Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska www.zsp2.eu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska www.zsp2.eu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej."— Zapis prezentacji:

1 ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska www.zsp2.eu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej

2 Typy szkół Technikum Nr 2 im. Stanisława Ligonia II Liceum Profilowane im. Stanisława Ligonia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Stanisława Ligonia Szkoła Policealna Nr 1 technik ekonomista technik hotelarstwa technik handlowiec technik obsługi turystycznej technik organizacji usług gastronomicznych kucharz technik organizacji reklamy –nowy kierunek kucharz małej gastronomii sprzedawca ratownik medyczny technik masażysta technik usług kosmetycznych W roku szkolnym 2007/2008 wygasło kształcenie w Szkole Policealnej Nr 2 – technik obsługi turystycznej. W roku szkolnym 2009/2010 wygasło kształcenie w Szkole Policealnej Nr 1 – w zawodzie terapeuta zajęciowy. W roku szkolnym 2007/2008 wygasło kształcenie w Szkole Policealnej Nr 2 – technik obsługi turystycznej. W roku szkolnym 2009/2010 wygasło kształcenie w Szkole Policealnej Nr 1 – w zawodzie terapeuta zajęciowy.

3 Ilość uczniów w szkole w latach 2005 - 2011 szkoła 2005/20062006/20072007/20082008/20092009/20102010/2011 Technikum Nr 2 598588584589551545 II Liceum Profilowane 504854814926 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 171168153122107113 Szkoła Policealna Nr 2 5319---- Szkoła Policealna Nr 1 21517811915311291 Razem : 10871001910945819775

4 Sytuacja kadrowa placówki Stopień awansuIlość nauczycieli nauczyciel stażysta9 nauczyciel kontraktowy 14 nauczyciel mianowany 18 nauczyciel dyplomowany 34 RAZEM75 (66,92 etatów) StanowiskoIlość etatów główny księgowy1 etat sekretarz szkoły1 etat kierownik gospodarczy1 etat samodzielny referent1 etat starszy referent1 etat inspektor ds. BHP1/4 etatu starszy informatyk1/8 etatu RAZEM - 7 osób5,37 etatu woźna1 etat sprzątaczki7 etatów robotnik gospodarczy1 etat ( 2 osoby ) dozorcy2 etaty ( 4 osoby ) RAZEM - 14 osób11 etatów Zatrudnienie nauczycieliZatrudnienie administracji i obsługi Przewidywane zwolnienia - art.20 ust. 2 KN - 3 nauczycieli mianowanych, 1kontraktowy Deficyt w zatrudnieniu nauczycieli - przedmioty gastronomiczne, - zajęcia praktyczne na kierunku ratownik medyczny.

5 Wyniki egzaminów maturalnych

6 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe szkoła 2007/20082008/20092009/2010 szkoławoj.szkoławoj.szkoławoj. TECHNIKUM NR 2 Technik hotelarstwa6 %19 %74 %49,6 %76 %55,6% Technik ekonomista37 %23,5 %78 %64,7 %68 %57 % Kucharz83 %62 %92 %73 %83 %62 % Technik handlowiec68 %44,3 %26 %41,7 %54 % Technik usług gastronomicznych98 %73,6 %91 %76 %96 %83 % ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 Kucharz małej gastronomii100 %66,2 %100 %88 %82 %89 % Sprzedawca100 %88 %100 %93 %92 %89 % SZKOŁA POLICEALNA NR 1 Ratownik medyczny100 %76,7 %80 %65 %82 %76 % Technik usług kosmetycznych100 %90,6 %92 %62,7 %91 %85 % Terapeuta zajęciowy100 %78,5%--58 %82 %

7 Osiągnięcia szkoły Rodzaj olimpiady, konkursu zasięg 2007/20082008/20092009/20102010/2011 FFLFLFL Ekonomiczne: -finanse, -rachunkowość, -przedsiębiorczość ogólnopolski2112 wojewódzki 3 drużynowo 231 Gastronomicznewojewódzki121 Hotelarskiewojewódzki111 F – finalista olimpiady, konkursu L – laureat olimpiady, konkursu

8 Problemy związane z procesem nauczania 1. Kontrola zarządcza. 2. Brak środków na szkolenia administracji. 3. Brak środków na pomoce dydaktyczne. 4. Brak programów kształcenia zawodowego mimo nowych podstaw programowych. 5. Brak możliwości odbywania zajęć praktycznych dla kierunku ratownik medyczny w szpitalu miejskim w Rudzie Śląskiej. 6. Stan techniczny budynku powoduje zakłócenia w organizacji procesu nauczania.

9 Plany rozwoju szkoły 1. Promocja szkoły-poprzez budowanie wizerunku szkoły przyjaznej dla uczniów, rodziców oraz całego środowiska lokalnego. 2. Świadczenie bogatego zakresu usług edukacyjnych. 3. Uruchamianie nowych kierunków kształcenia. 4. Realizacja projektów unijnych umożliwiająca uczniom odbywanie praktyk zagranicznych i możliwość nawiązywania współpracy z partnerami zagranicznymi. 5. Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku poprzez modernizację budynku. 6. Uruchomienie pracowni językowej ze środków unijnych. 7. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

10 Baza dydaktyczna-źródła finansowania FUNDUSZE UNIJNE Pracownia komputerowa Sala przedmiotów ekonomicznych Grupa uczniów w trakcie pobytu na Teneryfie w ramach realizacji zadań programu Comenius

11 Baza dydaktyczna-źródła finansowania RADA RODZICÓW Sala obsługi gościa hotelowego Piec konwekcyjno- parowy Dofinansowanie obiadów dla uczniów Sponsorowanie nagród w konkursach szkolnych

12 Baza dydaktyczna-źródła finansowania SPONSORZY Zastawy stołowe Tablice informacyjne Nagrody dla uczniów DOCHODY WŁASNE Kamera Projektor Komputer Ekspres ciśnieniowy


Pobierz ppt "Ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska www.zsp2.eu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google