Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 Obszar badawczy 1 „Mechanizmy fizyko-chemiczne procesów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 Obszar badawczy 1 „Mechanizmy fizyko-chemiczne procesów."— Zapis prezentacji:

1 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 Obszar badawczy 1 „Mechanizmy fizyko-chemiczne procesów konwersji węgla” Bartosz Mertas, Sławomir Stelmach „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-24-017/08

2 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 1.1 Prognostyczny model właściwości koksu obejmujący w szczególności: formowanie porowatej struktury koksu, modelowy opis zjawiska ciśnienia rozprężania oraz prognozowanie składu chemicznego (mgr inż. Bartosz Mertas) 1.2 Model komory koksowniczej dla symulacji zjawisk wymiany ciepła i masy w procesie koksowania węgla (dr inż. Sławomir Stelmach) Etapy badawcze

3 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 1.1. Prognostyczny model właściwości koksu obejmujący w szczególności: formowanie porowatej struktury koksu, modelowy opis zjawiska ciśnienia rozprężania oraz prognozowanie składu chemicznego Cel: opracowanie matematycznego modelu prognozowania parametrów jakościowych koksu na podstawie parametrów jakościowych węgla (mieszanki węglowej) opracowanie modelu opisującego powstawanie ciśnienia rozprężania we wsadzie węglowym opracowanie modelu tworzenia się struktury porowatej koksu podczas procesu pirolizy węgla koksowego Efekt: numeryczny model prognozowania wskaźników jakościowych koksu na podstawie parametrów jakościowych węgla (mieszanki węglowej) numeryczny model prognozowania ciśnienia rozprężania numeryczny model tworzenia się struktury porowatej koksu w trakcie procesu koksowania węgli Partnerzy: AGH, Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”, Koksownia „Przyjaźń”

4 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 Schemat postępowania dla etapu nr 1.1 Prognostyczny model właściwości koksu… Analiza istniejących modeli Opracowanie + modyfikacja modeli Obliczenia + weryfikacja wyników z danymi pomiarowymi Identyfikacja właściwości węgla i parametrów procesowych koksowania wpływających na uzysk i jakość koksu Badania uzupełniające węgli Testy koksowania w instalacji Karbotest Analiza statystyczna wyników Analiza danych IChPW Analiza danych z wybranych koksowni Modele numeryczne zjawisk Struktura porowata Ciśnienie rozprężania Skład chemiczny

5 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 Harmonogram realizacji etapu nr 1.1 Prognostyczny model właściwości koksu…

6 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 1.2. Model komory koksowniczej dla symulacji zjawisk wymiany ciepła i masy w procesie koksowania węgla Cel: opracowanie matematycznego modelu opisującego transport ciepła i masy w trakcie procesu koksowania mieszanki węglowej w komorze koksowniczej, uwzględniającego geometrię komory koksowniczej, przeponowe ogrzewanie oraz właściwości mieszanki wsadowej Efekt: numeryczny model symulujący zjawiska transportu ciepła i masy w komorze koksowniczej zachodzące podczas koksowania węgla Partnerzy: IMP PAN

7 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 Schemat postępowania dla etapu nr 1.2 Model komory koksowniczej… Modelowanie wymiany ciepła i masy w pojedynczym ziarnie węgla/koksu Specyfikacja parametrów fizykochemicznych węgla/koksu w trakcie procesu koksowania Analiza modeli wymiany ciepła i masy w ciałach porowatych Analiza danych IChPW Analiza danych z wybranych koksowni Model wymiany ciepła i masy w komorze koksowniczej Modelowanie wymiany ciepła i masy w grupie cząstek węgla/koksu Weryfikacja wyników z danymi pomiarowymi Analizy i badania uzupełniające

8 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 Harmonogram realizacji etapu nr 1.2 Model komory koksowniczej…


Pobierz ppt "I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 Obszar badawczy 1 „Mechanizmy fizyko-chemiczne procesów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google