzek: Białki, Krztyni, Pilicy i Nidy. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa: 15,3 tys. ha; w 2 Obrębach: Koniecpol i Szczekociny, podzielonych na 13 Leśnictw: Bałków, Biała Wielka, Gabrielów, Kuczków, Mełchów, Załęże, Dębowiec, Kossów, Małachów, Perzyny, Radków, Siedliska, Zawada. Siedliska leśne: borowe 82%, lasowe i inne 18%. Główne gatunki lasotwórcze: sosna 86%, olcha 7%, brzoza 4%, świerk i dąb po 1% oraz pozostałe 1% (buk, grab, topola, osika), Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad 4,1 tys. ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

6 Historia Nadleśnictwa Lasy wchodzące obecnie w skład katowickiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w czasach nowożytnych położone były w granicach państwa niemieckiego i trzech zaborów: rosyjskiego, pruskiego i austriackiego. W procesie zarządzania podlegały różnym prawom. W 1880 r. ukazem carskim powołano Okręgowy Zarząd Leśny w Radomiu, który objął swą administracją Gubernię Kielecką, w tym ówczesne powiaty: Częstochowa, Będzin, Olkusz, Miechów, Wieluń i Włoszczowa. Objęły one część powierzchni leśnych wchodzących w skład nadleśnictw obecnej RDLP w Katowicach: Herby, Kłobuck, Zloty Potok, Koniecpol, Olkusz, Siewierz i Olesno. Wspomnieć warto, że w Królestwie Polskim zarządzano tzw. lasami górniczymi a były to lasy rządowe o powierzchni około 135 tys. ha, które stanowiły bazę zaopatrzeniową drewna dla rozwijającego się górnictwa i hutnictwa. Dla realizacji tego celu wprowadzano do upraw leśnych sosnę i świerka, czyli gatunki szybko rosnące i dające duże ilości asortymentów dla potrzeb tych gałęzi przemysłu. W skład „lasów górniczych" wchodziły obszary leśnictwa: Olsztyn (Złoty Potok) i Olkusz. W zapiskach historycznych odnaleźć można wzmianki o dobrze prowadzonej gospodarce leśnej w dobrach Raczyńskich w Złotym Potoku oraz dobrach kłobuckich, które pod koniec XIX w. znajdowały się w rękach rodziny cara.

7 Nasza Szkoła współpracuje z Nadleśnictwem Koniecpol Wizyta uczniów w Nadleśnictwie

8 mgr inż. Urszula Góralczyk - najpierw nauka, potem działanie (ptasia stołówka)

9 mgr inż. Adam Kazek Przedstawiciel Nadleśnictwa wiele nas nauczył. Wspólnie posadziliśmy również drzewka

10 Ścieżki przyrodnicze i rowerowe Lasy leżące w granicach miast Koniecpol i Szczekociny zapewniają udane wycieczki dla grzybiarzy, wędkarzy i zbieraczy runa leśnego, a wytyczone przez najciekawsze zakątki lasów, trasy piesze i rowerowe, połączone z przyrodniczo - dydaktycznymi ścieżkami, dają zadowolenie amatorom turystyki i wypoczynku. Łącznie, terenami zarządzanymi przez naszą jednostkę przebiega 9 ścieżek o sumarycznej długości bliskiej 150 km.

11 Dziękujemy za obejrzenie prezentacji. Wykonawcy – uczennice z klasy V - Marta Suliga; - Julia Kaźmierczak; - Zuzanna Rzepka. - Szkoła Podstawowa w Podlesiu


Pobierz ppt "Położenie Nadleśnictwa Koniecpol na tle podziału administracyjnego kraju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google